loader image

Glossary

Adler, Selzer i DeBlase 2002
Adler A.D., Selzer R., DeBlase F., Further Spectroscopic Investigation of Samples of the Shroud of Turin, [w:] The Orphaned Manuscript: A Gathering of Publications on the Shroud of Turin, eds. A.D. Adler, D. Crispino, Torino 2002, s. 93-102.
Agenda…
Agenda seu ritus ceremoniarum ecclesiasticarum ad uniformem Ecclesiarum per universas Provincias Regini Poloniae usum studio et opera H. Powodovij (Powodowski), Cracoviae 1591, [on-line:] https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/493470/edition/424841 – 13 VII 2022.
Ahn et al. 2019
Ahn K. et al., Yellowing and Brightness Reversion of Celluloses: CO or COOH, Who Is the Culprit?, „Cellulose” 2019, Vol. 26, s. 429-444, https://doi.org/10.1007/s10570-018-2200-x.
Allen, Pope Francis…
Allen Jr. J.L., Pope Francis and the Shroud of Turin, „National Catholic Reporter” 2013, 1 April, [on-line:] https://www.ncronline.org/blogs/ncr-today/pope-francis-and-shroud-turin – 29 VI 2022.
Andrzej P. Bator korespondencja
Bator A.P., Korespondencja mailowa z autorem z 16 XI 2017.
Apokryfy NT, cz. 1
Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie apokryficzne, cz. 1, Fragmenty. Naro­dzenie i dzieciństwo Maryi i Jezusa, pod red. Marka Starowieyskiego; współprac. W. Appel [i in.], Kraków 2003.
Apokryfy NT, cz. 2
Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie apokryficzne, cz. 2, Św. Józef i św. Jan Chrzciciel. Męka i zmartwychwstanie Jezusa. Wniebowzięcie Maryi, pod red. Marka Starowieyskiego; współprac. W. Appel [i in.], Kraków 2003.
Arranz 1976
Arranz M., Les fêtes théologiques du calendrier byzantin, [w:] La Liturgie expression de la foi: conférences Saint-Serge, 25. semaine d’Etudes Liturgiques, Paris, 27-30 juin 1978, Roma 1979, s. 29-55, Ephemerides liturgicae, 16.
Augustyn, De consensu evangelistarum
Augustyn św., O zgodności ewangelistów, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1989, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t. 50.
Baima Bollone 1981
Baima Bollone P., Jorio M., Massaro A.L., La dimostrazione della presenza di tracce di sangue umano sulla Sindone, „Sindon” 1981, Vol. 30, s. 5-8.
Baima Bollone 2002
Baima Bollone P., Całun Turyński. 101 pytań i odpowiedzi, przeł. z ang. K. Stopa, Kraków 2002, s. 272-275.
Basso, Fanti 2007
Basso R., Fanti G., Optics Research Applied to the Turin Shroud: Past, Present, Future, [w:] Optics Research Trends, ed. P.V. Gallico, New York 2007, s. 4.
Bedon et al. 2015
Bedon G., Linguanotto M., Simionato I., Zara F., Study of the Bloodstains in the Shroud of Turin: Chromatic Analysis and Possible Interpretation, „MATEC Web of Conferences” 2015, Vol. 36, http://dx.doi.org/10.1051/­mate­cconf­/20153602003.
Belting 1989
Belting H., The Image and Its Public in the Middle Ages: Form and Function of Early Paintings of the Passion, New York 1989.
Belting 2010
Belting H., Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, przeł. T. Zatorski, Gdańsk 2010.
Benedykt XVI, Rozważanie papieskie…
Benedykt XVI, Rozważanie papieskie przed Całunem – Turyn, 2 V 2010, [on-line:] https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/turyn-calun_02052010.html – 23 VII 2022.
Benford i Marino 2008
Benford M.S., Marino J.G., Role of Calcium Carbonate in Fibre Discoloration on the Shroud of Turin, „Chemistry Today” 2008, Vol. 26, No. 2, s. 74-80.
Benford, Marino 2010
Benford M.S., Marino J.G., Discrepancies in the Radiocarbon Dating Area of the Turin Shroud, „Chimica Oggi” 2010, Vol. 26(4).
Bennett 2011
Bennett J., Święta chusta, święta krew. Tajemnica Sudarionu z Oviedo, nieznanej relikwii Grobu Pańskiego, przeł. P. Zarębski, Kraków 2011.
Berger 1976
Berger B.-D., Le Drame liturgique de Pâques du Xe au XIIIe siècle : Liturgie et théâtre, Paris 1976, https://doi.org/10.14375/NP.9782701000718.
Bevilacqua et al. 2014
Bevilacqua M. et al., How Was the Turin Shroud Man Crucified?, „Injury” 2014, Vol. 45, Supplement 6, s. S142-S148, https://doi.org/10.1016/j.injury.2014.10.039.
