loader image

525 r.

Published by JR on

Wydarzenia:
  • Groźna powódź w Edessie, w której ginie 30 000 osób, a prawie wszystkie większe budowle publiczne ulegają zniszczeniu
  • W czasie prac nad rekonstrukcją murów zostaje odnalezione płótno, ukryte w niszy nad bramą zachodnią. Znajduje się na nim podobizna Chrystusa, nazwana acheiropoietos – „nieuczyniona rękami ludzkimi”. Bez najmniejszej dyskusji płótno zostaje utożsamione z oryginalnym „portretem” przywiezionym Abgarowi przez Tadeusza.
  • Cesarz Justynian asygnuje pieniądze na budowę systemu zabezpieczającego Edessę przed powodziami oraz wspaniałej świątyni przeznaczonej na przechowywanie płótna – katedry Hagia Sophia w Edessie
  • Od tego czasu pojawia się w sztuce zupełnie nowy, frontalny typ portretu Jezusa, wykazujący uderzające podobieństwo do twarzy z Całunu
Komentarz:

Odnalezienie Całunu w postaci „portretu”; nikt nie zdaje sobie sprawy z prawdziwego charakteru płótna.

Płótno uważane jest za tak święte, że dostęp do niego jest bardzo trudny. Na podstawie wizerunku sporządzono jednak portret Chrystusa odgrywający rolę wiarygodnego kanonu.

Categories:

error: Content is protected !!