loader image

544 r.

Wydarzenia: Płótno, nazywane teraz „Mandylionem”, wspomniane jest przez Ewagriusza z Pontu jako palladium broniące w cudowny sposób Edessę przed atakiem armii perskiej

error: Content is protected !!