Bevilacqua et al. 2018
Bevilacqua M. et al., Rigor Mortis and News Obtained by the Body’s Scientific Reconstruction of the Turin Shroud Man, „Forensic Science Today” 2018, 4(1), s. 001-008, https://doi.org/10.17352/pjfst.000010.
Bonizzoni et al. 2016
Bonizzoni L. et al., Ageing of Flax Textiles: Fingerprints in Micro-Raman Spectra of Single Fibres, „Microchemical Journal” 2016, Vol. 125, s. 69-74, http://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2015.11.011.
Bracaglia 2020
Bracaglia G., The Photographic Film and Processing Techniques of the Enrie Images, The International Conference of the Shroud of Turin at Ancaster, February 2020 Canada, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11000.80646.
Broutin 1956
Broutin P., La Réforme pastorale en France au XVIIe siècle…, Paris 1956, Bibliothèque de théologie. Série II, vol. 2.
Caja, Boi 2018
Caja V.L., Boi M., The Evidence of Crucifixion on the Shroud of Turin Through the Anatomical Traits of the Lower Limbs and Feet, „Archaeometry” 2018, Vol. 60, No. 6, s. 1377-1390, https://doi.org/10.1111/arcm.12383.
Calliari i Canovaro 2015
Calliari I., Canovaro C., Analysis of Micro-Particles Vacuumed from the Turin Shroud, „MATEC Web of Conferences” 2015, Vol. 36, s. 1-14, https://doi.org/10.1051/matecconf/20153603002.
Carlino et al. 2017
Carlino E., De Caro L., Giannini C., Fanti G., Atomic Resolution Studies Detect New Biologic Evidences on the Turin Shroud, „PLOS ONE” 2017, Vol. 12(6), e0180487, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180487.
Charkiewicz 2008
Charkiewicz J., Jezus Chrystus w ikonografii, Warszawa 2008.
Chavasse 1960
Chavasse A., L’oraison „Super sindonem” dans la liturgie romaine, „Revue bénédictine” 1960, vol. 70, s. 313-323, https://doi.org/10.1484/J.RB.4.00418.
Chávez 2010
Chávez E., Drugi Całun. Matka Boża z Gwadelupy – wyzwanie dla nauki, historii i wiary, przekł. A. Fijałkowskia-Żydok, Kraków 2010.
Chmiel 1984
Chmiel J., Pogrzeb Jezusa w świetle zwyczajów żydowskich, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1984, t. 37, z. 2, s. 119-127, https://doi.org/10.21906/rbl.1266.
Chmiel 1984a
Chmiel J., Polskie badania nad Całunem Turyńskim, „Tygodnik Powszechny” 1984, t. 38, nr 16, s. 7.
Damond et al. 1989
Damond P.E. et al., Radiocarbon Dating of the Shroud of Turin, „Nature” 1989, No. 337, s. 611-615, http://dx.doi.org/10.1038/337611a0.
De Caro et al. 2019
De Caro L. et al., X-Ray Dating of Ancient Linen Fabrics, „Heritage” 2019, No. 2(4), s. 2763-2783, http://dx.doi.org/10.3390/heritage2040171.
De Caro et al. 2022
De Caro L. et al., X-Ray Dating of a Turin Shroud’s Linen Sample, „Heritage” 2022, No. 5(2), s. 860-870, http://dx.doi.org/10.3390/heritage5020047.
De Caro, Matricciani, Fanti 2020
De Caro L., Matricciani E., Fanti G., Yellowing of Ancient Linen and Its Effects on the Colours of the Holy Face of Manoppello, „Heritage” 2020, t. 3, https://doi.org/10.3390/heritage3010001.
De consensu evangelistarum
Zagórski D., Jezus Chrystus w ‘De Consensus evangelistarum librii quattuor’ św. Augustyna, „Studia Włocławskie” 2012, nr 14, s. 68-76.
de Gail 1983
de Gail, P. SJ, Paul Vignon, „Shroud Spectrum International” 1983, No. 6, [on-line:] https://www.shroud.com/pdfs/ssi06part7.pdf – 6 IV 2022.
Devan, Miller 1982
Devan D., Miller V., Quantitative Photography of the Shroud of Turin, [w:] IEEE Proceedings of the International Conference on Cybernetics and Society, 1982, [on-line:] https://www.shroud.com/pdfs/Quantitative%20Photography%20Devan%20Miller%201982%20OCRsm.pdf – 17 VII 2022.
Di Lascio [et al.] 2018
Di Lascio A., Di Lazzaro P., Iacomussi P., Missori M., Murra D., Investigating the Color of the Blood Stains on Archaeological Cloths: The Case of the Shroud of Turin, „Applied Optics” 2018, Vol. 57, No. 23, s. 6626-6631, https://doi.org/10.1364/AO.57.006626.
Di Lazzaro et al. 2010
Di Lazzaro P. et al., Deep Ultraviolet Radiation Simulates the Turin Shroud Image, „Journal of Imaging Science and Technology” 2010, Vol. 54(4), s. 40302-1-6, http://dx.doi.org/10.2352/J.ImagingSci.Technol.2010.54.4.040302.
