loader image

Fizyczne badania Całunu

Home » Historia badań » Fizyczne badania Całunu

Wojciech Kucewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Jakub S. Prauzner-Bechcicki
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Całun Turyński od ponad 100 lat wzbudza ogromne zainteresowanie wśród uczonych. Jednakże tylko nieliczni badacze mieli do niego bezpośredni dostęp, co jest oczywiście zrozumiałe ze względu na jego unikatowy charakter. Prowadzenie jakichkolwiek badań wymaga każdorazowej zgody właściciela Całunu, którym obecnie jest Watykan. Duża część badań polegała na analizie →obrazów fotograficznych wykonanych najczęściej podczas publicznych wystawień Całunu. Fotografie relikwii pozwoliły m.in. na odkrycie charakteru negatywowego oraz trójwymiarowości wizerunku. Szczególnie owocne były badania przeprowadzone w ramach Projektu Badawczego Całunu Turyńskiego (ang. Shroud of Turin Research Project, →STURP) w roku 1978, kiedy to wykonano pełną dokumentację fotograficzną płótna w różnych zakresach widma promieniowania elektromagnetycznego w skali makro i mikro. Ponadto za pomocą taśm przylepnych pobrano zanieczyszczenia i materiał luźno związany z tkaniną. Co jest bardzo istotne, wiedza uzyskana po tych badaniach pozwoliła na zweryfikowanie wielu →hipotez na temat powstania wizerunku na Całunie (m.in. odrzucono tę, jakoby wizerunek na Całunie był dziełem artysty – Jumper et al. 1984), a także stała się stymulatorem do stawiania odmiennych hipotez i przeprowadzania nowych eksperymentów (Fanti 2014; Fazio 2020), których celem jest uzyskanie obrazów o właściwościach fizykochemicznych charakteryzujących ten wizerunek (Fanti 2015). Odrębnym pytaniem nurtującym badaczy jest →wiek Całunu. W roku 1988 uzyskano zgodę na pobranie próbek płótna do datowania radiowęglowego. Niestety sposób ich pobrania, przeprowadzenia badań i ich wyniki wzbudziły wiele kontrowersji wśród uczonych. Od tego czasu dostęp naukowców do bezpośrednich badań Całunu został jeszcze bardziej ograniczony. Pojawiły się też pomysły nowych metod badania wieku tkanin w sposób nieinwazyjny, które być może w przyszłości pozwolą na określenie wieku Całunu z większą wiarygodnością (Fanti, Malfi 2013; Fanti et al. 2013; Bonizzoni et al. 2016; Fanti, Basso 2017).

Bibliografia

Bonizzoni L. et al., Ageing of Flax Textiles: Fingerprints in Micro-Raman Spectra of Single Fibers, „Microchemical Journal” 2016, Vol. 125, s. 69-74, http://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2015.11.011.

Fanti G., Hypotheses Regarding the Formation of the Body Image on the Turin Shroud: A Critical Compendium, „Journal of Imaging Science and Technology” 2014, Vol. 55, No. 6, s. 60507-1-14, http://dx.doi.org/10.2352/J.ImagingSci.Technol.2011.55.6.060507.

Fanti G., Comments on a Stochastic Hypothesis about the Body Image Formation of Turin Shroud, „The Journal of the Textile Institute” 2015, Vol. 106, No. 8, s. 900-903, https://dx.doi.org/10.1080/00405000.2014.961265.

Fanti G., Basso R., Mechanical Characterization of Linen Fibers: The Turin Shroud Dating, „International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering” 2017, Vol. 24, No. 2, 1750006, http://dx.doi.org/10.1142/S0218539317500061.

Fanti G., Malfi P., Multi-Parametric Micro-Mechanical Dating of Single Fibers Coming from Ancient Flax Textiles, „Textile Research Journal” 2013, Vol. 84, No. 7, s. 714-727, http://dx.doi.org/10.1177/0040517513507366.

Fanti G. et al., Non-Destructive Dating of Ancient Flax Textiles by Means of Vibrational Spectroscopy, „Vibrational Spectroscopy” 2013, Vol. 67, s. 61-70, http://dx.doi.org/10.1016/j.vibspec.2013.04.001.

Fazio G., The Shroud Body Image Generation: Immanent or Transcendent Action?, „Scientia et Fides” 2020, Vol. 8, No. 1, s. 33-42, http://dx.doi.org/10.12775/SetF.2020.003.

Jumper E.G. et al., A Comprehensive Examination of the Various Stains and Images on the Shroud of Turin, „Archaeological Chemistry III” 1984, s. 447-476, ACS Advances in Chemistry, Vol. 205, https://doi.org/10.1021/ba-1984-0205.ch022 wraz z zawartymi tam referencjami.

Źródło ilustracji

1. Fot. B. Schwortz (źródło: https://0201.nccdn.net/4_2/000/000/011/751/4-K-5-72dpi.jpg)

Wojciech Kucewicz

Pracownik naukowy na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest specjalistą z zakresu krzemowych detektorów promieniowania jonizującego, którymi zajmuje się od momentu, kiedy po raz pierwszy pojawiły się w zastosowaniach do eksperymentów fizycznych w akceleratorach na wiązkach przeciwbieżnych. Uczestniczył w pionierskich pracach związanych z budową krzemowych detektorów wierzchołka w Europejskim Centrum Badań Jądrowych – CERN w Szwajcarii. Brał udział w budowie detektorów krzemowych dla kilku eksperymentów fizyki wysokich energii. Od 2000 r. zajmuje się również rozwojem systemów pomiarowych opartych na fotopowielaczach krzemowych. Przez wiele lat pracował i prowadził wykłady na uczelniach zagranicznych: Uniwersytecie w Mediolanie, Uniwersytecie w Ferrarze, Uniwersytecie Insubria w Como (Włochy), Uniwersytecie w Strasbourgu (Francja), Uniwersytecie Illinois w Chicago (USA) oraz Uniwersytecie w Karlsruhe (Niemcy). Był kierownikiem lub głównym wykonawcą siedmiu grantów krajowych i pięciu grantów europejskich. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 700 publikacji i trzy patenty międzynarodowe. Był członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki (2016-2020) oraz wielokrotnie członkiem ministerialnych zespołów doradczych. Jest współpracownikiem Polskiego Centrum Syndonologicznego w Krakowie.

Jakub S. Prauzner-Bechcicki

Fizyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, samodzielny pracownik Zakładu Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących procesów w silnych polach laserowych, mikroskopii bliskich oddziaływań, polimeryzacji na powierzchniach tlenków metali, tworzenia nanostruktur organicznych i funkcjonalizacji powierzchni, zastosowania fizyki do potrzeb konserwacji i restauracji dzieł sztuki, kwantowej informatyki. Autor kilku artykułów o charakterze popularnonaukowym.

error: Content is protected !!