loader image

Zespół redakcyjny

Redakcja naukowa

prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kolegium redakcyjne

ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

prof. dr hab. Bazyli Degórski, OSPPE
Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu w Rzymie

dr hab. Tomasz Graff, prof. UPJPII
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

prof. dr hab. Jan S. Jaworski
Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Wojciech Kucewicz
Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Zbigniew Treppa
Uniwersytet Gdański

Wybór ilustracji

dr hab. Jakub S. Prauzner-Bechcicki, prof. UJ 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr Krzysztof Sadło
Polskie Centrum Syndonologiczne w Krakowie

prof. dr hab. Zbigniew Treppa
Uniwersytet Gdański

Wydawca

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków
Więcej informacji o zespole redakcyjnym wydawnictwa znajduje się w zakładce Strona redakcyjna.

error: Content is protected !!