loader image

Spis treści

Rozdział I
Hasła przeglądowo-problemowe

1. Całun Jezusa w Nowym Testamencie
2. Egzegetyczno-medyczne aspekty śmierci Jezusa i ich koherencja z Całunem
3. Pogrzebowe zwyczaje żydowskie a Całun
4. Literatura patrystyczna, apokryficzna i itineraria oraz wybrane artefakty o całunie i obrazach Jezusa
5. Całun w Konstantynopolu
6. Templariusze a Całun
7. Całun w rodzinie de Charny i spory o jego autentyczność
8. Całun w rękach dynastii sabaudzkiej
9. Całun w Turynie
9.1. Bractwo Najświętszego Całunu w Turynie
9.2. Międzynarodowe Centrum Syndonologiczne w Turynie
9.3. Papieże przed Całunem w Turynie
10. Polskie Centrum Syndonologiczne
11. Semiotyka i semiologia Całunu
12. Całun w liturgiach
12.1. Płaszczanica
13. Całun prototypem obrazowania Jezusa
13.1. Całun a konwencja mandylionu
13.2. Całun a kanon Imago Pietatis

Rozdział II
Historia badań

1. Całun Turyński – opis fizyczny
2. Fizyczne badania Całunu
2.1. Fotografie Całunu
2.2. Shroud of Turin Research Project (STURP)
2.3. Hipotezy powstania obrazu na Całunie
2.4. Badanie wieku Całunu
3. Chemiczne badania Całunu
3.1. Krew na Całunie
4. Polska syndonologia
5. Badania porównawcze
5.1. Welon z Manoppello
5.2. Tilma z Guadalupe
5.3. Sudarion z Oviedo
5.4. Tunika z Argenteuil
5.5. Całun a obraz z objawień św. Faustyny

Rozdział III
Kalendarium Całunu

Rozdział IV
Hasła osobowe i geograficzne

Argenteuil
Boromeusz Karol
Chmiel Jerzy
Dołęga-Chodasiewicz Jerzy
Edessa
Enrie Giuseppe
Fanti Giulio
Fenrych Władysław
Filas Francis
Heller John Herbert
Karwowski Stanisław
Konstantynopol
Ładzina Wanda
Manoppello
Oviedo
Pia Secondo
Prószyński Kazimierz
Scavone Daniel C.
Schwortz Barrie Marshall
Tepeyac (Guadalupe)
Waliszewski Stanisław
Ziółkowski Zenon Piotr

Rozdział V
Polska bibliografia syndonologiczna

error: Content is protected !!