loader image

Polska bibliografia syndonologiczna (1900-2020)

Home » Polska bibliografia syndonologiczna (1900-2020)

Opracował Krzysztof Pilarczyk

1. Druki zwarte
1.1. Polskiej proweniencji

Alexiewicz Tomasz, Kozieł Stanisław: Rekolekcje z Całunem Turyńskim. Kontemplacja Całunu Turyńskiego, Poznań: Inicjatywa Wydawnicza „Jerozolima” Łukasz Kałużny, 2009, 79 ss.

Aszyk Karolina, Treppa Zbigniew: The Manoppello Icon the prototype of images of Christi, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, 91 ss., il.

Aszyk Karolina, Treppa Zbigniew: Ikona z Manoppello prototypem wizerunków Chrystusa, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, 94 ss., il.

Datko Andrzej: Księga relikwii, Kraków: Wydawnictwo M, 2014, 418 ss.

Górny Grzegorz, Rosikoń Janusz: Świadkowie tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych, Warszawa: Rosikon Press, 2012, 335 ss., il.

Hermanowicz Andrzej: Mistyczne podróże, wstęp Lech Majewski, Katowice: Księgarnia św. Jacka; Stowarzyszenie Angelus Silesium, 2005, 152 ss., il.

Jaworski Jan Stefan: Prawdziwe oblicze Boga. Tajemnice Całunu Turyńskiego w świetle najnowszych badań naukowych, Warszawa: Fronda, 2020.

Rec.: Pilarczyk Krzysztof, „Alma Mater” 2020/2021, nr 220-221, s. 94.

Jezus Chrystus. Tajemnica Całunu, [Warszawa]: GM Records, [2006], VCD.

Kłopotowski Mieczysław: Całun Turyński, Warszawa: Pax, 1984, 30 ss., 36 przeźroczy.

Konikiewicz Leonard W.: Całun Turyński w świetle nauki. Najnowsze badania autora potwierdzają autentyczność Całunu. Cyfrowe wzmocnienie potwierdzające autentyczność tkaniny, Chicago: Panorama Publishing Co, 1999, 76 ss.; tabl., fot. kolor.

Leonhard Bolesław: Lekarz wobec Całunu Turyńskiego. (Polemika), Kraków: Wydawnictwo „Skauta”, 2008, 16 ss., il.

Ładzina Wanda: Ziemska postać umęczonego Chrystusa według Całunu Turyńskiego, Warszawa: Wiek Nowy, [1939], 70, [2] ss., il.

Marecki Józef, Rotter Lucyna: Relikwie – leksykon, historia, cuda, kult, Kraków: eSPe, 2012, 200 ss., il.

Pakuła Justyna: Męka Chrystusa na podstawie Całunu Turyńskiego wobec wizji Marii z Agredy, bł. Katarzyny Emmerich, Marii Valtorty, Marki: Michalineum, 2010, 96 ss.

Palla Alfred Jan: Całun Turyński jednak autentykiem w świetle nowych odkryć i badań, Rybnik: Betezda, 2003, 192 ss., il., fot.

Palla Alfred Jan: Całun Turyński. Wielka historia czy wielka mistyfikacja, wyd. 2 popr. i rozszerz., Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media, 2008, 198, [16] ss., tabl., il.

Rec.: Blaza Marek: Apologia całunu, „Przegląd Powszechny” 125: 2009, nr 5 (53).

Panic Idzi: Tajemnica Całunu, Kraków: Avalon, 2010, 308 ss., il.

Paterek Anna: Najcenniejsze relikwie chrześcijaństwa, Warszawa: Arystoteles, 2016, 60 ss., il.

Pilarczyk Krzysztof: Studia z biblistyki, apokryfistyki, judaistyki i syndonologii, Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 2020, 514 ss. (Rozprawy i Studia Biblijne, nr 54), (zwłaszcza s. 405-504).

Polewska Aleksandra: Piątek, który zmienił wszystko. Męka Pańska w świetle zdumiewających odkryć i niezwykłych wizji mistycznych, Kraków: Rafael, 2013, 236 ss., il.

Polewska Aleksandra: Wielkie relikwie chrześcijaństwa, Kraków: Rafael, 2012, 264 ss., il.

Prószyński Kazimierz: Niesłychane odkrycie naukowe. Prawdziwa fotografja Pana Jezusa i ślady całej męki Jego na całunie, oprac. na podstawie źródeł naukowych…, Warszawa: Druk F. Wyszyński, 1932, 15 ss.

          Praca drukowana była częściowo w „Gazecie Świątecznej”.

             Toż po ang.: London 1933.

             Rec.: „Wolnomyśliciel Polski” 8: 1935, s. 111.

Pyszkowski Wacław: Święty Całun jako fenomen naukowy, historyczny i religijny, [Bydgoszcz: Zryw, 1946], 29, [1] ss., 7 tabl.

          Rec.: Wib.: Wizerunek Chrystusa, „Słowo Powszechne” 1: 1947, nr 57, s. 3.

Sadło Krzysztof: Rozważanie Drogi Krzyżowej według Całunu Turyńskiego, Kraków: Wydawnictwo M, 2014, 77 ss., il.

Spiss Maria: Świadkowie całunu, Kraków: Wydawnictwo M, 2004, 110 ss.

Tajemnica Całunu Turyńskiego, red. Sylwester Szefer, Kraków: Wydawnictwo AA, 2008, 93 ss., il. (Biblioteka „Jezus Żyje”).

Tarnowski Krzysztof: Całun Turyński jest prawdziwy. „Zmartwychwstanie relikwii Chrystusa”, Warszawa: Krzysztof Tarnowski, 2001, 366 ss., il.

Tarnowski Krzysztof: 18Całun Turyński. Relikwia czy genialne fałszerstwo?, Warszawa: Pax, 2011, 210 ss., il.

Treppa Zbigniew: Całun Turyński. Fotografia Niewidzialnego?, Warszawa–Gdańsk: Wydawnictwo Więź, 2004, 148 ss., il.

Treppa Zbigniew: Fotografia z Manoppello. Twarz Zmartwychwstałego Mesjasza, Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, [2009], 349 ss., il.

Treppa Zbigniew: Obraz jako medium wtajemniczające w misterium na przykładzie obrazów nie-ręką-ludzką-wykonanych i pochodzących z wizji mistycznych, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, 178 ss.

Tycner-Wolicka Marta: Opowieść o wizerunku z Edessy. Cesarz Konstantyn Porfirogeneta i nieuczyniony ręką wizerunek Chrystusa, Kraków: Avalon, 2009, 232 ss., il.

Waliszewski Stanisław: Całun turyński dzisiaj, Kraków: WAM, 1987, 171, [40] ss., tabl., fot., il.

          Toż: wyd. 2, 1988; wyd. 3, powiększ. 1994, 214 ss.

Ziółkowski Zenon, Całun Turyński. Milczący świadek męki, śmierci i zmartwychwstania, Warszawa: Adam, 2011, 224 ss.

Ziółkowski Zenon: Spór o Całun Turyński. Relikwia Męki Pańskiej w świetle najnowszych badań naukowych, Warszawa: Oficyna Adam, 1994, 190, [16] ss., tabl., fot., il.

          Toż: 1996.

1.2. Obcej proweniencji

Accornero Pier Giuseppe: Całun. Historia, nauka, kult, przeł. Krystyna Kozak, Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2017, 255 ss.

Antonacci Mark: Zmartwychwstanie Całunu. Przełom w badaniach Całunu Turyńskiego. Najnowsze wyniki potwierdzają jego autentyczność, tł. Agnieszka Kowalska, Warszawa: Amber, 2002, 319 ss., il. (Tajemnice Przeszłości).

Badde Paul: Twarzą w Twarz. Świadkowie koronni zmartwychwstania, tł. Jolanta Mączka, Bytom: Wydawnictwo Niecałe; Katowice: „Gość Niedzielny” 2013, 200 ss., il.

Baima Bollone Pierluigi: Całun Turyński. 101 pytań i odpowiedzi, tł. Krzysztof Stopa, Kraków: WAM, 2002, 287 ss.

          Fragm.: Znak, który doczekał aż do naszych czasów, „List” 23: 2006, nr 4 (258), s. 24.

Baima Bollone Pierluigi, Zaca Stefano: Całun pod mikroskopem. Analiza medyczno-sądowa, tł. z wł. Alicja Lis, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1998, 32 ss., il. (Całun Turyński, 2).

Balon Marek: Cudowne wizerunki Chrystusa: Kraków: Dom Wydawniczy Rafael, 2017, 128 ss.

Balossino Nello: Wizerunek na Całunie. Analiza fotograficzna i informatyczna, tł. z wł. Alicja Lis, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1998, 48 ss., il. (Całun Turyński, 5).

Barberis Bruno [i in.], Autopsja Człowieka z Całunu. Najnowsze odkrycia tajemnic Całunu Turyńskiego, autorzy: Bruno Barberis, Luigi Fabrizio Rodella, Giovanni Pierucci, Mauro Labanca, Alessandra Majorana, Giampier Farronato, Massimo Boccaletti, Kraków: Dom Wydawniczy Rafael, 2017, 144 ss.

Barberis Bruno, Bocalletti Massimo: Całun. Śledztwo w sprawie Ukrzyżowanego, tł. Paweł Soppa, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2010, 31 ss., il.

          Toż: Częstochowa: Edycja Św. Pawła, 2010.

Barberis Bruno, Boccaletti Massimo: Całun. Kwestia wciąż otwarta, tł. z wł. Arkadiusz Soćko, Kielce: Jedność, 2011, 295 ss., [1] k. tabl. złoż. luzem; il.

Barberis Bruno, Savarino Piero: Wiek Całunu. Badania izotopem węgla C-14 oraz rachunek prawdopodobieństwa, tł. z wł. Alicja Lis, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1998, 48 ss., il. (Całun Turyński, 6).

Bennett Janice: Święta chusta, święta krew. Tajemnica Sudarionu z Oviedo, nieznanej relikwii Grobu Pańskiego, tł. [z ang.] Piotr Zarębski, Rzeszów; Kraków: Fides et Traditio; Wydawnictwo AA, 2011, 372 ss., il., faks., fot.

Całun. Tajemnica świętego płótna. [Film], [Częstochowa} : Edycja Paulińska Sampaolofilm, [1992], VHS (27 min.), oprac. M. Damato, M. Branchesi, G. Giordano, (Dokumenty).

Całun. Tajemnice płótna z Turynu. [Film], reż. Dawid Rolfe, Warszawa: E-lite Distribution, [2015], DVD (50 min.) (Ekskluzywna Kolekcja Ludzie Boga – Fakty, Cuda, Tajemnice, vol. 4).

