loader image

544 r.

Published by JR on

Wydarzenia:
  • Płótno, nazywane teraz „Mandylionem”, wspomniane jest przez Ewagriusza z Pontu jako palladium broniące w cudowny sposób Edessę przed atakiem armii perskiej
Categories:

error: Content is protected !!