loader image

1357 r. (?)

Published by JR on

Wydarzenia:
  • Kanonicy z Lirey organizują pierwsze publiczne pokazy całego Całunu. Relikwia ściąga liczne tłumy pielgrzymów; wśród dewocjonaliów sprzedawanych pielgrzymom są specjalne medaliony pamiątkowe z Całunem i herbami de Charny i de Vergy (egzemplarz znajduje się w Muzeum Cluny w Paryżu).
  • Biskup Henryk z Poitiers zaprzecza autentyczności Całunu: tak święta relikwia nie mogłaby znaleźć się w rękach nieznacznego rodu. Na polecenie biskupa pokazy zostają przerwane, a Całun ukryty. Joanna de Vergy wychodzi ponownie za mąż za bogatego szlachcica Aymona z Genewy.
Komentarz:

Aby utrzymać kosztowną kolegiatę, Joanna de Vergy decyduje się na spełnienie intencji Geoffrey’a przez zorganizowanie pierwszych publicznych pokazów Całunu, które mają przynieść dochód.

Categories:

error: Content is protected !!