loader image

Ładzina Wanda (1880-1966)

Home » Hasła osobowe » Ładzina Wanda (1880-1966)

Krzysztof Pilarczyk
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Instruktorka sanitarna, posłanka na Sejm II RP (1922-1927), działaczka społeczna i polityczna. Pod koniec marca 1939 r. opublikowała ponad siedemdziesięciostronicową rozprawkę pt. Ziemska postać umęczonego Chrystusa według Całunu Turyńskiego, z imprimatur Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oraz dedykacją kard. Maurilia Fossatiego, arcybiskupa Turynu: Daję moje błogosławieństwo Szanownej Pani Wandzie Ładzinie dla Jej owocnej apostolskiej pracy nad rozszerzaniem czci św. Całunu wśród szlachetnego Narodu Polskiego. Broszurę podpisała jako korespondentka na Polskę stowarzyszenia Cultores Sanctae Sindonis (Czcicieli św. Całunu).

Bezpośrednią inspiracją do jej powstania była paryska wystawa w 1937 r., na której w watykańskim pawilonie wystawiano fotografię Całunu wykonaną przez →Giuseppe Enriego. Wzbudzała ona olbrzymie zainteresowanie i wyzwalała wśród oglądających potrzebę okazywania Jezusowi czci. Autorka, mając świadomość tego, że swą pracą naśladuje tylko publikacje Rudolfa W. Hynka oraz →Stanisława Karwowskiego i przywołuje w niej badania Paula Vignona i Pierre’a Barbeta (Les Cinq plaies du Christ, étude anatomique et expérimentale, Paris 1935), za najważniejsze zadanie postawiła sobie spopularyzowanie w Polsce i wśród Polonii Całunu Turyńskiego jako świadka wiary – „piątej ewangelii” oraz relikwii równej krzyżowi Chrystusa. Temu też służyły liczne wygłaszane przez nią odczyty w kraju i za granicą.

Bibliografia

Dłużewska-Kańska Z., Ładzina ze Szczuków Wanda Władysława Józefa (1880-1966), [w:] Polski słownik biograficzny, Kraków [i in.], t. 18, 1973, s. 188-189.

Pilarczyk K., Polscy syndonolodzy. Z dziejów badań Całunu Turyńskiego i ich popularyzacji, „Collectanea Theologica” 2018, t. 88, nr 2, s. 23-24, https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.2.02.

Źródło ilustracji

Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/2/602, https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5964907 (domena publiczna)

Krzysztof Pilarczyk

Pracownik w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Pracowni Historii Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich, współpracownik Polskiego Centrum Syndonologicznego w Krakowie. Zainteresowania koncentruje na historii judaizmu, literaturze biblijnej i apokryficznej, początkach chrześcijaństwa, dialogu międzyreligijnym, syndonologii, kulturze książki żydowskiej oraz turyzmie religijnym (Bliski Wschód). Aktywność naukową dokumentuje na własnej stronie internetowej. Autor ponad 300 publikacji naukowych.

error: Content is protected !!