loader image

lato/jesień 943 r.

Wydarzenia: Kalif bagdadzki dyskutuje ze swoją radą warunki postawione przez Jana Kurkuasa. Niechętny oddaniu Mandylionu ulega w końcu argumentacji byłego wezyra Alego ibn Izy, który twierdzi, że szansa uwolnienia jeńców muzułmańskich z rąk giaurów musi przeważyć wszelkie opory.

wiosna 943 r.

Wydarzenia: Bizantyjska armia pod wodzą Jana Kurkuasa oblega Edessę Zgodnie z instrukcją otrzymaną od cesarza Romana I Lekapena za wydanie Mandylionu Kurkuas obiecuje emirowi Edessy uwolnienie 200 jeńców, oszczędzenie miasta i gwarancję jego nietykalności na przyszłość oraz 12 000 sztuk srebra

ok. 700 r.

Wydarzenia: Zmuszeni do zapłacenia wysokich podatków ortodoksyjni chrześcijanie Edessy oddają Mandylion w zastaw bogatemu monofizycie, Athanasiusowi bar Gumayer. Według pogłosek Athanasius sporządził wierną kopię Mandylionu. Jeśli tak było rzeczywiście, to właśnie ona pozostaje odtąd w jakobickim kościele Matki Bożej w Edessie.

639 r.

Wydarzenia: Muzułmanie przejmują kontrolę nad Edessą po wyparciu Bizantyjczyków Chrześcijanie Edessy cieszą się tolerancją, a katedra Hagia Sophia, w której przechowywany jest Mandylion, otoczona jest powszechną czcią Komentarz: Tajemnicza zamiana oryginału na kopię.

544 r.

Wydarzenia: Płótno, nazywane teraz „Mandylionem”, wspomniane jest przez Ewagriusza z Pontu jako palladium broniące w cudowny sposób Edessę przed atakiem armii perskiej

525 r.

Wydarzenia: Groźna powódź w Edessie, w której ginie 30 000 osób, a prawie wszystkie większe budowle publiczne ulegają zniszczeniu W czasie prac nad rekonstrukcją murów zostaje odnalezione płótno, ukryte w niszy nad bramą zachodnią. Znajduje się na nim podobizna Chrystusa, nazwana acheiropoietos – „nieuczyniona rękami ludzkimi”. Bez najmniejszej dyskusji płótno Read more…

ok. 177 r.

Wydarzenia: Powrót tolerancji wobec chrześcijan w Edessie za Abgara VIII (177-212). Przez pewien czas na monetach Abgar przedstawiany jest w tiarze z krzyżem chrześcijańskim. „Portret” pozostaje jednak nadal w ukryciu. Pamięć o nim jest coraz bardziej mglista; legendy koncentrują się wokół apokryficznej korespondencji między Chrystusem i Abgarem. Koniec panowania Bizancjum. Read more…

ok. 57 r.

Wydarzenia: Ma’nu VI, drugi syn Abgara V, wstępuje na tron Edessy. Reakcja pogańska, prześladowanie chrześcijan edesskich („portret” znika). Komentarz: Całun zostaje ukryty w niszy nad zachodnią bramą Edessy.

ok. 30 r.

Wydarzenia: Ukrzyżowanie Chrystusa Uczeń Addai lub Tadeusz, jeden z siedemdziesięciu (por. Łk 10, 1), udaje się do Edessy, wioząc ze sobą tajemniczy „portret”; Abgar V, toparcha Edessy, zostaje wyleczony i nawraca się na chrześcijaństwo Komentarz: Aby ukryć prawdziwy charakter „nieczystego” płótna grobowego, Całun zostaje złożony w taki sposób, że widoczna Read more…

error: Content is protected !!