Di Lazzaro et al. 2011
Di Lazzaro P. et al., Colorazione simil-sindonica di tessuti di lino tramite radiazione nel lontano ultravioletto: riassunto dei risultati ottenuti presso il Centro ENEA di Frascati negli anni 2005-2010, Rapporto Tecnico ENEA-RT-2011-14, [on-line:] https://www.academia.edu/3648806/Colorazione_simil_sindonica_di_tessuti_di_lino_tramite_radiazione_nel_lontano_ultravioletto_riassunto_dei_risultati_ottenuti_presso_il_Centro_ENEA_di_Frascati_negli_anni_2005_2010 – 29 X 2021.
Di Lazzaro et al. 2012
Di Lazzaro P., Murra D., Nichelatti E., Santoni A., Baldacchini G., Superficial and Shroud-Like Coloration of Linen by Short Laser Pulses in the Vacuum Ultraviolet, „Applied Optics” 2012, Vol. 51, No. 36, s. 8567-8578, https://doi.org/10.1364/AO.51.008567.
Di Lazzaro et al. 2020
Di Lazzaro P. et al., Statistical and Proactive Analysis of an Inter-Laboratory Comparison: The Radiocarbon Dating of the Shroud of Turin, „Entropy” 2020, Vol. 22(9), s. 926, https://doi.org/10.3390/e22090926.
Do Ziemi Świętej 2010
Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej IV-VIII w., wybór, wstęp, wprow. i oprac. P. Iwaszkiewicz; przedm. M. Starowieyski, wyd. 2, Kraków 2010.
Dobrzeniecki 1971
Dobrzeniecki T., Niektóre zagadnienia ikonografii Męża Boleści, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” 1971, nr 15, s. 7-220.
Dokumenty synodów…
Dokumenty synodów od 431 do 504, układ i oprac. A. Baron i H. Pietras, Kraków 2011.
Enrie 1931
Enrie G., Detail of the Shroud of Turin, May 1931, The Met, [on-line:] https://www.metmuseum.org/art/collection/search/687615 – 6 IV 2022.
Ercoline, Downs, Jackson 1982
Ercoline W.R., Downs Jr. R.C., Jackson J.P., Examination of the Turin Shroud for Image Distortions, [w:] IEEE Proceedings of the International Conference on Cybernetics and Society, 1982, [on-line:] https://www.shroud.com/pdfs/Examination%20for%20Image%20Distortions%20Ercoline%201982%20OCR.pdf – 17 VII 2022.
Escalda 2001
Escalda X., Guadalupe, arte y esplendor, México 2001.
Euzebiusz z Cezarei, Historja kościelna…
Euzebiusz z Cezarei, Historja kościelna. O męczennikach palestyńskich, z grec. tłum., zaopatrzył wstępem, objaśnieniami, skorowidzami A. Lisiecki, Poznań 1924, Pisma Ojców Kościoła, t. 3.
Ewangelia według św. Mateusza 14-29… 2018
Ewangelia według św. Mateusza 14-29, wyd. pol. tomu przyg. T. Skibiński, Ząbki 2018, Ojcowie Kościoła Komentują Biblię. Nowy Testament, Ib.
Faccini, Fanti 2010
Faccini B., Fanti G., New Image Processing of the Turin Shroud Scourge Marks, [w:] Proceeding of the International Workshop on the Scientific Approach to the Acheiropoietos Images, a cura di P. Di Lazzaro, ENEA Research Center of Frascati, Frascati 2010, [on-line:] http://www.acheiropoietos.info/proceedings/FacciniWeb.pdff – 13 VII 2022.
Fanti 2010
Fanti G., Can a Corona Discharge Explain the Body Image of the Turin Shroud?, „Journal of Imaging Science and Technology” 2010, Vol. 54, No. 2, 020508, http://dx.doi.org/10.2352/J.ImagingSci.Technol.2010.54.2.020508.
Fanti 2011
Fanti G., Hypotheses Regarding the Formation of the Body Image on the Turin Shroud: A Critical Compendium, „Journal of Imaging Science and Technology” 2011, Vol. 55, No. 6, s. 60507-1-60507-14, http://dx.doi.org/10.2352/J.ImagingSci.Technol.2011.55.6.060507.
Fanti 2014
Fanti G., Hypotheses Regarding the Formation of the Body Image on the Turin Shroud: A Critical Compendium, „Journal of Imaging Science and Technology” 2014, Vol. 55, No. 6, s. 60507-1-14, http://dx.doi.org/10.2352/J.ImagingSci.Technol.2011.55.6.060507.
Fanti 2015
Fanti G., Comments on a Stochastic Hypothesis about the Body Image Formation of Turin Shroud, „The Journal of The Textile Institute” 2015, Vol. 106, No. 8, s. 900-903, http://dx.doi.org/10.1080/00405000.2014.961265.