Całun Turyński. [Film], reż. Doug Campbell; scenariusz Brian Russell, Charles E. Sellier, Wrocław: Hagi Film i Video, 1994, 30 min. (Filmoteka Chrześcijańska).

Centini Massimo: Ślady Boga. Dzieje Chrystusa zapisane w Jego relikwiach, tł. z wł. Paweł Borkowski, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2016, 200 ss.

Centini Massimo: W poszukiwaniu Weroniki. Pasjonująca opowieść o relikwiach oblicza Chrystusa, tł. Joanna Curyło, Kraków: Dom Wydawniczy Rafael, 2008, 222, [16] ss., tabl., il.

Christer Sam: Tajemnica Całunu Turyńskiego, przeł. z ang. Paweł Cichawa, Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga, 2014, 404 ss., il.

Cormack Robin: Malowanie duszy. Ikony, maski pośmiertne i całuny, przeł. Krzysztof Kwaśniewicz, 1999, 270 ss., il.

Fanti Giulio, Gaeta Saverio: Tajemnica Całunu. Zdumiewające odkrycia nauki w kwestii Całunu Turyńskiego, tł. z wł. Marcin Masny, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM, 2015, 212 ss., il.

Favaro Oreste: Droga krzyżowa z całunem, tł. z wł. Jolanta Morytz, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1997, 31 ss.

Frale Barbara: Całun Jezusa Nazarejczyka, tł. Grzegorz Rawski, Kraków: WAM, 2012, 462, [16] ss., tabl., il.

Frale Barbara: Templariusze i Całun Turyński, tł. Grzegorz Rawski, Warszawa: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2009, 284, [16] ss., tabl., il.

          Toż: wyd. 2, 2011.

Gaeta Saverio: Drugi Całun [chusta Weroniki]. Prawdziwa historia Oblicza Jezusa, tł. Władysław Lisowski, Radom: Polwen – Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2007, 172, [16] ss., tabl., il.

Gardiner Philip: Trzy świętości. Wspólny sekret Arki Przymierza, Całunu Turyńskiego i Marii z Nazaretu, przeł. Przemysław Bieliński, Warszawa: Wydawnictwo Amber, 2007, 246 ss., il.

Ghiberti Guseppe: Całun, Ewangelia i życie chrześcijańskie, tł. z wł. Alicja Lis, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1998, 32 ss. (Całun Turyński, 1).

Ghiberti Guseppe: Przed Całunem, tł. Bernadeta Tomaszek, Częstochowa: Edycja Św. Pawła, 2011, 63 ss., il.

Hesemann Michael: Chusta Chrystusa. Naukowcy na tropie zmartwychwstania, tł. Emilia Skowrońska, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2014, 310, [16] ss., tabl., il.

Hesemann Michael: Milczący świadkowie Golgoty. Fascynująca historia relikwii Chrystusowych, tł. Katarzyna Zimmerer, Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2006, 398 ss., il.

Hynek Rudolf Waldorf: Święty Całun z Turynu. Męka Pańska w oświetleniu nauki, spolszczył i oprac. Stanisław Karwowski, Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 1937, IX, [1], 127 ss., 8 k., tabl.

          Wyd. 2 rozszerz., 1938, VIII, 141 ss., 10 k., tabl.

             Rec.: Bross Kazimierz: Święty Całun, „Kultura” 2: 1937, nr 17, s. 7; Dajczak Józef: „Gazeta Kościelna” 44: 1937, s. 170-171; Kisielewski Józef, Święty Całun. Wstrząsające odkrycie w Turynie, „Tęcza” 11: 1937 t. 1, nr 3, s. 21-22, il.; Szkopowski Marcin, „Nowa Książka” 4: 1937 z. 8, s. 449-450; Dobraczyński Jan: Dokument z pewnego procesu, „Kultura” 4: 1939, nr 14/15, s. 8.

Kersten Holger, Gruber Elmar R.: Jezus ofiarą spisku. Prawda o zmartwychwstaniu, tł. S. Lisiecka, Gdynia: Uraeus, 1995, 392 ss.

          Rec.: Hoffmann Henryk: Całun Turyński – falsyfikat czy mistyfikacja?, „Nomos” 1996, nr 14, s. 144-149.

Knight Christopher: Drugi Mesjasz. Templariusze. Całun Turyński i wielkie tajemnice masonerii, tł. Jerzy Korpanty, Warszawa: Orpheus, 1998, 279, [16] ss., tabl., il.

Manera Massimiliano: Święty Całun. Przenikanie się historii, nauki wiary, nadziei, tł. z wł. Krzysztof Stopa, Pelplin: „Bernardinum”, 2015, 28 ss.

Marinelli Emanuela: Całun. Obraz „niemożliwy”?, tł. Waldemar Polczyk, Wrocław: Wydawnictwo św. Antoniego, 1999, 160, [14] ss., tabl., il.

Marion André, Courage Anne-Laure: Całun Turyński. Nowe odkrycia nauki, tł. Piotr Murzański, Kraków: Znak, 1999, 244 ss., il.

          Toż: wyd. 2, 2000, 343, [12] ss., tabl., il.

Marion André, Lucotte Gérard: Tunika z Argenteuil i Całun Turyński. Podsumowanie badań, tł. Anna Łatka, Kraków: Wydawnictwo M, 2008, 254, [16] ss., tabl., il.

Martini Carlo Maria: Bóg ukryty. Medytacje o Całunie, tł. Juliusz Zychowicz, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2013, 78 ss.

Meacham William: Spisek przeciwko Całunowi. Jak błędnie potępiono i zbezczeszczono najcenniejszą chrześcijańską relikwię, tł. Jan J. Franczak, Kraków: Wydawnictwo AA, 2015, 512 ss.

Milanesio Antonio, Siracusa Simona, Zaca Stefano: Tajemniczy „Wizerunek”. Hipotezy na temat powstania wizerunku na Całunie, tł. z wł. Alicja Lis, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1998, 40 ss., il. (Całun Turyński, 4).

Moretto Gino: Całun. Przewodnik, tł. z wł. Alicja Lis, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1998, 80 ss., il.

Navarro Julia: Bractwo Świętego Całunu, z hiszp. przeł. Agnieszka Mazuś, Warszawa: Świat Książki, 2007, 447 ss.

Nickell Joe: Całun Turyński, tł. Bogusława Warchołowicz, Łódź: Pandora, 1996, 248 ss.

Odwieczne tajemnice świata. [Film], reż. Doug Campbell; prod. Allan C. Pedersen, Warszawa: Best Film, 1995, VHS (96 min.).

          Na podstawie książki Charles E. Selliera.

Odwieczne tajemnice świata. [Film], reż. Doug Campbell; prod. Allan C. Pedersen, Wrocław: Hagi Film, 1995, VHS (100 min.).

          Na podstawie książki Charles E. Selliera.

Petrosillo Orazio, Marinelli Emanuela: Całun Turyński. Relikwia czy falsyfikat. Krytyka ostatniego datowania, tł. Zenon Ziółkowski, Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1993, 283 ss., il.

Resch Andreas: Oblicze Chrystusa. Od Całunu Turyńskiego do Chusty z Manoppello. 128 fotografii, w tym 14 barwnych tablic, tł. z niem. Artur Kuć, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2006, 146 ss., il.

Ricci Giulio: L’Uomo della della Sindone é Gésu, Roma–Porziuncola–Assisi 1969, 477 ss.

          Rec.: Pieńkowska Barbara: Człowiekiem z całunu jest Jezus, „Tygodnik Powszechny” 29: 1975, nr 12, s. 1, 4-5, il.; r.: Całun, „Myśl Społeczna” 1978, nr 33, s. 10; Rusinek Maria: Autentyczność Całunu Turyńskiego? Najnowsze badania ks. Giulio Ricci, „Słowo Powszechne” 31: 1977, nr 179, s. 7, il.; W. M.: „Homo Dei” 41: 1972, nr 3 (149), s. 234.

Sbalchiero Patrick: 12 tajemnic chrześcijaństwa, które rzuciły wyzwanie nauce, tł. z wł. Anna Kocot, Kraków: Wydawnictwo Esprit, 2016, 272 ss., il.

Scannerini Silvano: Mirra, aloes, pyłki i inne ślady. Analiza botaniczna, tł. z wł. Alicja Lis, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1998, 64 ss. (Całun Turyński, 7).

Schiatti Lamberto: Całun Turyński. Mały przewodnik, tł. Krystyna Kozak, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2003, 59 ss., il.

Schiatti Lamberto: Całun Turyński. Przewodnik po obrazie pełnym tajemnic, tł. z wł. Paweł Soppa, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2000, 31 ss., il., fot.

Schloemer Blandina Paschalis: Jezus Chrystus – świadectwo Jego całunów, tł. Barbara Rysiewicz, Radom: Polwen, 2009, 218 ss., il.

Schwortz Barrie: Oblicze prawdy. Żyd, który zbadał Całun Turyński, rozm. przepr. Grzegorz Górny; tł. James Savage-Hanford, Mirosław Gąda, Izabelin–Warszawa: Rosikon Press, 2013, 144 ss., il. (Świadkowie Tajemnicy).

Sennott Thomas Mary: Nie uczynione ludzkimi dłońmi. O cudownym wizerunku Matki Boskiej z Guadalupy i Całunie Turyńskim, tł. Agnieszka Zięba; wprowadzenie Peter Mary Fehlner, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2006, 147 ss., il.

Siliato Maria Grazia: Całun. Tajemnica odbicia postaci sprzed dwóch tysięcy lat, tł. z wł. Hanna Bzikot, Kraków: Wydawnictwo M, 1997, 309 ss., il.

Socci Antonio: Śledztwo w sprawie Jezusa, tł. z wł. Katarzyna Kubis, Kraków: Rafael, 2010, 328 ss., il.

Sora Steven: Skarby z niebios. Dzieje legendarnych, prawdziwych i fałszywych relikwii chrześcijaństwa, tł. z wł. Ewa Witecka, Warszawa: Amber, 2005, 221 ss., il.

Tornielli Andrea: Śledztwo w sprawie Całunu, tł. Lucyna Rodziewicz-Doktór, Kraków: Wydawnictwo AA, 2011, 153 ss.

Tornielli Andrea: Zmartwychwstanie. Tajemnice, legendy i prawda. Od Ewangelii do Kodu Leonarda da Vinci, tł. Lucyna Rodziewicz-Doktór, Kraków: eSPe, 2007, 248 ss., il.

Wilson Ian: Całun Turyński, tł. z ang. Jadwiga Piątkowska, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1978, 279 ss., tabl.

