loader image

Międzynarodowe Centrum Syndonologiczne w Turynie

Home » Hasła przedmiotowe » Całun w Turynie » Międzynarodowe Centrum Syndonologiczne w Turynie

Krzysztof Sadło
Polskie Centrum Syndonologiczne w Krakowie

(wł. Centro Internazionale di studi sulla Sindone). Jego poprzednikiem było stowarzyszenie Cultores Sanctae Sindonis, powołane w 1937 r. przez arcybiskupa Turynu kardynała Maurilia Fossatiego z inicjatywy →Bractwa Najświętszego Całunu w Turynie dla szerzenia wiedzy na temat Całunu Turyńskiego.

W 1959 r. zostało przekształcone w Międzynarodowe Centrum Syndonologiczne, placówkę zajmującą się badaniami naukowymi nad Całunem oraz propagowaniem wiedzy na temat płótna i odkryć z nim związanych. Centrum skupia badaczy z całego świata, reprezentujących różne nauki: fizykę, chemię, biologię, botanikę, medycynę, materiałoznawstwo, towaroznawstwo, historię, historię sztuki, nauki biblijne i teologię. Stąd, by uwzględnić wszystkie te perspektywy, powstała syndonologia, czyli specjalna dziedzina zajmująca się badaniami nad Całunem i podobnymi obiektami. W ramach swojej działalności Centrum prowadzi bibliotekę, archiwum i muzeum, organizuje kongresy naukowe oraz wydaje pismo specjalistyczne pt. „Sindon”. Bezpośrednio angażuje się także w przygotowywanie i obsługę publicznych wystawień Całunu. Naukowcy skupieni w Centrum są autorami wielu książek i publikacji (także naukowych) poświęconych Całunowi. Dotychczas jedynym Polakiem, który oficjalnie należał do MCS, był zmarły w 2011 r. dr →Stanisław Waliszewski. Głównym organem decyzyjnym dla Centrum jest Rada Wykonawcza Bractwa Świętego Całunu, która w 2017 r. wybrała prof. Giana Marię Zacconego na stanowisko dyrektora MCS.

Bibliografia

Accornero P.G., Całun. Historia, nauka, kult, tłum. K. Kozak, Kielce 2017.

Centro Internazionale di studi sulla Sindone, Centro Internazionale di studi sulla Sindone. La storia, [on-line:] https://sindone.it/museo/wp-content/uploads/2019/03/CISS-_-La-storia.pdf – 31 III 2022.

Centro Internazionale di studi sulla Sindone, Chi siamo, [on-line:] https://sindone.it/museo/it/cis/chi-siamo/ – 31 III 2022.

Centro Internazionale di studi sulla Sindone, ICSS Overview, [on-line:] https://sindone.it/museo/en/ics/ics-overview/ – 31 III 2022.

Frale B., Całun Jezusa Nazarejczyka, tłum. G. Rawski, Kraków 2012.

Pilarczyk K., Polscy syndonolodzy. Z dziejów badań Całunu Turyńskiego i ich popularyzacji, „Collectanea Theologica” 2018, t. 88, nr 2, s. 17-63, https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.2.02.

Zaccone G.M., Całun Turyński. Historia tajemnicy, tłum. D. Wronikowska, Kraków 2011.

Krzysztof Sadło

Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2011). Ukończył także studia doktoranckie z nauk o polityce na tej uczelni. Wieloletni kurator wystawy „Kim jest Człowiek z Całunu?” w Centrum Jana Pawła II w Krakowie. Dyrektor Komitetu Ewangelizacyjnego Polskiego Centrum Syndonologicznego. Często podróżuje po Polsce z wykładami o Całunie i na tematy pokrewne. Animator kultury w Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, redaktor naczelny portalu franciszkanska3.pl, publicysta i twórca reportaży dokumentalnych. Lider i założyciel katolickiej wspólnoty Koinonia działającej w Krakowie. Prywatnie miłośnik górskich wędrówek.

error: Content is protected !!