loader image

kwiecień 1389 r.

Published by JR on

Wydarzenia:
  • Rozpoczynają się publiczne pokazy Całunu, co powoduje sprzeciw Piotra d’Arcisa, kolejnego biskupa Troyes, pominiętego w staraniach o zezwolenie. D’Arcis składa skargę Klemensowi VII
  • Klemens VII podtrzymuje swą zgodę na wystawienia Całunu i nakazuje biskupowi d’Arcisowi, by na zawsze zamilknął w tej sprawie. D’Arcis apeluje po raz drugi, cytując opinię Henryka z Poitiers, że Całun jest falsyfikatem.
Komentarz:

Aby ukryć prawdziwy charakter „nieczystego” płótna grobowego, Całun zostaje złożony w taki sposób, że widoczna jest tylko twarz, i umieszczony w specjalnej ozdobnej ramie; w tej postaci uważany jest za „portret” Jezusa. Przewieziony do Edessy (dziś Şanlıurfa we wschodniej Turcji).

Categories:

error: Content is protected !!