          Toż: Kraków: Kuria Metropolitalna, 1983, 279 ss., [40], il.        

             Toż: tł. z ang. i posłowie Andrzej Polkowski; bibliografia polska Zenon Ziółkowski, Warszawa: Pax, 1983, 348 ss., il. Wyd. 2, Warszawa: Pax, 1984, 367. [32] ss., tabl., faks., il.

             Toż: tł. z ang. Władysław Fenrych, Krystyna Karwowska, Ewa Waliszewska, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1984, 222 ss., 16 tabl. Wyd. 2, Kraków: WAM, 1984, 279 ss. Wyd. 3, 1985.

             Toż: t. 1-2, tł. i posłowie Andrzej Polkowski, [b.m.w. 1986?] ss. 3-144, 145-347.

             Rec.: Karcz Jan: Całun Turyński. Świadek męki i zmartwychwstania, „Za i Przeciw” 1984, nr 14, s. 6-7, 23, il.; Skwarnicki Marek: Pobożny bestseller, „Tygodnik Powszechny” 38: 1984, nr 22, s. 8; Zguba Jan, „Ład” 4: 1984, nr 16; Ziółkowski Zenon: Całun Turyński I. Wilsona, „Życie i Myśl” 33: 1984, nr 3, s. 102-105; Ziółkowski Zenon: Książka Roku Odkupienia, „Kierunki” 29: 1984, nr 4, s. 4.

Wilson Ian: Krew i Całun, tł. Bogdan Mizia, Warszawa: Amber, 1999, 288, [56] ss., tabl. (Tajemnice Przeszłości).

Wilson Ian: Święte oblicza. Poszukiwanie prawdziwego wizerunku Chrystusa, tł. z ang. Marek Fedyszak, Warszawa: Da Capo, 1994, 319 ss., il.

Wilson Ian: The Turin Shroud, London: Victor Gollanez Ltd., 1978, XIV, 272, [40] ss., il.

          Rec.: Kaznowski Zbigniew, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 34: 1981, nr 3, s. 186-187, https://doi.org/10.21906/rbl.1183.

Vignon Paul: Le linceul du Christ, Paris 1902.

          Rec.: Ks. K.: „Przegląd Kościelny” 3: 1903, nr 3, s. 311-313.

Vigouroux Fulcran Gregoire: Nowy Testament w świetle archeologii, oprac. Mikołaj Biernacki, Warszawa: Gebethner i Wolff, 1908, 169 ss.

          Rozdz. II, Ewangelie, s. 28-66; § 6, Męka Zbawiciela w oświetleniu archeologicznym na podstawie dziś istniejących pamiątek i narzędzi męki Pańskiej, s. 51-66.

Zaccone Gian Maria: Całun Turyński. Historia tajemnicy, tł. Dominika Wronikowska, Kraków: eSPe, 2011, 328 ss., il.

Zaccone Gian Maria: Śladami Całunu. Historia dawna i współczesna, tł. z wł. Alicja Lis, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1998, 64 ss., il. (Całun Turyński, 3).

Zurdo David: Ostatnia tajemnica Leonadra da Vinci, przekł. Ewa Morycińska-Dzius, Warszawa: Wydawnictwo Amber, 2005, 239 ss.

          Toż: wyd. 2, 2005.

2. Druki niesamoistne
2.1. Polskiej proweniencji

A.M.: Jeszcze o Całunie z Turynu, „Za i Przeciw” 12: 1968, nr 41, s. 7.

Adamczyk R.: Całun Turyński w świetle badań naukowych, „Apostolstwo Chorych” [Katowice] 49: 1978, nr 5, 7, s. [nienumerowane], il.

Adamczyk-Aiello Alina: Całun, „Kierunki” 26: 1980, nr 32, s. 4, il.

(AP): Nowe stwierdzenia w sprawie Całunu Turyńskiego, „Słowo Powszechne” 34: 1980, nr 150, s. 2.

Autentyczność Całunu z Turynu, „Tygodnik Powszechny” 27: 1973, nr 12 s. 7.

Badania uczonych nad całunem turyńskim, „Homo Dei” 4: 1935, nr 1, s. 41-42.

Banak Jerzy, Całun Turyński, „Zorza” 22: 1978, nr 35, s. 12-13, il.

Banak Jerzy, Kalendarium Całunu Turyńskiego, cz. 1-2, „Zorza” 22: 1978; cz. 1: Dzieje Całunu na Wschodzie, nr 39, s. 12-13, il.; cz. 2: Dzieje Całunu na Zachodzie, nr 41, s. 7, il.

Bednarczyk M.: Tajemniczy „portret”. Czy Całun Turyński okrywał ciało Chrystusa?, „Sztandar” 1992 z dn. 17-20.04, s. 5, il.

Bem Henryk, Domański Tomisław: Niektóre aspekty datowania Całunu Turyńskiego techniką akceleratorowej spektometrii masowej (AMS), „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Numizmatyczna i Konserwatorska” 11: 1996, s. 205-210.

Bieniek J.: Zobacz Całun! Czy okrywał umęczone ciało Chrystusa?, „Viva” 1998, nr 10(33), s. 22-26, il.

Bochenek Małgorzata: Nie dla ekonomii odrzucenia, „Nasz Dziennik” (wyd. 2) 2015, nr 143, s. 10.

Borowicz Kazimierz: Obraz Chrystusa na t. zw. Świętym Całunie z Turynu, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1: 1948, nr 5-6, s. 287-305, https://doi.org/10.21906/rbl.2338.

Brandstaetter Roman: Hymn o Całunie Turyńskim, „W Drodze” 12: 1984, nr 4, s. 3-6.

          Toż: „Ład Boży” 1985, nr 7, s. 4; „Nasza Rodzina” 1986, nr 4, s. 10-11.

Bujak Janusz: Ekumeniczne znaczenie Całunu Turyńskiego, „Scripturae Lumen. Biblia i Jej Oddziaływanie” 7: 2015, s. 379-397.

(BUR): Całun z Turynu: 1578-1978, „Za i Przeciw” 1978, nr 12, s. 10.

(BUR): Jeszcze o „Całunie Turyńskim”, „Za i Przeciw” 1977, nr 18, s. 10.

(BUR): Pierwsze konkluzje dotyczące Całunu Turyńskiego, „Za i Przeciw” 1979, nr 4, s. 10.

(C): Temat – Całun Turyński [sympozjum w Londynie], „Gość Niedzielny 54” 1977, nr 43, s. 344.

Caban Bernard Krzysztof: Autentyczne odbicie Chrystusa, „Słowo Powszechne” 7: 1953, nr 44, s. 3, il.

Całun turyński – świadek zmartwychwstania? Całun z Manoppello – prawdziwe oblicze Chrystusa?, red. Grzegorz Polak, „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 98 (dodatek „Tajemnice Chrześcijaństwa. Cuda. Objawienia. Proroctwa” nr 1), s. 1-15.

Całun Turyński, „Wrocławski Tygodnik Katolicki” 8: 1960, nr 15, s. 2.

          Toż: „Gość Niedzielny” 58: 1981, nr 26, s. 7.

Chmiel Jerzy: Całun Turyński Anno Domini 1998, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 51: 1998, nr 1, s. 47-50, https://doi.org/10.21906/rbl.636.

Chmiel Jerzy: Całun Turyński znakiem męki i zmartwychwstania Jezusa?, „Tygodnik Powszechny” 34: 1980, nr 15, s. 3, 7.

Chmiel Jerzy: Jana Paweł II i Całun Turyński, [w:] Servo veritatis. Materiały międzynarodowej konferencji dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II, Uniwersytet Jagielloński, 9-11 października 2003 r., red. Stefan Koperek, Stanisław Szczur, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2003, s. 763-766.

Chmiel Jerzy: La semiotica della Sindone di Torino, [w:] Worldwide Congress „Sindone 2000”. Proceedings of the Congress, Orvieto, August 27-29, 2000 [CD-ROM].

Chmiel Jerzy: Polskie badania nad Całunem Turyńskim, „Tygodnik Powszechny” 38: 1984, nr 16, s. 7.

Chmiel Jerzy: „Szukam, o Panie, Twojego oblicza” (Ps 27,8). Refleksja syndonologiczna, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 52: 1999, nr 1, s. 49-50, https://doi.org/10.21906/rbl.1781.

          Toż: „Jezus Żyje”, [Mogilany], 1999.

Chmiel Jerzy: 15-lecie istnienia Studium Syndonologicznego, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 49: 1996, nr 3, s. 201-206, https://doi.org/10.21906/rbl.866.

Chmiel Jerzy: Tajemnica całunu, „Przekrój” 1998, nr 15 (2755), s. 9-11, il.

Chmiel Jerzy: Wokół Całunu turyńskiego, „Źródło” 1992, nr 33 z dn. 18.08, s. 10.

Choczyńska Irena: Chemiczne datowanie Całunu Turyńskiego, „Wszechświat” 113: 2012, nr 7-9, s. 185-190.

Chrostowski Waldemar: Całun przyjął Jezusa martwego, a oddał Go żywego, „Nasz Dziennik” 2010, nr 101 (3727) z dn. 30.04-3.05, s. 24-25, fot.

Chrystofor Jan: Święty Całun z Turynu. Męka Pańska w oświetleniu nauki, „Niedziela” 15: 1945, s. 102-103.

(CIS): Całun Turyński wystawiony, „Za i Przeciw” 1978, nr 3, s. 10.

(CIS): Ekspertyza szwajcarska dotycząca Całunu, „Za i Przeciw” 1981, nr 20, s. 10.

(CIS): Jeszcze o Całunie Turyńskim, „Za i Przeciw” 1984, nr 6, s. 10.

Co mówi Całun?, „List” 23: 2006, nr 4 (258), s. 20-23, fot.

Cymer Adam: Milczący świadek [Całun Turyński], „Myśl Społeczna” 1978, nr 38, s. 4, 9, il.

Czarnecka Katarzyna: Całun Turyński a archeologia, „Przegląd Powszechny” 248: 1985, nr 9 (769), s. 396-398.

Czarniecki Stefan: Spojrzenie, które zmienia, „Nowa Gazeta Praska” 2014, nr 8, s. 80-85.

Czerwiński A.: Te wyniki to dopiero początek, „Słowo Powszechne” 43: 1989, nr 2, s. 9.

Czytelnik „Wolnomyśliciela”: w sprawie całunowej fotografii, „Wolnomyśliciel Polski” 8: 1935, nr 15, s. 190, il.

Dąbrowski Eugeniusz: Sprawa Całunu Turyńskiego, „Znak” 5: 1950, nr 25, s. 309-321.