Fanti et al. 2005
Fanti G. et al., Evidences for Testing Hypotheses about the Body Image Formation of the Turin Shroud, [w:] The Third Dallas International Conference on the Shroud of Turin, Dallas, 2005, [on-line:] http://www.shroud.com/pdfs/doclist.pdf – 29 X 2021.
Fanti et al. 2010
Fanti G. et al., Microscopic and Macroscopic Characteristics of the Shroud of Turin Image Superficiality, „Journal of Imaging Science and Technology” 2010, Vol. 54, No. 4, s. 40201-1-8, https://doi.org/10.2352/J.ImagingSci.Technol.2010.54.4.040201.
Fanti et al. 2010b
Fanti G. et al., List of Evidences of the Turin Shroud, [w:] Proceedings of the International Workshop on the Scientific Approach to the Acheiropoietos Images, a cura di P. Di Lazzaro, ENEA Research Center of Frascati, Frascati, 2010, [on-line:] http://www.acheiropoietos.info/proceedings/proceedings.php – 16 VII 2022.
Fanti et al. 2013
Fanti G. et al., Non-Destructive Dating of Ancient Flax Textiles by Means of Vibrational Spectroscopy, „Vibrational Spectroscopy” 2013, Vol. 67, s. 61-70, http://dx.doi.org/10.1016/j.vibspec.2013.04.001.
Fanti i Furlan 2020
Fanti G., Furlan C., Do Gold Particles from the Turin Shroud Indicate Its Presence in the Middle East during the Byzantine Empire?, „Journal of Cultural Heritage” 2020, Vol. 42, s. 36-44, https://doi.org/10.1016/j.culher.­2019.07.020.
Fanti i Malfi 2020
Fanti G., Malfi P., The Shroud of Turin: First Century after Christ!, Singapore 2020, https://doi.org/10.1201/9780429468124.
Fanti i Zagotto 2017
Fanti G., Zagotto G., Blood Reinforced by Pigments in the Reddish Stains of the Turin Shroud, „Journal of Cultural Heritage” 2017, Vol. 25, s. 113-120, https://doi.org/10.1016/j.culher.2016.12.012.
Fanti, Basso 2017
Fanti G., Basso R., Mechanical Characterization of Linen Fibers: The Turin Shroud Dating, „International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering” 2017, Vol. 24, No. 2, 1750006, http://doi.org/10.1142/s0218539317500061.
Fanti, Curriculum
Fanti G., Short Curriculum, [online:] http://sindone.dii.unipd.it/giulio.fanti/short%20curriculum%20ingl.html  – 23 VI 2022.
Fanti, Lattarulo, Scheuermann 2005
Fanti G., Lattarulo F., Scheuermann O., Body Image Formation Hypotheses Based on Corona Discharges, [w:] The Third Dallas International Conference on the Shroud of Turin, Dallas 8-11 September 2005, [on-line:] http://sindone.dii.unipd.it/giulio.fanti/research/Sindone/corona.pdf – 29 X 2021.
Fanti, Malfi 2013
Fanti G., Malfi P., Multi-Parametric Micro-Mechanical Dating of Single Fibers Coming from Ancient Flax Textiles, „Textile Research Journal” 2013, Vol. 84, No. 7, s. 714-727, http://dx.doi.org/10.1177/0040517513507366.
Fanti, Malfi 2014
Fanti G., Malfi P., Multi-Parametric Micro-Mechanical Dating of Single Fibers Coming from Ancient Flax Textiles, „Textile Research Journal” 2014, Vol. 84, No. 7, s. 714-727, http://dx.doi.org/10.1177/0040517513507366.
Fanti, Malfi 2020
Fanti G., Malfi P., The Shroud of Turin, First Century after Christ, 2nd ed., Singapore 2020, s. 77, 290, https://doi.org/10.1201/9780429468124.
Fanti, Malfi, Crosilla 2015
Fanti G., Malfi R., Crosilla F., Mechanical and Opto-Chemical Dating of the Turin Shroud, „MATEC Web of Conferences, Workshop of Paduan Scientific Analysis on the Shroud” (WOPSAS 2015)” 2015, Vol. 36, 01001, https://doi.org/10.1051/matecconf/20153601001.
Fazio 2020
Fazio G., The Shroud Body Image Generation: Immanent or Transcendent Action?, „Scientia et Fides” 2020, Vol. 8, No. 1, s. 33-42, http://dx.doi.org/10.12775/SetF.2020.003.
Fazio et al. 2015
Fazio G. et al., Comparison Among the Shroud Body Image Formation Mechanisms by the Linen Fibrils Distributions, „The Journal of The Textile Institute” 2015, Vol. 106, No. 8, s. 896-899, http://dx.doi.org/10.1080/00405000.2014.930575.
Fazio, Mandaglio 2011
Fazio G., Mandaglio G., Stochastic Distribution of the Fibrils that Yielded the Shroud of Turin Body Image, „Radiation Effects & Defects in Solids” 2011, Vol. 166, No. 7, s. 476-479, https://doi.org/10.1080/10420150.2011.566877.
