loader image

sierpień 1203 r.

Published by JR on

Wydarzenia:
  • Robert de Clari, krzyżowiec frankoński, opisuje, że widział w kościele Matki Bożej Blacherneńskiej w Konstantynopolu sydoine, w który Pan nasz został owinięty i który jest podnoszony pionowo w każdy piątek, tak żeby postać naszego Pana była na nim wyraźnie widoczna
Komentarz:

Ta unikalna wzmianka pozwala sądzić, że po raz pierwszy miały miejsce publiczne pokazy całego Całunu, zapewne z powodu lęku przed krzyżowcami.

Categories:

error: Content is protected !!