          Rec.: Weiss-Dąbska W.: List do redakcji, „Znak” 5: 1950, s. 455-456; Gołubiew Antoni: Jeszcze o sprawie Całunu Turyńskiego, „Znak” 6: 1951, nr 28, s. 181-183.

Dąbrowski Eugeniusz: Sprawa Całunu Turyńskiego, [w:] Studia biblijne, Warszawa: Pax, 1951, s. 185-202.

          Toż: wyd. 2, 1952, s. 171-187.

Dąbrowski J.: Czym jest naprawdę Całun Turyński?, „Świat Młodych” 1981, nr 46, s. 5, il.

Decyzja w sprawie św. Całunu [przechowywania go nadal w Turynie], „Myśl Społeczna” 1984, nr 4, s. 8.

Derelkowska E.: Całun Turyński – relikwia niezwykła, „Rodzina” 1985, nr 20, s. 3, il.

Dobraczyński Jan: Całun Turyński, „Wrocławski Tygodnik Katolicki” 4: 1956, nr 25, s. 9-10, il.

          Toż: „Tygodnik Katolicki” 1: 1956, nr 4, s. 9-10, il.

Dobraczyński Jan: Piąta Ewangelia, „Słowo Powszechne” 3: 1949, nr 90, s. 1-2.

Dobraczyński Jan: Sprawa Całunu Turyńskiego, „Dziś i Jutro” 6: 1950, nr 30, s. 8.

Dobraczyński Jan: Wciąż tajemniczy całun, [w:] Wielkość i świętość. Eseje, Warszawa: Pax, 1958, s. 49-56.

Dobrzeniecki Tadeusz: Niektóre zagadnienia ikonografii Męża Boleści, „Roczniki Muzeum Narodowego w Warszawie” 15: 1971, cz. 1, s. 72-75.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Całun Turyński, cz. 1-2, „Nasze Życie” 13: 1991; cz. 1: Rekonstrukcja dziejów Relikwii, nr 40, s. 13-16; cz. 2: Przedmiot badań naukowych, nr 41, s. 36-38.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Całun Turyński, nauka i wiara, „Gazeta Starachowicka” 1998, nr 21.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Całun Turyński nie popiera hipotezy Korabiewicza, „W Drodze” 21: 1993, nr 6 (238), s. 98-99.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Całun Turyński – relikwia i tajemnica, „Najwyższy Czas” 3: 1992, nr 16 (107), s. 3-5, 7.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Całun Turyński uratowany cudem, „Echo Dnia” [Kielce] 1997, nr 105.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Całun Turyński w świetle ostatnich badań, „Przewodnik Katolicki” 74: 1986, nr 30, s. 3.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Całun Turyński wciąż kusi naukę – nie ręką ludzką wykonany, „Dziennik Zachodni” [Katowice] 1998, nr 90, s. 10.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Całun Turyński „znakiem Jonasza” dla nas, „Nasze Życie” 17: 2001, nr 75, s. 3-4.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Falsyfikat? Tajemnica Całunu Turyńskiego, „Tygodnik Demokratyczny” 36: 1988, nr 52 (1845), s. 16-17, il.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Historia Całunu Turyńskiego w pierwszym tysiącleciu – najnowsze studia i analiza przekazów źródłowych, [w:] Waliszewski Stanisław: Całun Turyński dzisiaj, Kraków: WAM, 1994, s. 158-166.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Jeszcze o artykule „Całun Turyński: Fałszerstwo… badaczy?”, „Tygodnik Demokratyczny” 37: 1989, nr 51.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Kto mnie zobaczył, zobaczył także Ojca, „Miłujcie” 1994, nr 52, s. 6-7.

          Toż: „Kurier Rogoziński” 5: 1994, nr 5, s. 15.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Ludzkie oblicze Absolutu, „Nasze Życie” 15: 1993, nr 52, s. 6-7.

          Toż: „Kurier Rogoziński” 5: 1994, nr 5, s. 15.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Ludzkie Oblicze Boga (J 14,9), „Wstań” 7: 1995, nr 1 (37), s. 12-13, il.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Niemy świadek śmierci Chrystusa, „Słowo Ludu” [Kielce] 47: 1996, nr 161, s. 5.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Prawda przeciw domysłom, „Nasze Życie” 15: 1993, nr 48, s. 10-12.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Świadek. Całun Turyński, „Słowo Ludu” [Magazyn] 1998, nr 2019, s. 12.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Świadek męki i zmartwychwstania, „Miłujcie” 1999, nr 3-4, s. 6-10.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Trójwymiarowy obraz Całunu, [w:] Waliszewski Stanisław: Całun Turyński dzisiaj, Kraków: WAM, 1987, s. 125-127.

          Toż: wyd. 2, 1994, s. 125-128.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Ujrzał i uwierzył, rozm. przepr. Bożena Ulewicz, Zenon Złakowski, „Tygodnik Solidarność” 1998, nr 15, s. 4.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: W poszukiwaniu nieznanego super geniusza wszystkich czasów, „Niedziela” 40: 1997, nr 17, s. 9.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy, Waliszewski Stanisław: Dlaczego Człowieka z Całunu możemy utożsamić z Chrystusem?, [w:] Waliszewski Stanisław: Całun Turyński dzisiaj, Kraków: WAM, 1987, s. 100-104.

          Toż: wyd. 3., 1994, s. 100-104.

Dudek Zbigniew: Jednostronicowa Ewangelia, rozm. przepr. Mariusz Książek, „Niedziela” 2013, nr 13, s. 16-19.

E.H.: Czy relikwia z Turynu jest całunem Pana Jezusa, „Myśl Społeczna” 1970, nr 37, s. 8-10, il.

E.S.: Całun Turyński w naszych oczach, „Przewodnik Katolicki” 93: 1987, nr 17, s. 6.

Eckmann Augustyn: Milczący świadek, „Orędownik Diecezji Chełmińskiej” 30 (112): 1979, nr 11-12, s. 426-431.

f.f.: O świętym Całunie i Przenajświętszym obliczu Pana naszego Jezusa Chrystusa, „Przewodnik Katolicki” 43: 1937, s. 180-182.

F.D.: Badania nad Całunem Turyńskim, „Rycerz Niepokalanej” 1989, nr 3, s. 72-73.

Fenrych Władysław: Badania naukowe Całunu Turyńskiego, „Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii” 4: 1998, s. 161-172.

Fenrych Władysław: Badania naukowe Całunu Turyńskiego, [w:] Biblia w roku 2000. Teksty wykładów wygłoszonych na sympozjum naukowym zorganizowanym przez Oddział Polskiej Akademii Nauk i Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 7 czerwca 2000 roku, red. Andrzej Wójtowicz, Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2000, s. 61-75, 2 fot.

Fenrych Władysław: Całun Turyński – niezwykła relikwia oraz zabytek archeologiczny, „Ars Senescendi. Zeszyty Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu” 3: 1999, s. 89-95.

Fenrych Władysław: Całun Turyński. Oryginał czy falsyfikat, „Przewodnik Katolicki” 99: 1993, nr 40, s. 6.

Fenrych Władysław: Krew na Całunie nie jest zagadką, rozm. z doc. (…), „Za i Przeciw” 1984, nr 29 (1419), s. 18-19.

Fenrych Władysław: Modliłem się przy Całunie Turyńskim, „Maryjna Wspólnota” 1998, nr 7-8, s. 2-3, il.

Fenrych Władysław: Próba dziewięciu, [w:] Waliszewski Stanisław: Całun Turyński dzisiaj, Kraków: WAM, 1994, s. 153-157.

Fenrych Władysław: Refleksje z okazji wystawienia Całunu Turyńskiego (18.4.-14.06.1998), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 51: 1998, nr 3, s. 215-217, https://doi.org/10.21906/rbl.677.

Fenrych Władysław: Shroud of Turin – research subjects. Proceedings of the Hemp, Flax and Other Bast Bibrous Plants-Production, Technology & Ecology Symposium: The Meeting of the FAO Extraction and Processing Working Group, „Włókna Naturalne” 1998, nr 1 [wyd. spec.], s. 13-17, il.

Fenrych Władysław: Świadectwo Całunu o zmartwychwstaniu Chrystusa, [w:] Waliszewski Stanisław: Całun Turyński dzisiaj, Kraków: WAM, 1987, s. 147-150.

          Toż: wyd. 3, 1994.

Fenrych Władysław: Tajemnica Całunu Turyńskiego i Chusty z Oviedo, rozm. Karina Szatkowska, „Sta Allegro” [Poznań] 1997, nr 38, s. 2-3.

Fenrych Władysław: III Międzynarodowy Kongres „Całun a nauka”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 52: 1999, nr 1, s. 51-62, https://doi.org/10.21906/rbl.1782.

Fenrych Władysław: Wymowne świadectwo śmierci i zmartwychwstania, rozm. Jadwiga Knie-Górna, „Przewodnik Katolicki” 104: 1998, nr 31, s. 10-12, il.

Fenrych Władysław, Waliszewski Stanisław: Chusta z Oviedo, „W Drodze” 21: 1993, nr 6 (238), s. 94-98.

Fenrych Władysław, Waliszewski Stanisław: Krwawe plamy na Całunie a współczesna hematologia, [w:] Waliszewski Stanisław: Całun Turyński dzisiaj, Kraków: WAM, 1987, s. 133-146.

          Toż: wyd. 3, 1944, s. 135-146.

ff.: O świętym całunie i Przenajświętszym Obliczu Pana naszego Jezusa Chrystusa, „Przewodnik Katolicki” 43: 1937, s. 180-182, il.

(G): Ostatnie badania Całunu z Turynu, „Myśl Społeczna” 1968, nr 39, s. 7.

Gadacz Czesław: Pierwsze trzy sekundy po zmartwychwstaniu, „List” 2011, nr 10, s. 14-18, il.

Gdyk Nikodem: Całun Turyński, „Ziemia Święta” 7: 2000, nr 1 (25), s. 21.

Gołąb Stanisław: Prawda zamknięta w całunie, rozm. przepr. Jan Ośko, „Niedziela” 2004, nr 14, s. 14.

Gołubiew Antoni: Jeszcze w sprawie Całunu Turyńskiego, „Znak” 6: 1951, nr 6, s. 183-191.

Gorzym A.: Wiara czyni cuda!, „Wiedza i Życie” 1989, nr 5 (653), s. 62-65.

          Polem.: Skrok Zdzisław: Zagadka Całunu, „Wiedza i Życie” 1989, nr 5 (653), s. 65.

Góral Kazimierz: Stara i nowa historia Całunu Turyńskiego, „Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej” 2: 1995, s. 127-138.