Fazio, Mandaglio 2012
Fazio G., Mandaglio G., Can a Latent Image Explain the Characteristic of the Shroud Body Image?, „Radiation Effects & Defects in Solids” 2012, Vol. 167, No. 3, s. 220-223, http://dx.doi.org/10.1080/10420150.2011.595413.
Fazio, Mandaglio 2015
Fazio G., Mandaglio G., Commentary: Stochastic Effects and Corona Discharge for the Shroud Body Image Generation, „The Journal of The Textile Institute” 2015, Vol. 106, No. 8, s. 904-906, http://dx.doi.org/10.1080/00405000.2014.961266.
Fazio, Mandaglio, Anastasi 2017
Fazio G., Mandaglio G., Anastasi A., Revisiting a Pure Stochastic Mechanism to Explain the Body Image Formation on the Linen of Turin, „The Journal of The Textile Institute” 2017, Vol. 108, No. 9, s. 1552-1555, http://dx.doi.org/10.1080/00405000.2016.1262200.
Fazio, Mandaglio, Anastasi 2019
Fazio G., Mandaglio G., Anastasi A., Describing, Step by Step, the Shroud Body Image Formation, „Heritage” 2019, Vol. 2(1), s. 34-38, http://dx.doi.org/10.3390/heritage2010003.
Filas 1982
Filas F.L., The Dating of the Shroud of Turin from Coins of Pontius Pilate, 2nd ed., Youngtown 1982.
Filas, Papers
Francis L. Filas, S.J., Papers, [on-line:] https://www.luc.edu/media/lucedu/archives/pdfs/filas.pdf – 20 X 2021.
Fossati 1997
Fossati L., Considerazioni sulle relazioni degli esperti che anno esaminato la Sacra Sindone nel 1969 e nel 1973, [w:] Osservazioni alle perizie ufficiali sulla Santa Sindone 1969-1976, Turin 1977, s. 31-65.
Frale 2004
Frale B., I Templari, Bologna 2004.
Frale 2011
Frale B., Templariusze i Całun Turyński, przeł. G. Rawski, Kraków 2011.
Frale 2012
Frale B., Całun Jezusa Nazarejczyka, tłum. G. Rawski, Kraków 2012.
Franciszek, Przesłanie…
Franciszek, Przesłanie wideo Papieża Franciszka z okazji wystawienia świętego Całunu w turyńskiej katedrze, transmitowane w Wielką Sobotę 30 marca, [on-line:] https://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/pont-messages/2013/documents/papa-francesco_20130330_videomessaggio-sindone.html – 23 VII 2022.
G. Schiller
Schiller G., Iconography of Christian Art, vol. 2: The Passion of Jesus Christ, transl. by J. Seligman, London 1972.
Getcha 2012
Getcha J., The Typikon Decoded: An Explanation of Byzantine Liturgical Practice, transl. P. Meyendorff, New York 2012.
Gilbert i Gilbert 1980
Gilbert, Jr. R., Gilbert M.M., Ultraviolet-Visible Reflectance and Fluore­scence Spectra of the Shroud of Turin, „Applied Optics” 1980, Vol. 19, No. 12, s. 1930-1936, https://doi.org/10.1364/AO.19.001930.
Gitt 2009
Gitt W., Na początku była informacja, tłum. H. Kluzik, Ostróda 2009.
Giuseppe Enrie 2022
Giuseppe Enrie, Wikipedia, [on-line:] https://fr.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Enrie – 6 IV 2022.
Górny, Rosikoń 2012
Górny G., Rosikoń J., Świadkowie tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych, Warszawa 2012.
Guscin 1999
Guscin M., The Inscriptions on the Shroud, November 1999 issue of the British Society for the Turin Shroud Newsletter, [on-line:] https://www.shroud.com/pdfs/guscin2.pdf – 20 X 2021.
Hawkes-Teeples 2011
Symeon z Tessaloniki, Expositio de divino templo i De sacra liturgia, ed. and transl. S. Hawkes-Teeples, [w:] St Symeon of Thessalonika, The Liturgical Commentaries, ed. and transl. by S. Hawkes-Teeples, Toronto 2011.
Heer 1986
Heer J., The Soteriological Significance of the Johannine Image of the Pierced Savior, [w:] Faith in Christ and the Worship of Christ: New Approaches to Devotion to Christ, ed. L. Scheffczyk, transl. by G. Harrison, San Francisco–Milwaukee 1986.
Heller i Adler 1980
Heller J.H., Adler A.D., Blood on the Shroud of Turin, „Applied Optics” 1980, Vol. 19, No. 16, s. 2742-2744, https://doi.org/10.1364/AO.19.002742.
