loader image

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy (1932-2020)

Home » Hasła osobowe » Dołęga-Chodasiewicz Jerzy (1932-2020)

Krzysztof Pilarczyk
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Urodzony w Wołominie, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (mgr inż.), leśnik w lasach gospodarczych w Białostockiem, następnie kustosz Muzeum Przyrodniczo-Leśnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu (od 1969), współpracownik Studium Syndonologicznego w Krakowie. Jego zainteresowanie Całunem zaczęło się przypadkowo w warszawskich Łazienkach, gdy szedł do obserwatorium astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego i spotkał się z prof. Konradem Rudnickim, znanym radioastronomem z Torunia (później z Krakowa), który wręczył mu fotografię twarzy człowieka z Całunu Turyńskiego.

Od tego czasu myśl o tym płótnie – jak wielokrotnie wspominał – towarzyszyła mu przez całe życie. Za pośrednictwem o. Honoriusza Kowalczyka OP z Poznania skontaktował się ze →Stanisławem Waliszewskim, który zaprosił go do współpracy w badaniach syndonologicznych i popularyzacji wiedzy o Całunie. Jerzy Dołęga-Chodasiewicz wykazywał się w tym zakresie niezwykłą aktywnością, pisując artykuły w prasach lokalnych, głosząc liczne wykłady o Całunie, m.in. dla nowicjuszy w klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu oraz w innych placówkach kościelnych. Miał także swój wkład w przygotowywaną przez S. Waliszewskiego książkę Całun Turyński dzisiaj (wyd. 1: 1987). Opracował wspólnie z jej autorem rozdział Dlaczego Człowieka z Całunu możemy utożsamić z Jezusem Chrystusem, a samodzielnie rozdziały Trójwymiarowy obraz CałunuHistoria Całunu Turyńskiego w pierwszym tysiącleciu – najnowsze studia i analiza przekazów źródłowych, a także ostatni, wspólnie z Bolesławem Makiejem, Najnowsze hipotezy utworzenia się wizerunku na Całunie Turyńskim. Uczestniczył też w 1993 r. wraz z →Władysławem Fenrychem w Międzynarodowym Sympozjum Naukowym o Całunie w Rzymie, składając następnie obszerne sprawozdanie z niego w Krakowie w gronie polskich syndonologów. Zmarł w Domu Opieki Społecznej w Kielcach.

Bibliografia

Pilarczyk K., Polska bibliografia syndonologiczna (1900-2020), [w:] idem, Studia z biblistyki, apokryfistyki, judaistyki i syndonologii, Warszawa 2020, s. 475-504.

Pilarczyk K., Polscy syndonolodzy. Z dziejów badań Całunu Turyńskiego i ich popularyzacji, „Collectanea Theologica” 2018, t. 88, nr 2, s. 31-32, https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.2.02.

Rzepka M., To jest płótno grobowe Jezusa. Badacz Całunu Turyńskiego [Jerzy Dołęga-Chodasiewicz] u oblatów na Koszutce, „Gość Katowicki” [dodatek do „Gościa Niedzielnego”] 2007, z 18 III, s. X-XI.

Bibliografia syndonologiczna

Dołęga-Chodasiewicz J., Całun Turyński w świetle ostatnich badań, „Przewodnik Katolicki” 1986, t. 74, nr 30, s. 3.

Dołęga-Chodasiewicz J. (z S. Waliszewskim), Dlaczego Człowieka z Całunu możemy utożsamić z Chrystusem?, [w:] S. Waliszewski, Całun Turyński dzisiaj, Kraków 1987, s. 100-104 (także: wyd. 3, 1994, s. 100-104).

Dołęga-Chodasiewicz J., Trójwymiarowy obraz Całunu, [w:] S. Waliszewski, Całun Turyński dzisiaj, Kraków 1987, s. 125-127 (także: wyd. 3, 1994, s. 125-128).

Dołęga-Chodasiewicz J., Falsyfikat? Tajemnica Całunu Turyńskiego, „Tygodnik Demo­kratyczny” 1988, t. 36, nr 52, s. 16-17, il.

Dołęga-Chodasiewicz J. (z B. Makiejem, W. Fenrychem, S. Waliszewskim), L’influenza del reliquiario sulla datazione della Sindone col C-14, „Collegasmento pro Sindone” [Roma], nr 2, 1989 (marzo), s. 34-35.

Dołęga-Chodasiewicz J., Jeszcze o artykule „Całun Turyński. Fałszerstwo… badaczy?”, „Tygodnik Demokratyczny” 1989, t. 37, nr 51.