Graczyk Maria, Pałasiński Jacek, Wojciechowski Tadeusz: Ślady na płótnie. Całun Turyński pozostaje wielką tajemnicą, „Wprost” 1998, nr 17, il.

Grochowski Stanisław: Świadectwo, „Niedziela” 2001, nr 14, s. 14.

Gronkowski Witold: Czy według danych czterech ewangelii Chrystus był pochowany w całunie?, „Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” 13: 1945-1946, z. 2 (35), s. 170-173.

Gruca Jerzy: Całun Turyński darem dla Papieża, „Słowo Powszechne” 36: 1983, nr 63, s. 1-2.

Gruca Jerzy: Całun Turyński w poważnym niebezpieczeństwie, „Słowo Powszechne” 36: 1983, nr 244, s. 1-2.

Grygiel Ludmiła: „Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno…”, „Tygodnik Powszechny” 32: 1978, nr 43, s. 5.

Grzędowicz Jarosław: Twarz Boga, „Gazeta Polska” 2004, nr 14, s. 9-10.

(HP): Wystawienie Całunu Turyńskiego, „Gość Niedzielny” 55: 1978, nr 39, s. 3.

Hubicki Ryszard: Całun Turyński. Grobowe płótno Jezusa, „Źródło” 2015, nr 25, s. 8-9.

I.K.: Rok 1978 – Rokiem Całunu, „Gość Niedzielny” 55: 1978, nr 8, s. 3.

(IK): Wystawa poświęcona Całunowi Turyńskiemu, „Gość Niedzielny” 56: 1979, nr 3, s. 2.

Instytut Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji zaangażowany w badania nad Całunem Turyńskim, „Animator” 2007, nr 1, s. 215.

Jakubionek Marcin: Nieznana historia Całunu Turyńskiego, „List” 23: 2006, nr 4 (258), s. 36-39, il.

Jan Paweł II: Homilia Ojca Świętego (…) podczas liturgii słowa przed wystawionym w katedrze turyńskiej w dniu 24 maja 1998 r., tł. Jerzy Chmiel, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 51: 1998, nr 3, s. 218-221, https://doi.org/10.21906/rbl.678.

Janczuk Adolf, Kopeć Józef: Całun Turyński, [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: TN KUL, 1976, t. 2, kol. 1288-1290.

Jankowski A.: Tajemnice Turyńskiego Całunu. Czy w tak delikatną i subtelną materię wmieszało się fałszerstwo? „Prawo i Życie”, nr 2 (1358), s. 15-16, il.

Jaroszek J.: Święty Całun, „Gość Niedzielny” 15: 1937, s. 661, 672, 688, 704.

Jaworski Jan S.: Między wiedzą a wiarą, rozm. przepr. Magdalena Kotwica, Paweł Lubrański, „Przegląd Powszechny” 128: 2011, nr 7-8, s. 98-108.

Jaworski Jan S.: Identyfikacja monet z Całunu Turyńskiego, „Przegląd Powszechny” 246: 1985, nr 2 (762), s. 292-294.

Jaworski Jan S.: Ślady krwi na Całunie Turyńskim. Analiza materiałowa od mikro do nanoskali, „Wiadomości Chemiczne” 72: 2018, nr 1-2, s. 67-86.

Jaworski Jan S.: Wyniki ostatnich badań Całunu Turyńskiego, „Przegląd Powszechny” 240: 1983, nr 7-8 (743-744), s. 109-119.

(JK): Całun Turyński, „Gość Niedzielny” 51: 1974, nr 9, s. 65.

Jonasz: Całun, „Gość Niedzielny” 66: 1989, nr 10, s. 8.

Jotes: Całun Turyński w świetle ostatnich badań, „Rycerz” 1985, nr 4, s. 100-101.

(k): Autor „Całunu Turyńskiego” I[an] Wilson w Polsce. Na zaproszenie IW PAX, „Słowo Powszechne” 38: 1984, nr 105, s. 6.

Karcz Jan: Tajemnica Całunu Turyńskiego, „Za i Przeciw” 1971, nr 15, s. 8, il.

Kaucha Krzysztof: Czy grób naprawdę był pusty: Całun Turyński w teologii fundamentalnej, „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 4 (59): 2012, s. 21-49.

Kim jest człowiek z Całunu? Wystawa kopii Całunu Turyńskiego, [Kraków 2012], 28 ss.

Kindziuk Milena: Całun „Ikoną Zmartwychwstania”, „Niedziela” 2013, nr 13, s. 14-15.

Kłoś K.: Całun Turyński – relikwia i… zabytek archeologiczny, „Z Otchłani Wieków” 50: 1984, nr 2 (114), s. 114-124, il.

Kłyś A.: Wiara kontra izotop C-14. Czy Całun jest autentyczny, czy jest średniowiecznym falsyfikatem?, „Życie Nauki” 1998 z dn. 27.04, s. 9, il.

Konstantyn Porfirogeneta, Opowieść o wizerunku z Edessy, tłum. J. Radożycki, [w:] I. Wilson, Całun turyński, przeł. i posł. Opatrzył A. Polkowski, wyd. 2, Warszawa 1985, s. 322-340 (dodatek C).

Kontrowersje wokół pochodzenia Całunu Turyńskiego, „Słowo Powszechne” 34: 1980, nr 274, s. 9, il.

Kościński P.: Idąc ku wielkiej tajemnicy. Najnowsze badania Całunu Turyńskiego, „Tygodnik Demokratyczny” 1987, nr 16 (1754), s. 10, il.

Kot A.: Sześć wieków śledztwa. Całun Turyński – najcenniejsza relikwia chrześcijaństwa, „Gazeta Poznańska” 1996, nr 14, s. 2.

Kowalska Antonina: Całun Turyński w świetle nowych badań, „Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Umiejętności” 3: 2009, s. 67-78.

Kowalski Krzysztof: Las świętokradczych rąk, „Rzeczpospolita” 1997, nr 92, s. 18 (Plus Minus).

Kraj Jerzy: Kopia Całunu. Dar z Turynu dla Grobu Pańskiego w Jerozolimie, „Ziemia Święta” 10: 2004, nr 1 (37), s. 6, fot.

Krajewska E.: Prawda o Całunie Turyńskim, „Przegląd Tygodniowy” 1983, nr 14 (53), s. 8-9, il.

Krzysztof: Jak wyglądał Jezus, „Przewodnik Katolicki” 86: 1980, nr 8, s. 8, il.

Krzyżak Tomasz: Autoportret Chrystusa, „Uważam Rze” 2013, nr 12, s. 18-19.

Krzyżak Tomasz: Świadek Zmartwychwstania. Obraz Umęczonego, „Ozon” 2006, nr 22, s. 40-44.

Ks. K.: Całun turyński w świetle krytyki, „Kwartalnik Teologiczny” 1: 1902, z. 3-4, s. 79-82.

Książek Mariusz: Niemy świadek miłości, „Niedziela” 2015, nr 25, s. 12-13.

Kucewicz Zbigniew: Męka i śmierć Chrystusa w aspekcie medycznym, „Posłannictwo” 31: 1962, nr 6, s. 15-18.

Legan Michał: Papieże odsłaniają światu największe skarby, „Niedziela” 2015, nr 26, s. 55.

Lenartowicz Piotr: Kiedy powstał Całun Turyński?, „Posłaniec Serca Jezusowego” 1989, nr 7 (118), s. 41, il.

Lenartowicz Piotr: Tajemnica Całunu Turyńskiego, „Posłaniec Serca Jezusowego” 1989, nr 7 (118), s. 120-121, il.

Lewandowska Izabela: Muzeum Całunu w Turynie, „Muzealnictwo” 40: 1998, s. 151-156.

Litak Eliza: Był wysoki i miał warkocz, „List” 23: 2006, nr 4 (258), s. 25-32, il.

Litak Eliza: Nauka i Całun, „List” 23: 2006, nr 4 (258), s. 34-35, fot.

Litak Eliza: Znajomy wizerunek, „List” 23: 2006, nr 4 (258), s. 40-41, il.

Łepkowski Paweł: Całun i prawda. Włochy, „Nasz Czas” 2010, nr 35-36, s. XXIX-XXXI.

Łepkowski Paweł: Trójwymiarowy świadek zmartwychwstania, „Uważam Rze” 2013, nr 12, s. 14-17.

ŁUK, Reuter, KAI: Święte płótno z Turynu, „Życie” 2: 1998, nr 91 (470), s. 1, 6.

Łysiak Tomasz: Świadectwo największej miłości, „W Sieci” 2015, nr 20, s. 86-89.

(m. d.): Najnowsze badania potwierdzają: Całun Chrystusa autentyczny!, „Skandale” 1991 z dn. 10.01, s. 6, il.

Machowska R.: Badania nad Całunem z Turynu, „Myśl Społeczna” 1974, nr 14, s. 9, il.

Maciejewski B.: Jak wyglądał Chrystus, „Super Express” 1994, nr 267, s. 27, il.

Magierowski Marek: Zdjęty wczesnym wieczorem… Inskrypcje na Całunie Turyńskim przybliżają nas do prawdy. Czy kiedykolwiek ją poznamy?, „Do Rzeczy” 2013, nr 26, s. 56-58.

Majchrzak Andrzej: Tajemnica Całunu, „Tygodnik Demokratyczny” 30: 1983, nr 14, s. 12-13, il.

Makiej Bolesław, Dołęga-Chodasiewicz Jerzy, Fenrych Władysław, Waliszewski Stanisław: L’influenza del reliquiario sulla datazione della Sindone col C-14, „Collegasmento pro Sindone” [Roma] 1989, nr 2 (marzo), s. 34-35.

Makiej Bolesław, Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Najnowsze hipotezy utworzenia się wizerunku na Całunie turyńskim, [w:] Waliszewski Stanisław: Całun Turyński dzisiaj, Kraków: WAM, 1994, s. 177-185.

Makiej Bolesław: The possibilities that Shroud is a hologram of reflected light, [w:] La Sindone. Indagini scientifiche. Atti del IV Congresso Nazionale di Studi sulla Sindone. Siracusa, ed. Sebastiano Rodante, Roma: Edizioni Paoline, 1987, s. 214-216.

(MD): Liczne pielgrzymki do św. Całunu, „Słowo Powszechne” 32: 1978, nr 207, s. 5.

Memches Filip: Zagadka Całunu Turyńskiego, „Uważam Rze” 2011, nr 21, s. 88-90.

Mikołajczyk M.: Problematyka Całunu Turyńskiego w literaturze polskiej. Bibliografia prac za lata 1900-1984, [w:] I. Wilson, Całun Turyński, przeł. i posł. opatrzył A. Polkowski, wyd. 2, Warszawa 1985, s. 352-365.

