loader image

Zasady udostępniania

Home » Jak czytać? » Zasady udostępniania
Proponowany sposób cytowania

Wersja polska: Cyfrowy leksykon syndonologiczny, red. K. Pilarczyk et al., Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021-2022, https://doi.org/10.12797/9788381385190.

Wersja angielska: Digital Syndonological Lexicon, eds. by K. Pilarczyk et al., Kraków: Księgarnia Akademicka Publishing, 2021-2022, https://doi.org/10.12797/9788381385190.

Poszczególne hasła powinny być cytowane z uwzględnieniem przypisanych im identyfikatorów DOI, np.

Aszyk-Treppa K., Treppa Z., Welon z Manoppello, [w:] Cyfrowy leksykon syndonologiczny, red. K. Pilarczyk et al., Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021-2022, https://doi.org/10.12797/9788381385190.II.5.1.

Prawa autorskie

Wszystkie opublikowane informacje (layout, teksty, ilustracje itp.) są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek wykorzystanie tych informacji nieuwzględnione w licencji wymaga uzyskania zgody Wydawcy i Autorów. Dotyczy to w szczególności kopiowania, przetwarzania, tłumaczenia, wprowadzania, zmiany lub powielania informacji w bazach danych lub innych elektronicznych mediach i systemach.

Licencja udostępniania

Niniejsza publikacja (z uwzględnieniem layoutu, zawartości, materiału ilustracyjnego itp.) jest rozpowszechniana na licencji CC BY-NC-ND 4.0, zezwalającej na dowolne niekomercyjne wykorzystanie, dystrybucję i reprodukcję w dowolnym medium, pod warunkiem, że nie zostaną dokonane żadne zmiany i że autor(zy) oryginału oraz źródło zostaną podane. Jakakolwiek reprodukcja niniejszej publikacji wymaga dołączenia stosownej noty:

Cyfrowy leksykon syndonologiczny, red. K. Pilarczyk et al., https://doi.org/10.12797/9788381385190, © Krzysztof Pilarczyk, individual authors and Księgarnia Akademicka Publishing 2021-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone. Udostępnianie odbywa się na licencji Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Więcej szczegółów dotyczących zasad udostępniania zob. Polityka udostępniania Wydawcy.

Udostępnianie materiałów stron trzecich

Wymienionej licencji nie podlegają materiały pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Aby uzyskać zgodę na wykorzystanie tych materiałów, w ramach oryginalnie przypisanych im licencji, należy zwrócić się bezpośrednio do ich pierwotnych źródeł.        

Linki

Celem wprowadzenia linków zewnętrznych do publikacji jest ułatwienie dostępu do szerszego zakresu merytorycznych informacji związanych z poruszaną w niej tematyką. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i zawartość jakiejkolwiek strony internetowej strony trzeciej, do której prowadzą linki. Zastrzega też, że nie promuje żadnej z powiązanych stron internetowych.

Informacja zwrotna

Wszelkie pytania i uwagi prosimy przesyłać za pomocą adresów podanych w zakładce Kontakt.

error: Content is protected !!