Dołęga-Chodasiewicz J., Całun Turyński, cz. 1-2, „Nasze Życie” 1991, t. 13 (nr 40: cz. 1. Rekonstrukcja dziejów Relikwii, s. 13-16; nr 41: cz. 2. Przedmiot badań naukowych, s. 36-38).

Dołęga-Chodasiewicz J., Całun Turyński – relikwia i tajemnica, „Najwyższy Czas” 1992, t. 3, nr 16 (107), s. 3-5, 7.

Dołęga-Chodasiewicz J., Całun Turyński nie popiera hipotezy Korabiewicza, „W Drodze” 1993, t. 21, nr 6 (238), s. 98-99.

Dołęga-Chodasiewicz J., Ludzkie oblicze Absolutu, „Nasze Życie” 1993, t. 15, nr 52, s. 6-7 (także: „Kurier Rogoziński” 1994, t. 5, nr 5, s. 15).

Dołęga-Chodasiewicz J., Prawda przeciw domysłom, „Nasze Życie” 1993, t. 15, nr 48, s. 10-12.

Dołęga-Chodasiewicz J., Makiej B., Najnowsze hipotezy utworzenia się wizerunku na Całunie Turyńskim, [w:] S. Waliszewski, Całun Turyński dzisiaj, Kraków 1994, s. 177-185.

Dołęga-Chodasiewicz J., Historia Całunu Turyńskiego w pierwszym tysiąc­leciu – najnowsze studia i analiza przekazów źródłowych, [w:] S. Waliszewski, Całun Turyński dzisiaj, Kraków 1994, s. 158-166.

Dołęga-Chodasiewicz J., Kto mnie zobaczył, zobaczył także Ojca, „Miłujcie” 1994, nr 52, s. 6-7 (także: „Kurier Rogoziński” 1994, t. 5, nr 5, s. 15).

Dołęga-Chodasiewicz J., Ludzkie Oblicze Boga (J 14,9), „Wstań” 1995, t. 7, nr 1 (37), s. 12-13, il.

Dołęga-Chodasiewicz J., Niemy świadek śmierci Chrystusa, „Słowo Ludu” [Kielce] 1996, t. 47, nr 161, s. 5.

Dołęga-Chodasiewicz J., Całun Turyński uratowany cudem, „Echo Dnia” [Kielce] 1997, nr 105.

Dołęga-Chodasiewicz J., W poszukiwaniu nieznanego super geniusza wszystkich czasów, „Niedziela” 1997, t. 40, nr 17, s. 9.

Dołęga-Chodasiewicz J., Całun Turyński wciąż kusi naukę – nie ręką ludzką wykonany, „Dziennik Zachodni” [Katowice] 1998, nr 90, s. 10.

Dołęga-Chodasiewicz J., Całun Turyński, nauka i wiara, „Gazeta Starachowicka” 1998, nr 21.

Dołęga-Chodasiewicz J., Świadek. Całun Turyński, „Słowo Ludu” [Magazyn], nr 2019, 1998, s. 12.

Dołęga-Chodasiewicz J., Ujrzał i uwierzył, rozm. przepr. B. Ulewicz, Z. Złakowski, „Tygodnik Solidarność” 1998, nr 15, s. 4.

Dołęga-Chodasiewicz J., Świadek męki i zmartwychwstania, „Miłujcie” 1999, nr 3-4, s. 6-10.

Dołęga-Chodasiewicz J., Całun Turyński „znakiem Jonasza” dla nas, „Nasze Życie” 2001, t. 17, nr 75, s. 3-4.

Dołęga-Chodasiewicz J., Najnowsze doniesienia [o Całunie], rozm. przepr. K. Urban, „Nasza Arka. Miesięcznik Rodzin Katolickich” 2010, nr 4.

Źródła ilustracji

Zbiory i własność Polskiego Centrum Syndonologicznego w Krakowie

Internet, http://www.calun.org/strony/gazeta/obrazki/czlowiek.jpg (licencja nieznana)

Krzysztof Pilarczyk

Pracownik w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Pracowni Historii Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich, współpracownik Polskiego Centrum Syndonologicznego w Krakowie. Zainteresowania koncentruje na historii judaizmu, literaturze biblijnej i apokryficznej, początkach chrześcijaństwa, dialogu międzyreligijnym, syndonologii, kulturze książki żydowskiej oraz turyzmie religijnym (Bliski Wschód). Aktywność naukową dokumentuje na własnej stronie internetowej. Autor ponad 300 publikacji naukowych.

error: Content is protected !!