Warning: A non-numeric value encountered in /home/server443581/ftp/wordpress/wpn_wp-leksykon/wp-content/plugins/tooltips-pro/tooltips.php on line 2651

Warning: A non-numeric value encountered in /home/server443581/ftp/wordpress/wpn_wp-leksykon/wp-content/plugins/tooltips-pro/tooltips.php on line 1702

Jak czytać?

Prezentowaną publikację można czytać na trzy sposoby:

1. Najważniejszy jest ten proponowany przez zespół redakcyjny leksykonu, zgodnie z którym Czytelnik zostaje wprowadzony w zagadnienia związane z Całunem Turyńskim i syndonologią według linearnej narracji odzwierciedlonej w tematycznym spisie treści (zakładka Spis treści).

2. Możliwa jest także nielinearna lektura publikacji poprzez wybranie odpowiedniego hasła z uszeregowanych alfabetycznie indeksów: problemowego, osobowegogeograficznego (zakładka Indeksy haseł)

3. Sposoby czytania uzupełnia ogólna wyszukiwarka pełnotekstowa, która przeszukuje wszystkie elementy haseł.

W przyszłości przewidywane jest także uzupełnienie możliwości przeszukiwania o szczegółowe filtry zawartości.

Nawigacja

Po wejściu na stronę leksykonsyndonologiczny.pl Czytelnik znajduje się na stronie głównej publikacji, na której może od razu rozpocząć lekturę lub zapoznać się z instrukcją korzystania. Dostęp do tej strony jest możliwy zawsze przez kliknięcie tytułu publikacji znajdującego się w lewym górnym rogu ekranu lub kliknięcie w link „Home”.

Podczas lektury Czytelnik może zorientować się, w którym miejscu książki się aktualnie znajduje, dzięki „okruszkom” umieszczonym bezpośrednio po tytule hasła.

Ponadto w każdym momencie lektury Czytelnik ma do dyspozycji menu przy górnej i dolnej krawędzi ekranu, by móc skorzystać z trzech dostępnych sposobów korzystania z publikacji.

Wymogi techniczne

By korzystać z leksykonu, potrzebna jest jedynie przeglądarka internetowa. Czytać go można także na urządzeniach mobilnych, ale niektóre części układu jego zawartości mogą ulec zmianie. Rekomendowane jest czytanie z wykorzystaniem dużego monitora/wyświetlacza.

Hasło

W każdym haśle, po wspomnianym tytule i „okruszkach”, znajduje się podstawowa informacja o jego autorach, identyfikator cyfrowy hasła, którego użycie jest preferowane w przypadku ewentualnego cytowania, oraz określenie daty aktualizacji hasła.

Dalej pojawia się tekst główny hasła. W przypadku niektórych haseł zawierających ilustracje jest możliwe ich powiększenie, czego dokonuje się przez kliknięcie na daną grafikę – wówczas otwiera się dodatkowe okno, które później można zamknąć znakiem X, znajdującym się w prawym dolnym rogu, obok podpisu ilustracji. Część ilustracji została pogrupowana tematycznie i utworzyła minigalerie, których zawartość można przesuwać za pomocą strzałek znajdujących się na lewej i prawej krawędzi.

Strzałki znajdują się również w animacji prezentującej Kalendarium wydarzeń związanych z Całunem Turyńskim. Kliknięcie w nie spowoduje przesunięcie kropki na osi czasu oraz przełączenie widoku wydarzenia i komentarza.

Forma hipertekstowa umożliwiła wprowadzenie wielu odnośników wewnętrznych (pomiędzy zawartością leksykonu) oraz zewnętrznych (do źródeł informacji poszerzających kontekst lektury). Pierwsze z nich zostały wyróżnione równocześnie kolorem oraz za pomocą strzałki , a drugie jedynie kolorem.

Niektóre linki odnoszą się do miejsc znajdujących się w tym samym haśle i prowadzą do ilustracji lub przypisu tekstowego.

Przypisy bibliograficzne zostały oznaczone w nawiasach okrągłych zawierających tekst podkreślony przerywaną linią. Po najechaniu myszką na ten fragment pojawia się dodatkowe okienko z poszerzoną informacją bibliograficzną.

Wszystkie artykuły hasłowe zostały opatrzone bibliografiami zawierającymi – o ile było to możliwe – odnośniki do poszczególnych cytowanych publikacji (URL lub DOI). Artykuł hasłowy jest zakończony bardziej rozwiniętą informacją o jego twórcy.

Informacja zwrotna

Wszelkie pytania i uwagi prosimy przesyłać za pomocą adresów podanych w zakładce Kontakt.