loader image

wczesne lato 944 r.

Published by JR on

Wydarzenia:
  • Abraham, biskup Samosaty, udaje się do Edessy, by przejąć Mandylion w imieniu cesarza. Próba oszukania biskupa przez przekazanie mu kopii Mandylionu kończy się fiaskiem. Chrześcijanie i muzułmanie Edessy manifestują przeciw oddaniu Mandylionu. Biskup Abraham oraz biskup Edessy, ścigani przez rozgniewany tłum, przeprawiają się przez Eufrat z Mandylionem. W drodze do Konstantynopola orszak zatrzymuje się na krótko w Samosacie, następnie jest witany przez Parakoemomena Theofanesa u ujścia rzeki Sagaris. Tuż przed przybyciem do Konstantynopola zatrzymuje się w klasztorze św. Euzebiusza.
Komentarz:

Płótno opuszcza Edessę.

Categories:

error: Content is protected !!