loader image

1011 r.

Published by JR on

Wydarzenia:
  • Do Rzymu przywieziona zostaje z Bizancjum kopia Mandylionu, której papież Sergiusz poświęca specjalny ołtarz. Kopia ta nazywana jest „Weroniką” (od łac. vera icon – „prawdziwa podobizna”). Z biegiem czasu wokół tej kopii powstaje legenda o św. Weronice, łączona z wywodzącą się z Ewangelii opowieścią o Hemorrhissie, kobiecie chorej na krwotok i uzdrowionej przez dotknięcie szaty Jezusa.
Categories:

error: Content is protected !!