loader image

1978 r.

Wydarzenia: Max Frei pobiera ponownie próbki z Całunu i wyodrębnia 58 pyłków roślin, które mogą wyznaczać etapy wędrówki Całunu

22-23 listopada 1973 r.

Wydarzenia: Pierwszy telewizyjny pokaz Całunu w Sali Szwajcarów w dawnym pałacu turyńskim. Pobranie próbek substancji powierzchniowych do badań przeprowadzanych przez dr. Maxa Freia, kryminologa z Zurichu.

1 października 1972 r.

Wydarzenia: Próba podpalenia Całunu przez nieznanego sprawcę, który dostał się do Kaplicy Królewskiej przez dach pałacu. Całun nie został uszkodzony dzięki azbestowemu zabezpieczeniu wewnątrz niszy nad ołtarzem.

16-17 czerwca 1969 r.

Wydarzenia: Pokaz Całunu dla członków specjalnej komisji naukowej, powołanej przez turyńskiego kardynała Pellegrino. Wykonanie przez Giovanniego Judica-Cordiglię nowej serii zdjęć czarno-białych i kolorowych oraz w promieniach ultrafioletowych.

1946 r.

Wydarzenia: Kardynał Fossati przewozi Całun z powrotem do Turynu. Pożegnalne wystawienie płótna dla zakonników.

error: Content is protected !!