Na słynnym Całunie turyńskim fotografia ciała Chrystusa, „ABC” 12: 1937, nr 99, s. 9.

Nauka bada oblicza Chrystusa, „Polska” 2011, nr 32 (dodatek „The Times”), s. 3.

Nauka wyjaśnia ślady św. Całunu w Turynie [Wykład Stanisława Karwowskiego nt. wyników badań naukowych nad Całunem Turyńskim], „Głos Narodu” 44: 1937, nr 62, s. 4.

Naukowe studia nad św. Całunem z Turynu, „Wiadomości Archidiecezjalne Wileńskie” 12: 1938, nr 19, s. 283.

Naumowicz Józef: Całun wciąż zagadką, [w:] Jan Paweł II – Kolekcja, Księga Świętych, Warszawa: Edipresse, 2002, s. 28-29.

Nulecki A.: Tajemniczy Całun, „Wprost” 1987, nr 51-52 (264-265), s. 34-35, il.

O autentyczność Całunu Turyńskiego. Przegląd prasy, „Tygodnik Powszechny” 6: 1950, nr 49 (298), s. 7.

Olszewski I.: Fotografia Chrystusa, „Rodzina Polska” 13: 1939, s. 51-55, il.

Orliński Wojciech: Chemia Boskiego portretu, „Gazeta Wyborcza” [Magazyn] 1998 z dn. 20-21.02, s. 30-34.

P.: Św. Całun (Wystawa poświęcona badaniom uczonych amerykańskich nad Całunem Turyńskim), „Myśl Społeczna” 1981, nr 48, s. 9.

Pabis Małgorzata: Tego chce ode mnie Bóg, „Cuda i Łaski Boże. Miesięcznik Rodzin Katolickich” 2007, nr 4.

          Wspomnienia prof. Stanisława Waliszewskiego.

Parol D.: Całun rzuca na kolana, „Echo Dnia” 1995, nr 103 (5731), s. 10, fot.

Partyka Jan Stanisław: Acheiropity bizantyjskie, „Miejsca Święte” 2002, nr 4 (64), s. 16-19, fot.

Partyka Jan Stanisław: Kolebka mandylionu. Edessa, „Miejsca Święte” 2010, nr 12 (168), s. 24-26, fot.

Partyka Jan Stanisław: Najstarsze wizerunki Jezusa Chrystusa, „Miejsca Święte” 2002, nr 4 (64), s. 12-15, fot.

Partyka Jan Stanisław: Veraikon, „Miejsca Święte” 2002, nr 4 (64), s. 20-23, il.

[Paygert Adam] A.P.: Całun Turyński w świetle badań, cz. 1-4, „Za i Przeciw” 1978. Cz. 1: Największa relikwia chrześcijaństwa, nr 32, s. 9, il.; cz. 2: Wizerunek na płótnie cenniejszy od fotografii, nr 33, s. 9, il; cz. 3: Dzieje „obrazu Chrystusa nie uczynionego ludzką ręką”, nr 34, s. 8, il.; cz. 4: Relikwia na wieki otoczona kultem, nr 35, s. 8, il.

Piasecki Stanisław: Fotografia sprzed dziewiętnastu wieków, „Myśl Polska” 2007, nr 16-17, s. 12.

          Przedruk z „Prosto z Mostu” 1937, nr 15-16.

Pilarczyk Krzysztof: Całun turyński artefaktem dotyczącym pochówku Jezusa, [w:] tegoż: Biblia chrześcijan. Wprowadzenie religioznawcze, historyczne i literackie, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020, s. 153-159, https://doi.org/10.12797/9788381382526.

Pilarczyk Krzysztof: Polscy syndonolodzy. Z dziejów badań całunu turyńskiego i ich popularyzacji, „Collectanea Theologica” 88: 2018, nr 2, s. 17-63, https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.2.02 [z polską bibliografią syndonologiczną].

Pilarczyk Krzysztof: Tajemnica Całunu Turyńskiego. W dwudziestą rocznicę wizyty Jana Pawła II w Turynie (1998-2018), [w:] Londyńskie spotkania z Janem Pawłem II. W setną rocznicę urodzin Papieża Polaka (1920-2020), red. K. Pilarczyk, Kraków–Londyn: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka 2020, s. 179-194.

Pilarczyk Krzysztof: W poszukiwaniu źródeł do historii całunu Jezusa. Rekonesans po piśmiennictwie chrześcijańskiego antyku i średniowiecza, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 2020, nr 3, s. 291-323, https://doi.org/10.12775/BPTh.2020.013.

Poczta Ojca Malachiasza: [Całun z Turynu], „Tygodnik Powszechny” 16: 1962, nr 6, s. 8.

          Toż [w:] Żychiewicz Tadeusz: Poczta Ojca Malachiasza, t. 1, Kraków: Znak 1970, s. 82-86.

Polczyk Waldemar: Świadek wiary. Refleksje na temat Całunu Turyńskiego, „Ziemia Święta” 7: 2001, nr 1 (25), s. 18-21, fot.

Polewska Aleksandra: Dokumenty z procesu Jezusa, „Opiekun” 2014, nr 20 (428) z dn. 28.09-11.10, s. 29, il.

Polewska Aleksandra: Legendarna relikwia z Edessy, „Opiekun” 2013, nr 3 (411) z dn. 2.02-15.02, s. 36-37, il.

Polkowski Andrzej: Milczący świadek [całun], rozm. przepr. Adam Cymer, „Zorza” 1983, nr 51, s. 18-19, il.

Prawdziwość Całunu. Pytania – odpowiedzi, „Gość Niedzielny” 55: 1978, nr 48, s. 383.

R.: Całun [sympozjum w Londynie], „Myśl Społeczna” 1977, nr 43, s. 11.

R.: Sprawa św. Całunu z Turynu, „Myśl Społeczna” 1978, nr 16, s. 10.

R.: Św. Całun, „Myśl Społeczna” 1978, nr 36, s. 11.

R.: Turyński święty Całun, „Myśl Społeczna” 1978, nr 11, s. 11.

R.F.: W oczekiwaniu wystawienia św. Całunu, „Kurier Poznański” 1931, nr 156, s. 3-4.

Rostworowski Marek: Raport w sprawie Całunu Turyńskiego, „Słowo Powszechne” 35: 1981, nr 198.

[Róziewicz Jerzy] J.R.: V Colloque International de Sinologie (Chantilly, 15-18 IX 1986), „Kwartalnik Historii, Nauki i Techniki” 32: 1987, nr 2, s. 525.

Ryszka Czesław: Tajemniczy Całun, „Katolik” 1989, nr 5.

Rzepka Mirosław: To jest płótno grobowe Jezusa. Badacz Całunu Turyńskiego [Jerzy Dołęga-Chodasiewicz] u oblatów na Koszutce, „Gość Katowicki” [dodatek do „Gościa Niedzielnego”] 2007, nr 11 (788), 18 III, s. X-XI.

(S.K.): Problem Całunu Turyńskiego. W programie telewizji włoskiej, „Słowo Powszechne” 27: 1973, nr 285, s. 1-2, il.

S.W.: Dyskusja o Całunie z Turynu, „Przewodnik Katolicki” 96: 1990, nr 28.

Saczkowski Wiktor: Całun Turyński. Nowe dowody i nowe znaki zapytania, „Przewodnik Katolicki” 88: 1982, nr 5-6, s. 2-3.

Sakiewicz T.: Całun wciąż jest zagadką, „Gazeta Polska” 1996, nr 14 (142), s. 2, il.

Seweryniak Henryk, Archeologia o Jezusie, „Studia Płockie” 27: 1999, s. 221-228.

Sieradzki Jerzy: Bezcenny dokument, „Tygodnik Katolicki” 5: 1950, nr 12, s. 86-87.

Sinkiewicz Władysław: Medyczne aspekty śmierci krzyżowej Jezusa. Spojrzenie kardiologa,„Kardiolog po Dyplomie” 6: 2007, nr 3, s. 13-17.

Skowronek Alfons: Tajemnica Zmartwychwstania, „Ład” 2: 1982, nr 1 (32), s. 3.

Skrok Zdzisław: Całun Turyński – zagadki ciąg dalszy…, „Wiedza i Życie” 1989, nr 3 (651), s. 48-53, il.

Spotkanie z autorem „Całunu Turyńskiego” [Ianem Wilsonem w łódzkim Klubie PAX, 26 maja 1984], „Słowo Powszechne” 38: 1984, nr 106, s. 2.

Sprutta Justyna: Ikona „Mandylion” a Całun Turyński, „Studia Gnesnensia” 20: 2006, s. 243-261.

Stachnik Paweł: Całun Turyński. Świadek męki i zmartwychwstania Chrystusa, fot. Michał Klag, „Wpis. Wiara, patriotyzm i sztuka” 2012, nr 11, s. 40-42, fot.

Starowieyski Marek: Całun i mandylion, „Przewodnik Katolicki” 74: 1986, nr (110), s. 3.

Stefaniak Ludwik, Całun Turyński, [w:] Podręczna encyklopedia biblijna, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1959, t. I, s. 203-205.

Stopniak Franciszek: Całun Turyński – pośmiertne płótno Jezusa, „Słowo Powszechne” 38: 1984, nr 82, s. 3-7.

Stylińska Teresa: Obraz nienamalowany, „Rzeczpospolita” 2015, nr 90, s. 10-11.

Stylińska Teresa: Pasja Chrystusa, pasja człowieka. Najsłynniejsza relikwia chrześcijaństwa, „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 14, s. 30-31.

Surwiłło Michał [oprac.]: Czy całun jest relikwią?, „Myśl Społeczna” 1978, nr 38, s. 5, il.

Szafrański Włodzimierz: Prześcieradło grobowe Jezusa, „Argumenty” 18: 1974, nr 24, s. 1, 11, il.

Szaraniec Wojciech, Całun Turyński w świetle badań naukowych, „Przegląd Pruszkowski” 2014, nr 2, s. 15-45.

Szewc Eugeniusz: Całun turyński w świetle nauki Biblii, „Wiadomości Archidiecezji Łódzkiej” 50: 1976, nr 3, s. 61-68.

Szostkiewicz Adam: Tajemnica płótna, „Polityka” 2010, nr 14, s. 20-23.

Szperacz: Całun Turyński autentyk czy falsyfikat?, „Życie Katolickie” 16: 1962, nr 27, s. II.

          Toż: „Słowo Powszechne” 16: 1962, nr 35.