Heller i Adler 1981
Heller J.H., Adler A.D., A Chemical Investigation of the Shroud of Turin, „Canadian Society of Forensic Science Journal” 1981, Vol. 14, No. 3, s. 81-103, https://doi.org/10.1080/00085030.1981.10756882.
Hieronim ze Strydonu 2008
Hieronim ze Strydonu, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza, tłum. J. Korczak, Kraków 2008, Źródła Myśli Teologicznej, 46.
Iluk 2010, t. 2
Iluk J., Żydowska politeja i Kościół w imperium rzymskim u schyłku antyku, t. 2: Żydowska antyewangelia. Antyczna tradycja i nowożytne trwanie, Gdańsk 2010.
Izzo 1975
Izzo J.M., The Antimension in the Liturgical and Canonical Tradition of the Byzantine and Latin Churches: An Inter-Ritual Inter-Confessional Study, Romae 1975.
Jackson 2017
Jackson J. et al., The Shroud of Turin: A Critical Summary of Observations, Data, and Hypothesis, ed. R. Seifker, [b.m.w.] 2017.
Jackson, Jumper, Ercoline 1982
Jackson J.P., Jumper E.J., Ercoline W.R., Three-Dimensional Characteristic of the Shroud Image, [w:] IEEE Proceedings of the International Conference on Cybernetics and Society, 1982, [on-line:] https://www.shroud.com/pdfs/3D%20Characteristic%20Jackson%20Jumper%201982%20OCR.pdf – 20 X 2021.
Jackson, Jumper, Ercoline 1984
Jackson J.P., Jumper E.J., Ercoline W.R., Correlation of Image Intensity on the Turin Shroud with the 3-D Structure of a Human Body Shape, „Applied Optics” 1984, Vol. 23, No. 224, s. 2244-2270, https://doi.org/10.1364/AO.23.002244.
Jan Paweł II, Całun znakiem…
Jan Paweł II, Całun znakiem męki, która objawia miłość Zbawiciela. Homilia podczas liturgii słowa w katedrze Turyńskiej, 24 V 1998, [on-line:] https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/turyn_24051998 – 23 VII 2022.
Jan Paweł II, W obliczu…
Jan Paweł II, W obliczu lęku dzisiejszego świata. Homilia przed katedrą w Turynie, 13 IV 1980, [on-line:] https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/turyn_13041980 – 23 VII 2022.
Jaworski 2020
Jaworski J.S., Prawdziwe oblicze Boga. Tajemnice Całunu Turyńskiego w świetle najnowszych badań naukowych, Warszawa 2020, s. 215-217.
Johnston 1981
Johnston F.W., The Wonder of Guadalupe: The Origin and Cult of the Miraculous Image of the Blessed Virgin in Mexico, Chulmleigh 1981.
Józef Flawiusz 2022
Józef Flawiusz, Wojna żydowska, tłum. J. Radożyński, wyd. 2, Warszawa 2022.
Jumper 1982
Jumper E.J., An Overview of the Testing Performed by the Shroud of Turin Research Project with a Summary of Results, [w:] IEEE 1982 Proceedings of the International Conference on Cybernetics and Society, October 1982, s. 535-537.
Jumper et al. 1984
Jumper E.J., Adler A.D., Jackson J.P., Pellicori S.F., Heller J.H., Druzik J.R., A Comprehensive Examination of the Various Stains and Images on the Shroud of Turin, „Archaeological Chemistry III” 1984, s. 447-476, ACS Advances in Chemistry, Vol. 205, https://doi.org/10.1021/ba-1984-0205.ch022.
Karczewski 2021
Karczewski P., Chrystus-Oblubieniec, Chrystus ukrzyżowany i Chrystus w grobie. Trzy wizerunki w ikonografii i hymnografii Wielkiego Tygodnia, „Latopisy Akademii Supraskiej” 2021, 12, s. 45-60.
Kaucha 2012
Kaucha K., Czy grób naprawdę był pusty? Całun Turyński w teologii fundamentalnej, „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 2012, nr 4 (59), s. 21-49.
Kobielus 2000
Kobielus S., Krzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory, Warszawa 2000.
Kohlbeck i Nitowski 1986
Kohlbeck J.A., Nitowski E.L., New Evidence May Explain Image on Shroud of Turin: Chemical Tests Link Shroud to Jerusalem, „Biblical Archeology Review” 1986, Vol. 12, No. 4, s. 18-29.
Kosiw 2009
[Kosiw R.] Косів P., Плащаниці у церковній традиції: символіка, походження та іконографія, [w:] Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe, pod red. A. Gronek, Kraków 2009, s. 435-458.
Lafon, Medytacja przed Całunem…
Lafon M. C., Medytacja przed Całunem Turyńskim. „To więcej niż obraz, to Obecność”, [on-line:] https://pl.aleteia.org/cp1/2020/04/11/medytacje-przed-swietym-calunem-ze-sw-janem-pawlem-ii-i-sw-pawlem-vi/– 15 VIII 2022.
Laude i Fanti 2017
Laude J-P., Fanti G., Raman and Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) Analyses of a Microsubstance Adhering to a Fiber of the Turin Shroud, „Applied Spectroscopy” 2017, Vol. 71, s. 2313-2324, https://doi.org/10.1177/0003702817715291.
Laude, Fanti 2017
Laude J.-P., Fanti G., Raman and Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) Analyses of a Microsubstance Adhering to a Fiber of the Turin Shroud, „Applied Spectroscopy” 2017, Vol. 71, No. 10, s. 2313-2324, http://dx.doi.org/ 10.1177/0003702817715291.
Lazzaro et al. 2010
Lazzaro P.D. et al., Deep Ultraviolet Radiation Simulates the Turin Shroud Image, „Journal of Imaging Science and Technology” 2010, Vol. 54, No. 4, 040302, http://dx.doi.org/10.2352/J.ImagingSci.Technol.2010.54.4.040302.
Lazzaro, Murra, Schwortz 2013
Lazzaro P., Murra D., Schwortz B., Pattern Recognition After Image Processing of Low-Contrast Images, the Case of the Shroud of Turin, „Pattern Recognition” 2013, Vol. 46, No. 7, s. 1964-1970, https://doi.org/10.1016/j.patcog.2012.12.010.
Le monete 2021
Santa Sindone, Le monete, https://www.sindone.org/it/le-monete/ – 20 X 2021.
Le Mont Athos 2009
Le Mont Athos et l’Empire byzantin : trésors de la Sainte-Montagne, [catalogue de l’exposition], Paris 2009.
Leloir 1953-1954
Leloir L., Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, t. 137, 145/Arm 1-2, Paris–Louvain 1953-1954.
Lipphardt 1975
Lateinische Osterfeiern und Osterspiele, hrsg. von W. Lipphardt, T. 4, Berlin 1975.
Liturgie… 2014
Liturgie Kościoła prawosławnego, przeł. H. Paprocki, Kraków 2014, Biblioteka Ojców Kościoła, nr 20.
Lucotte 2015
Lucotte G., Red Blood Cells on the Turin Shroud, „Jacobs Journal of Hematology” 2015, Vol. 2(1), s. 1-14.
Lucotte et al. 2016
Lucotte G., Derouin T., Thomasset T., Hematite, Biotite and Cinnabar on the Face of the Turin Shroud: Microscopy and SEM-EDX Analysis, „Open Journal of Applied Science” 2016, Vol. 6, No. 9, s. 601-625, https://doi.org/10.4236/ojapps.2016.69059.
Ławreszczuk 2009
Ławreszuk M., Historyczny rozwój Typikonu jerozolimskiego i jego współczesna rola, „Elpis” 2009, nr 11, s. 167-198.
Maciejewska 2007
Symeon z Tessaloniki, O Świątyni Bożej, przeł. A. Maciejewska, Kraków 2007.
Maria Pierina 2022
Maria Pierina, Wikipedia, [on-line:] https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Pierina – 6 IV 2022.
Marion 1998
Marion A., Discovery of Inscriptions on the Shroud of Turin by Digital Image Processing, „Optical Engineering” 1998, Vol. 37, No. 8, https://doi.org/10.1117/1.601752.
Marion i Lucotte 2008
Marion A., Lucotte G., Tunika z Argenteuil i Całun Turyński. Podsumowanie badań, tłum. A. Łatka, Kraków 2008.
Marion, Courage 2000
Marion A., Courage A-L., Całun Turyński. Nowe odkrycia nauki, przeł. P. Murzański, Kraków 2000.
Marion, Lucotte 2008
Marion A., Lucotte G., Tunika z Argenteuil i Całun Turyński. Podsumowanie badań, przeł. A. Łatka, Kraków 2008.
Memory 2022
Memory, [on-line:] https://www.shroud.com/colleg10.htm#memory – 7 VIII 2022.
Meyendorff 1984
St Germanus of Constantinople, On the Divine Liturgy, ed. and transl. P. Meyendorff, Crestwood 1984.
Michalenko 1999
Michalenko S., The Image of Jesus — the Divine Mercy, which Saint Faustina Kowalska Was Commanded by the Lord to be Painted, and Venerated First in the Sister’s Chapel, and then Throughout the World, is an Image of Jesus Christ the Eternal High Priest of the New and Eternal Covenant in His Own Blood, przekł. T. […]
Miller i Pellicori 1981
Miller V.D., Pellicori S.F., Ultraviolet Fluorescence Photography of the Shroud of Turin, „Journal of Biological Photography” 1981, Vol. 49(3), s. 71-85.
Miller, Pellicori 1981
Miller V.D., Pellicori S.F., Ultraviolet Fluorescence Photography of the Shroud of Turin, „Journal of Biological Photography” 1981, Vol. 49, No. 3, s. 71-85.
Morgan 2012
Morgan J.M., Digital Image Processing Techniques Demonstrating the Anomalous Nature of the Radiocarbon Dating Sample Area of the Shroud of Turin, „Scientific Research and Essays” 2012, Vol. 7(29), s. 2641-2655, http://dx.doi.org/10.5897/SRE12.375.
Morris, London i Mottern 1981
Morris R.A., London R.J., Mottern R.W., Radiographic Examination of the Shroud of Turin – a Preliminary Report, „Material Evaluation” 1981, Vol. 58, s. 39-44.
Morris, Schwalbe i London 1980
Morris R.A., Schwalbe L.A., London J.R., X-Ray Fluorescence Investigation of the Shroud of Turin, „X-Ray Spectrometry” 1980, Vol. 9, s. 40-47, https://doi.org/10.1002/xrs.1300090203.
Morris, Schwalbe, London 1980
Morris R.A., Schwalbe L.A., London J.R., X-Ray Fluorescence Investigation of the Shroud of Turin, „X-Ray Spectrometry” 1980, Vol. 9, No. 2, s. 40-47, https://doi.org/10.1002/xrs.1300090203.
Mosca Conte et al. 2012
Mosca Conte A. et al., Role of Cellulose Oxidation in the Yellowing of Ancient Paper, „Physical Review Letters” 2012, Vol. 108, 158301, https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.108.158301; erratum, ibidem 2012, Vol. 108, 169902, https://doi.org/10.1016/S0022-3913(12)60103-6.
Nelson, Korteling, Stott 1977
Nelson D.E., Korteling R.G., Stott W.R., Carbon-14: Direct Detection at Natural Concentration, „Science” 1977, Vol. 198, s. 507-508, http://doi.org/10.1126/science.198.4316.507.
Nican Mopohua
Nican Mopohua, ed. A. Valeriano, 1556, [w:] Ukryci w moich skrzyżowanych ramionach. Przesłanie z Guadalupe, oprac. H. Multhaupt, E. Prégardier, przeł. J. Szpakowska, Warszawa 2002.
Nowak 2015
Nowak A.Z., Materiały niekonieczne w księgach liturgicznych: objaśnienia dla kapłanów na przykładzie antimensionu, [w:] O miejsce książki w historii sztuki, pod red. A. Gronek, Kraków 2015, s. 163-168.
Onasch, Schnieper 2007
Onasch K., Schnieper A., Ikony. Fakty i legendy, przeł. z ang. Z. Szanter, z niem. M. Smoliński, z grec. H. Paprocki, Warszawa 2007.
Osiński 2002
Osiński K., Autoportret z Guadalupe, Warszawa 2002.
Pabis 2007
Pabis M., Tego chce ode mnie Bóg, „Cuda i Łaski Boże. Miesięcznik Rodzin Katolickich” 2007, nr 4, (wspomnienia S. Waliszewskiego).
Pellicori 1980
Pellicori S.F., Spectral Properties of the Shroud of Turin, „Applied Optics” 1980, Vol. 19, s. 1913-1920, https://doi.org/10.1364/AO.19.001913.
Pellicori i Evans 1981
Pellicori S.F., Evans M.S., The Shroud of Turin Through the Microscope, „Archeology” 1981, Vol. 34, s. 34-43.
Pellicori, Evans, 1981
Pellicori S.F., Evans M.S., The Shroud of Turin Through the Microscope, „Archaeology” 1981, No. 34(1), s. 34-43, [on-line:] https://www.shroud.com/pdfs/Shroud%20Thru%20Microscope%20Pellicori%20Evans%201981%20OCRsm.pdf – 17 VII 2022.
Pesce Delfino 2000
Pesce Delfino V., E l’uomo creò la Sindone, Bari 2000, s. 49.
PG 78, 264-265
Patrologia Graeca, ed. J.P. Migne, Paris 1857-1866.
PL, vol. 80
Patrologia Latina, ed. J.P. Migne, Paris 1844-1855.
Porębski 1986
Porębski M., Sztuka a informacja, Kraków–Wrocław 1986.
Raes 1991
Raes G., The Textile Study of 1973-1974, „Shroud Spectrum International” 1991, No. 38/39, s. 3, [on-line:] https://www.shroud.com/pdfs/ssi3839part3.pdf – 24 III 2022.
Ratzinger 2002
Ratzinger J., Duch liturgii, przeł. E. Pieciul, Poznań 2002.
Resch 2006
Resch A., Oblicze Chrystusa. Od Całunu Turyńskiego do Chusty z Manoppello, przeł. A. Kuć, Radom 2006.
Rogers 2005
Rogers R.N., Studies on the Radiocarbon Samples from the Shroud of Turin, „Thermochimica Acta” 2005, Vol. 425, No. 1-2, s. 189-194, https://doi.org/10.1016/j.tca.2004.09.029.
Rogers 2008
Rogers R.N., A Chemist’s Perspective on the Shroud of Turin, ed. by B.M. Schwortz, Florissant 2008, s. 45, 78, 110 i 117.
Rogers, Arnoldi, Review
Rogers R.N., Arnoldi A., