loader image

Schwortz Barrie Marshall (ur. 1946)

Home » Hasła osobowe » Schwortz Barrie Marshall (ur. 1946)

Jan S. Jaworski
Uniwersytet Warszawski

https://doi.org/10.12797/9788381385190.IV.19

Aktualizacja: 28 XII 2021

https://doi.org/10.12797/9788381385190.IV.19

Urodził się 12 września 1946 r. w Pittsburghu, w Stanach Zjednoczonych, jako syn Nathana Schwortza i Florence T. (Rosenfeld) Black. Jego matka, pochodząca ze wsi Wisznice (dziś w województwie lubelskim, niedaleko granicy z Białorusią), wyemigrowała do USA przed II wojną światową. Barrie M. Schwortz w latach 1965-1969 służył w marynarce wojennej. W 1971 r. ukończył Brooks Institute of Photography w Kalifornii, uzyskując licencjat (bachelor of arts) z ilustracji fotograficznej. W tej także uczelni zatrudniony był w latach 1975-1985, prowadząc autorski kurs „Zasady biznesu stosowanego dla profesjonalnych fotografów”. W tym czasie profesorem odpowiedzialnym w Instytucie za program fotografii naukowej i przemysłowej był Vernon Miller, z którym razem uczestniczyli w badaniach Całunu Turyńskiego.

Karierę zawodową B.M. Schwortz rozpoczął jednak wcześniej od założenia w Santa Barbara własnego studia fotograficznego, działającego w latach 1971-1985, zajmującego się fotografią komercyjną i reklamową oraz ilustracją techniczną. W 1978 r. założył w tym mieście firmę Educational Video, Inc. przez 10 lat produkującą filmy wideo. Po przeprowadzce do Los Angeles w 1985 r. kontynuował tę działalność w firmie Barrie Schwortz Productions. Z jego wytwórni wyszło wiele nagradzanych domowych filmów wideo, był m.in. wydawcą i kierownikiem postprodukcji 17. epizodu Rocky and Bullwinkle w disnejowskiej serii (srebrny medal dla Najlepszego Wideo dla Dzieci na Międzynarodowym Festiwalu Filmów i Wideo w 1992 r.), koproducentem, reżyserem i wydawcą Money, History in Your Hands (doroczna nagroda Parent’s Choice Video w 1995 r. i nagroda Srebrnego Ekranu na Międzynarodowym Festiwalu Filmów i Wideo w 1996 r.). Za swoją działalność fotograficzną kilkakrotnie otrzymywał nagrody, m.in. magazynu komunikacji wizualnej „Art Direction” oraz Art Directors Club w San Francisco i Nowym Jorku. W latach 1987-2001 był niezależnym konsultantem w dziedzinie obrazowania medycznego w laboratorium badawczo-rozwojowym przy Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles. Zajmował się nowatorskim wykorzystaniem fotografii, filmów wideo, kinematografii wysokich szybkości i mikroskopii w medycznych projektach badawczych dla wielu uniwersytetów, szpitali i fabryk sprzętu medycznego. Przygotował setki prezentacji (slajdów i wideo), w tym programy nauki nowych technik chirurgicznych z użyciem laserów, i opracował dwa protokoły obrazowania cyfrowego w badaniach klinicznych, zatwierdzone przez państwową agencję U.S. Food and Drug Administration, a jego firma służyła jako laboratorium wzorcowe dla jednego z tych protokołów. Przygotowane przez B.M. Schwortza prezentacje pokazywano na wielu medycznych konferencjach naukowych i w wielu amerykańskich instytucjach publicznych. W latach 1998-2003 był współautorem opublikowanych wystąpień na konferencjach medycznych z dziedziny obrazowania cyfrowego. Barrie Schwortz był żonaty z Erin J. Gallant (obecnie jest rozwiedziony) i ma syna Davida Henry’ego. Lubi wędkarstwo, czytanie i gitarę, kolekcjonuje znaczki pocztowe. Mieszka w Florissant w Kolorado.

W 1977 r. został włączony do zespołu projektu badawczego →STURP i jako oficjalny fotograf dokumentował badania prowadzone w październiku 1978 r. w Turynie. Wykonane przez niego kolorowe zdjęcia Całunu i jego fragmentów, a także naukowców podczas prowadzonych eksperymentów, przez ponad dwadzieścia lat stanowiły najlepsze źródło ilustracyjne wykorzystywane przez pokolenia badaczy (poczynając od prac naukowych publikowanych przez kolegów z zespołu STURP) oraz popularyzatorów wiedzy na temat Całunu. Wykonane przez niego fotografie znalazły się w niezliczonych artykułach prasowych omawiających wyniki badań STURP, w tym również zamieszczanych w prestiżowych magazynach amerykańskich („National Geographic Magazine”, „Time”, „Life, Harper’s Magazine”, „Science 84”, „Newsweek”), niemieckim „Bunte” i japońskim „Quark Magazine”. Jego wypowiedzi, a także zdjęcia, znalazły się w programach telewizji CBS, NBC, CNN, Fox News, BBC oraz na kanałach dokumentalnych (m.in. The Learning Channel, History Channel, Discovery Channel, National Geographic Channel, Channel 1 Russia) oraz w Radiu Watykańskim. Większość książek poświęconych Całunowi Turyńskiemu wydawanych na świecie od lat 80. XX w. wykorzystywała jako ilustracje zdjęcia wykonane w Turynie właśnie przez B.M. Schwortza. W 1996 r., gdy kończył się projekt STURP, B.M. Schwortz założył witrynę internetową shroud.com, którą autorsko prowadzi w dalszym ciągu, zbierając na niej wszechstronne informacje z całego świata związane z Całunem i jego badaniami. Zamieszcza na niej najnowsze przeglądy wiadomości o konferencjach i wydawnictwach, pełne teksty wielu artykułów naukowych i zdjęcia, prowadzi też ożywioną korespondencję z wieloma syndologami na całym świecie. Utrzymywał bliskie kontakty z kolegami z zespołu STURP, zwłaszcza R. Rogersem – na swojej witrynie publikował fragmenty przygotowywanej przez niego pracy, a po jego śmierci opracował je i wydał w 2008 r. jako książkę A Chemist’s Perspective on the Shroud of Turin. Wdowa Joan Rogers, która także należała do zespołu pomocniczego STURP i była obecna podczas badań w Turynie, przekazała po śmierci męża wszystkie taśmy z pobranymi przez niego próbkami z powierzchni Całunu właśnie B.M. Schwortzowi. W styczniu 2010 r. założył on wspomniane edukacyjno-badawcze stowarzyszenie non profit STERA, któremu ofiarował swoją witrynę, kolekcję zdjęć fotograficznych i inne materiały, w tym oryginalne próbki pobrane przez R. Rogersa. Są one udostępniane naukowcom do dalszych badań po przedstawieniu szczegółowego projektu i zatwierdzeniu go przez kierownictwo STERA, z zastrzeżeniem, by nie uległy zniszczeniu (m.in. →Giulio Fanti ze współpracownikami badali pozostałości krwi i kompleksu kreatyniny z żelazem na wypożyczonych włókienkach z Całunu; por. →Krew na Całunie Turyńskim). Schwortz przez wiele lat angażował się w popularyzowanie wiedzy o Całunie, wypowiadał się jako ekspert i wygłaszał liczne prelekcje w różnych krajach na całym świecie, m.in. w 2012 r. w kilku miejscowościach w Polsce. Pozostając przy swojej tradycji żydowskiej, opowiadał wówczas, że jako specjalista w zakresie technik fotograficznych nie potrafi wyjaśnić, jak powstał wizerunek na Całunie, jest jednak przekonany o jego autentyczności, którą w jego opinii potwierdzają zwłaszcza jasnoczerwone ślady krwi z domieszką bilirubiny świadczące o męce Jezusa.

Bibliografia

Barrie Schwortz, Grzegorz Górny, Oblicze prawdy. Żyd, który zbadał Całun Turyński, Rosikon Press, Izabelin–Warszawa 2012, s. 143.

Barrie Marshall Schwortz, [w:] World Biographical Encyclopedia, [on-line:] https://prabook.com/web/barrie_marshall.schwortz/631410 – 22 XII 2021.

Barrie M. Schwortz, 2010, [on-line:] https://www.schwortz.com/bio – 22 XII 2021.

Resume Barrie M. Schwortz, [on-line:] https://www.schwortz.com/resume – 22 XII 2021.

Bibliografia artykułów syndonologicznych

Di Lazzaro P., Murra D., Schwortz B.M., Pattern Recognition After Image Processing of Low-Contrast Images, the Case of the Shroud of Turin, „Pattern Recognition” 2013, Vol. 46, No. 7, s. 1964-1970, https://doi.org/10.1016/j.patcog.2012.12.010.

Schwortz B.M., Mapping of Research Test-Point Areas on the Shroud of Turin, [w:] IEEE 1982 Proceedings of the International Conference on Cybernetics and Society, October 1982, s. 538-547, [on-line:] https://www.shroud.com/mapping.htm – 29 VII 2022.

Schwortz B.M., The Role of the Internet in the Future of Shroud Research, [w:] Proceedings of the Third International Shroud Symposium, Turin, 1998, [on-line:] https://www.shroud.com/schwortz.htm – 29 VII 2022.

Schwortzh B.M., The Role of the Internet in Current Shroud Research, [w:] Proceedings of the International Shroud Symposium, Richmond, Virginia USA, 1999, s. 212-218.

Schwortz B.M., Is the Shroud of Turin a Medieval Photograph? A Critical Examination of the Theory, [w:] Proceedings of the Sindone 2000 International Shroud Symposium, Orvieto, 2000.

Wilson I., Schwortz B., The Turin Shroud: The Illustrated Evidence, London 2000, s. 160.

Źródło ilustracji

Internet, https://www.rosikonpress.com/pl/menu/barrie-schwortz-242.html

Jan S. Jaworski

Emerytowany profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził badania w zakresie elektrochemii związków organicznych (spis publikacji). Od 1982 r. śledzi badania naukowe Całunu Turyńskiego i popularyzuje je w licznych artykułach i wykładach. Związany z Polskim Centrum Syndonologicznym w Krakowie od czasu jego powstania.

error: Content is protected !!