loader image

1146 r.

Published by JR on

Wydarzenia:
  • Turcy zajmują Edessę
  • Świątynie chrześcijańskie, włączając w to Hagię Sophię, ulegają zniszczeniu. W tym czasie Mandylion przechowywany jest bezpiecznie w Konstantynopolu, w kaplicy Pharos.
Categories:

error: Content is protected !!