Szrant Karol: Kongres syndologów [Turyn 1950], „Homo Dei” 19: 1950, nr 1, s. 146-152.

Szymeczko Jan: Całun Turyński, „Słowo Powszechne” 7: 1953, nr 32, s. 1, il.

Święty Całun a nauka [II Międzynarodowy Kongres w Turynie], „Gość Niedzielny” 56: 1979, nr 43, s. 2.

[Tajemnica Całunu Turyńskiego], „Jezus Żyje” [Mogilany] 1999, nr 9, [numer w całości poświęcony całunowi].

          Treść: Odkrycie turyńskiego adwokata, s. 1-3; Najsłynniejsza tkanina świata, s. 4-5; Identyfikacja mężczyzny z całunu, s. 6-7; Ten człowiek przeżył straszliwą mękę, s. 8-9; Umarł na krzyżu, s. 10-11; Przebite serce, s. 11; Pogrzeb, s. 12; Ujrzał i uwierzył, s. 13; Nazarejczyk, s. 14; Intrygujące zbieżności, s. 15-16; Ta sama grupa krwi: AB, s. 17; Co mówi historia, s. 18-19; Metoda izotopu węgla C14, s. 20-21; Hipoteza fałszerstwa, s. 22; Trzeba powrócić do badania pyłków, s. 22-23; Rzymskie monety na oczach, s. 23; Nie ręką ludzką malowany, s. 24; Świadectwa uczonych, s. 24-25; Całun Turyński – dziełem sztuki?, s. 28.

Tarnowski Krzysztof: Całunu Turyńskiego przypadek wyjątkowy, „Przegląd Powszechny” 128: 2011, nr 12 (1084), s. 117-125.

Teinert Zbigniew: Jeszcze o Całunie Turyńskim, „Przewodnik Katolicki” 95: 1989, nr 10, s. 5.

(TS): Rok Całunu Turyńskiego, „Słowo Powszechne” 32: 1978, nr 42, s. 5, il.

[Turowicz Jerzy] J.T.: Całun Turyński w telewizji, „Tygodnik Powszechny” 28: 1974, nr 6, s. 1-2, il.

Twardziłowski Tomasz: Ewangeliczne opisy męki i zmartwychwstania Jezusa a wizerunek na Całunie Turyńskim, „Zeszyty Formacji Katechetów” 13: 2013, nr 4 (521), s. 48-58.

Twardziłowski Tomasz: Funkcja tkanin w ewangelicznych narracjach o pogrzebie i zmartwychwstaniu Jezusa, [w:] Zmartwychwstanie. Szkice biblijne i teologiczne, red. Tomasz Twardziłowski, Warszawa: Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki, 2015, s. 61-90.

Twardziłowski Tomasz: Passio Christi. Passio hominis. Śladami Całunu Turyńskiego, „Biuletyn Koła Naukowego Studentów UKSW” 3: 2010, s. 18-20.

Tyszka Zygmunt: Próba kradzieży Św. Całunu Turyńskiego, „Słowo Powszechne” 33: 1979, nr 105, s. 2.

Tyszka Zygmunt: Zakończyło się wystawienie Całunu Turyńskiego, „Słowo Powszechne” 32: 1978, nr 232, s. 1-2.

W.: Nowe światło na stare dokumenty dotyczące św. Całunu w Turynie, oprac. na podst. „L’Osservatore Romano”, „Życie Katolickie” 11: 1957 z dn. 23-24.11, s. I.

          Toż: „Słowo Powszechne” 11: 1957, nr 280, s. 1, il.

W.: Święty Całun, „Prawda Katolicka” 9: 1938, nr 9, s. 114-115.

(W): „Gdyby całun był prawdziwy…”, „Problemy Wyznań i Laicyzacji” 12: 1970, nr 26, s. 16-17.

(W.): Wystawa Świętego Całunu w Lizbonie, „Słowo Powszechne” 11: 1957, nr 129, s. 1.

Waliszewski Stanisław: Badacz Całunu Turyńskiego [Władysław Fenrych], „Przewodnik Katolicki” 2003, nr 35.

Waliszewski Stanisław: Całun Turyński oczami lekarza, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 37: 1984, nr 5, s. 432-447, https://doi.org/10.21906/rbl.1346; nr 6, s. 524-540.

Waliszewski Stanisław: Całun Turyński w naszych oczach i oczach naszych dziadków, „Przewodnik Katolicki” 93: 1987, nr 17, s. 6, il.

Waliszewski Stanisław: Całun z Cadouin, „Gość Niedzielny” 54: 1977, nr 25, s. 9.

Waliszewski Stanisław: Całun z Turynu, cz. 1-6, „Kurier Rogoziński” 1993-1994. Cz. 1: Całun Turyński nie jest tworem średniowiecza, jest autentycznie ewangeliczny, nr 7, s. 7; cz. 2, nr 8, s. 9; cz. 3, nr 9, s. 14; cz. 4: Refleksje, nr 10, s. 12; cz. 5-6: Uczeni wielkiej miary za autentycznością Całunu Turyńskiego, 1994, nr 3, s. 15; nr 4, s. 15.

Waliszewski Stanisław: Całun z Turynu. W świetle współczesnej nauki, cz. 1-2, „Gość Niedzielny” 54: 1977, nr 37, s. 293-294; nr 30, s. 309-310.

Waliszewski Stanisław: II Międzynarodowy Kongres w Turynie. Całun w świetle nauki, „Gość Niedzielny” 56: 1979, nr 1, s. 7; nr 2, s. 5.

Waliszewski Stanisław: Il Dottor Stanislao Karwowski araldo della Sindonologia Polacca, „Collegamento pro Sindone” [Roma] 1988, nr 6 (agosto), s. 49-50.

Waliszewski Stanisław: Jeszcze o Całunie z Turynu, „Tygodnik Powszechny” 27: 1973, nr 21, s. 3.

Waliszewski Stanisław: Medycyna o śmierci Chrystusa, „Gość Niedzielny” 55: 1978, nr 12, s. 4.

Waliszewski Stanisław: Nowe stwierdzenia w sprawie Całunu Turyńskiego. Sprawozdanie ze Zjazdu Syndonologicznego w Trani 1984, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 38: 1985, nr 6, s. 409-416, https://doi.org/10.21906/rbl.1464.

Waliszewski Stanisław: Oddziaływanie Całunu Turyńskiego na wczesnochrześcijańską ikonografię, „W Drodze” 11: 1983, nr 4, s. 38-48.

Waliszewski Stanisław: Uwagi o Całunie Turyńskim, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 6: 1953, nr 1-6, s. 50-74, https://doi.org/10.21906/rbl.2511; addenda s. 223; 7: 1954, nr 3-6, s. 68-106.

Waliszewski Stanisław, Fenrych Władysław: Spór o Całun Turyński, „W Drodze” 16: 1989, nr 3, s. 85-91.

Wasylczyk Piotr: Całun w świetle lasera. Najnowsze badania płótna z Turynu, „Tygodnik Powszechny” 2012, nr 3, s. 17.

Weber Bożena: Kim jest Człowiek z Całunu?, „Źródło” 2014, nr 14, s. 18-19.

Widurski Michał: Całun Turyński, [cz. 1-3], „Opiekun” 2012. [Cz. 1]: Matka wszystkich relikwii, nr 7 (363), il.; [cz. 2]: Datowanie, nr 8 (364), il.; [cz. 3]: Najnowsze odkrycia, nr 9 (365), il.

Wojciechowski J.: Nowe dowody autentyczności Całunu Turyńskiego, „Zorza” 1977, nr 47, s. 7.

Wojciechowski Marcin: Autentyczność całunu turyńskiego w świetle krytyki naukowej, „Życie Literackie” 9: 1955, nr 43, s. 1-2, il.

Wojciechowski Michał: Co z tym Całunem?, „Familia” 2010, nr 7, s. 67, il.

Wojciechowski Michał: Tajemnica Całunu Turyńskiego, „Tygodnik Północny” 1992, nr 21, s. 1-2.

(Y): Nowe badania nad Całunem Turyńskim, „Gość Niedzielny” 53: 1976, nr 16, s. 127.

Zając Wojciech: Całun Turyński widziany oczyma fizyka, czyli dialog rozumu z wiarą, „Rocznik Seminaryjny. Biuletyn Informacyjny Wyższego Seminarium Misyjnego Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Stadnikach” 2: 2002-2003, s. 217-225.

Zborski Bartłomiej: Całun z Turynu, „Ład” 2: 1982, nr 1 (32), s. 3, il.

Ziółkowski Zenon: Całun grobowy Jezusa. Zagadka archeologiczna (1-4), „Kierunki” 18: 1974, nr 34, s. 1, 4, il.; nr 35, s. 4, il.; nr 36, s. 4; nr 37, s. 4, il.

Ziółkowski Zenon: Całun Turyński, „Miejsca Święte” 1998, nr 4 (16), s. 9-23.

Ziółkowski Zenon: Całun Turyński, „Niedziela” 1998, nr 14, s. 10, il.

Ziółkowski Zenon: Całun Turyński nadal strzeże swojej tajemnicy, „Zorza” 1989, nr 2, s. 8.

Ziółkowski Zenon: Całun Turyński. Świadectwo zmartwychwstania Chrystusa, „Zorza” 1982, nr 1, s. 4-5, il.

Ziółkowski Zenon: Całun Turyński w literaturze polskiej (układ chronologiczny), [w:] Wilson Ian: Całun Turyński, Warszawa: Pax, 1983, s. 343-346.

Ziółkowski Zenon: Całun Turyński w świetle najnowszych badań, „Życie i Myśl” 24: 1974, nr 4, s. 23-31, il.

Ziółkowski Zenon: Całun Turyński – zagadka fotograficzna, „Słowo Powszechne” 43: 1990 z dn. 10-12.08, il.

Ziółkowski Zenon: Człowiek z Całunu Turyńskiego, „Słowo Powszechne” 32: 1978, nr 223, s. 6-7.

Ziółkowski Zenon: Czy Chrystus „stracił Całun”, wywiad z (…), „Słowo Powszechne” 42: 1989, nr 2, s. 8-9.

Ziółkowski Zenon: Elektroniczne badania nad życiem i śmiercią Jezusa. Ten spór trwa już od wieków, „Słowo Powszechne” 27: 1973, nr 197, s. 3-4, il.

Ziółkowski Zenon: Jan Paweł II w mieście Całunu, „Kierunki” 25: 1980, nr 15, s. 4, il.

Ziółkowski Zenon: Jedna z tajemnic Całunu Turyńskiego, „Kierunki” 30: 1984, nr 5, s. 1, 5, il.

