loader image

1506 r.

Published by JR on

Wydarzenia:
  • Papież Juliusz II ogłasza dzień 4 maja corocznym Świętem Świętego Całunu. Prawdopodobnie w tym dniu odbywają się co roku pokazy Całunu.
  • Uczeń Addai lub Tadeusz, jeden z siedemdziesięciu (por. Łk 10, 1), udaje się do Edessy, wioząc ze sobą tajemniczy „portret”; Abgar V, toparcha Edessy, zostaje wyleczony i nawraca się na chrześcijaństwo.
Komentarz:

Chambéry zostaje stałym miejscem przechowywania Całunu.

Categories:

error: Content is protected !!