loader image

Recenzenci

ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Bazyli Degórski, OSPPE
Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu w Rzymie

dr hab. Tomasz Kawalec
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
Katolicki Uniwersytet Lubelski

prof. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ks. prof. dr hab. Grzegorz Szamocki
Uniwersytet Gdański

dr inż. Piotr Wójcik
współpracownik Polskiego Centrum Syndonologicznego w Krakowie

error: Content is protected !!