Ziółkowski Zenon: Mandylion. Śladami Całunu Turyńskiego, „Wrocławski Tygodnik Katolicki” 1974, nr 14, s. 1, 3, il.

Ziółkowski Zenon: Międzynarodowy Kongres o Całunie Turyńskim [Londyn], „Słowo Powszechne” 31: 1977, nr 269, s. 6-7.

Ziółkowski Zenon: Najnowsze badania naukowe nad Całunem Turyńskim, „Życie i Myśl” 29: 1979, nr 7-8, s. 58-74, il.

Ziółkowski Zenon: O Całunie Turyńskim – nie wszystko, „Słowo Powszechne” 32: 1978, nr 217, s. 7, il.

Ziółkowski Zenon: Śladami Chrystusa. Krzyż i Całun, „Wrocławski Tygodnik Katolicki” 21: 1973, nr 14 (1021), s. 3, il.

Ziółkowski Zenon: Średniowieczne fałszerstwo?, „Kierunki” 26: 1981, nr 38, s. 4, il.

Ziółkowski Zenon: Tajemnica Całunu Turyńskiego, cz. 1-6, „Wrocławski Tygodnik Katolicki” 1978. Cz. 1, nr 27, s. 1, 3, il.; cz 2: W cieniach i blaskach historii, nr 28, s. 3, il.; cz. 3: Malowidło czy antyczna relikwia, nr 29, s. 3-4, il.; cz. 4: Makabryczne fałszerstwo?, nr 30, s. 3, il.; cz. 5: Chrystus czy ktoś inny, nr 31, s. 3-4, il.; cz. 6: Ewangelie przeciw autentyczności, nr 32, s. 3-4, il.

Ziółkowski Zenon: Znak 2010 roku. Od 10 kwietnia do 23 maja 2010 roku będzie wystawiony Całun Turyński, „Miejsca Święte” 2010, nr 4 (160), s. 4-10, il., fot.

Żarska Dorota: Tajemnica Świętego Oblicza, „Miejsca Święte” 1998, nr 4 (16), s. 24-25.

2.2. Autorów zagranicznych

Allen Conrad: Twarz Chrystusa, tł. Maria Tarnowska, „Tygodnik Powszechny” 21: 1967, nr 13, s. 1, 9, il.

Baima Bollone Pierluigi: Nauka potwierdza przeczucia (Całun Turyński), rozm. z prof. (…) przeprowadziła Irena Burchacka, „Za i Przeciw” 1984, nr 28 (1418), s. 7.

Baima Bollone Pierluigi: Naukowiec na tropie tajemnic, z badaczem Całunu Turyńskiego… rozm. Grzegorz Górny, „W Sieci” 2013, nr 31-32, s. 62-63 (dodatek „Sanktuaria. Madonny. Pielgrzymki”).

Barberis Bruno: Całun Turyński dla nauki, rozm. przepr. Agnieszka Gracz, „Nasz Dziennik” (wyd. 2) 2012, nr 9, s. 19.

Barberis Bruno: Znak naszych czasów. Wzrastać w wierze, rozm. przepr. Katarzyna Urnan, „Źródło” 2011, nr 17, s. 10-11.

Barford Paul M.: The Original Form of the Turin Shroud: The Archeology of the Medieval Religious Mind, „Fasciculi Archeologiae Historicae” 2000, nr 12, s. 37-46.

Benedykt XVI: Rozważanie Ojca Świętego (…) przed Całunem – Turyn, 2 V 2010 r., „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 86: 2010, nr 4, s. 400-403.

Claudel Paweł: Fotografia Chrystusa (list do Girard-Cordonier), „Dziś i Jutro” 2: 1946, nr 16, s. 1, il.

Coero Piero: Całun relikwią całego chrześcijaństwa, rozmowa (…) z Międzynarodowego Ośrodka Syndonologicznego, „Za i Przeciw” 1984, nr 25.

Daniel-Rops Henri: Czy widzieliście prawdziwe oblicze Chrystusa?, „Słowo Powszechne” 11: 1957, nr 82, s. III, il.

Daniel-Rops Henri: Tajemnicze oblicze z Całunu Turyńskiego, [w:] tegoż, Dzieje Chrystusa, tł. z franc. Zofia Starowieyska-Morstinowa; wstęp Eugeniusz Dąbrowski, wyd. 5, Warszawa: Pax, 1972, s. 563-569.

Danin Avinoam: Z bliska i daleka, rozm. przeprowadził Grzegorz Dobroczyński, „Przegląd Powszechny” 128: 2011, nr 7-8, s. 109-114.

Delclaux Adrieni: Rozważanie o Całunie Turyńskim, tł. Jerzy Brzozowski, „Znak” 37: 1985, nr 365 (4), s. 135-150.

De Mattei Roberto: Zwierciadło Ewangelii. Tajemnica Całunu Turyńskiego, tł. z wł. Anna Bałaban, „Nasz Dziennik” (wyd. 2) 2015, nr 95, s. 17.

Féret Henri-Marie: Błyskawica grobu. Ewangelia i Całun Turyński, mówi (…), dominikanin, profesor hermeneutyki biblijnej, „Za i Przeciw” 1988, nr 14 (1611), s. 10.

Féret Henri-Marie: Historyk wobec całunu turyńskiego, rozm. z (…), „Za i Przeciw” 1984, nr 41.

Fernandez-Capo Josep: Faith and Science Dialogue in the Shroud of Turin, „Scientia et Fides. Półrocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” 3: 2015, nr 1, s. 37-59, https://doi.org/10.12775/SetF.2015.001.

Ferreri Guliano: Całun Turyński. Nowe pytania, tł. „Forum”, „Głos Wielkopolski” 1991, nr 3 (14209), s. 5.

Ferrier Jacques: Czy święty Całun wystawiony w Turynie jest autentyczny?, „Za i Przeciw” 1978, nr 42, s. 8, il.

Guerreschi Aldo: Acheiropoietos nie ręką ludzką uczyniony, rozm. przepr. Jacek Molka, „Niedziela” 2014, nr 28, s. 19-20.

Guerreschi Aldo: Całun wciąż jest tajemnicą. Do 24 czerwca w katedrze św. Jana w Turynie wystawiony jest na widok publiczny Całun Turyński, z badaczem… rozm. Grzegorz Górny, „W Sieci” 2015, nr 19, s. 102-105.

Guerreschi Aldo: Człowiek zawinięty w całun miał grupę krwi AB. I bardzo cierpiał, rozm. przepr. Grażyna Starzak, „Polska” 2015, nr 27, s. 3.

Habermas Gary R., Stevenson Kenneth E.: Werdykt w sprawie Całunu, tł. Andrzej Polkowski, „Katolik” 1984, nr 17, 20, 21, 23, 24.

Hynek Rudolf: Nauka fotografuje męczone ciało Chrystusa, „Tęcza” 11: 1937 t. 1, nr 3, s. 23-29, il.

I.D.: Sprawa „Turyńskiego Całunu”, oprac. na podstawie artykułu Davida Soxa: The Authenticity of the Turin Shroud, „The Clergy Review” 1978, nr 7, s. 250-256, „Novum” 22: 1979, nr 2, s. 167-169.

Maik Jerzy: The Shroud of Turin as a Historical Textile, tł. Zuzanna Poklewska-Parra, „Fasciculi Archeologiae Historicae” 1999, nr 12, s. 47-49.

Maillard Stanislas: Czy Całun jest autentyczną relikwią?, tł. Irena Kownacka, „W Drodze” 6: 1978, nr 9, s. 99-101.

Owen Richard: Świat ponownie zobaczy słynny całun turyński, „Polska” 2010, nr 79 (dodatek „The Times”), s. 4-5.

Ricci Giulio: Całun – dokument z pogranicza nauki i wiary w świetle najnowszych dokumentów, „Za i Przeciw” 1987, nr 39, s. 17; nr 40, s. 19, 23; nr 41, s. 18; nr 42, s. 18; nr 43, s. 17; nr 44-47, s. 17; nr 48, s. 19.

Riggi di Numana G.: Rozstrzygnięcie chwilowe, [wywiad przepr. Lucien Even], „Za i Przeciw” 1988, nr 51-52, s. 8, il.

Rinaldi P.: Całun Turyński, tł. z ang. Władysław Fenrych, „Przewodnik Katolicki 82: 1976, nr 15, s. 4-5, il. Fragm. The Man in the Shroud, London 1974.

Schloemer Blandina Paschalis: Jestem tu, aby adorować i kontemplować oblicze wcielonego Boga, rozm. przeprowadził Włodzimierz Rędzioch, „Niedziela” 53: 2010, nr 12, s. 10-11, fot.

Schvandt L.: Całun Turyński żyje!,„Rewelacje” 1995, nr 11, s. 4-9, il.

Solimeo Plinio Mario: Męka Pańska według Całunu Turyńskiego, „Przymierze z Maryją” 2003, nr 9, fot.

Stevenson Kenneth E., Habermas Gary R.: Prawda Całunu, „Za i Przeciw” 1984, nr 29-40, 42-50.

Tamburelli Giovanni: Prawdziwe oblicze, wywiad przepr. Lucien Even, „Za i Przeciw” 1986, nr 28 (1523), s. 3-4.

Wiebe Philip H.: Znaki czasu – Całun Turyński, tłum. Paweł Tarasiewicz, [w:] Przyszłość cywilizacji Zachodu, red. Piotr Jaroszyński [i in.], Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, 2003, s. 199-219.

Wilson Ian: Całun jest „milczącym świadkiem” zwycięstwa nad śmiercią, rozm. z (…), „Słowo Powszechne” 38: 1984, nr 111.

Wilson Ian: Całun z Turynu a archeologia Nowego Testamentu, tł. Krystyna Karwowska, „W Drodze” 11: 1983, nr 4, s. 32-37.

Wilson Ian: Czy największa relikwia chrześcijaństwa?, tł. Jadwiga Piątkowska, cz. 1-3, „Za i Przeciw” 1980. Cz. 1: Tajemnica Całunu, nr 17, s. 8, il.; cz. 2: Jak rozumiano całun do roku 1973, nr 18, s. 8, il.; cz. 3: Kamera ujawnia, nr 19, s. 8, il.

Wilson Ian: Dzieje „Świętego Całunu”, tł. z ang. I. D., „Novum” 17: 1974, nr 11-12, s. 76-84.

Wilson Ian: Nie jestem dogmatykiem, rozm. z (…) autorem „Całunu Turyńskiego”, „Kierunki” 30: 1984, nr 27.

Wilson Ian: Tajemnice Całunu Turyńskiego, rozm. z dr (…), „Zorza” 1984, nr 28.

error: Content is protected !!