loader image

1389 r.

Published by JR on

Wydarzenia:
  • Geoffrey II de Charny planuje wznowienie publicznych pokazów Całunu. Ówczesny papież awinioński Klemens VII (Robert z Genewy) jest jego powinowatym, więc uzyskuje łatwo odpowiednie zezwolenie od legata papieskiego.
Komentarz:

W zezwoleniu stawia się dla uniknięcia kontrowersji warunek, by płótno określane było jedynie jako „przedstawienie” Całunu; biskup d’Arcis stwierdza jednak wyraźnie, że po cichu rozgłasza się, iż jest to prawdziwy Całun.

Categories:

error: Content is protected !!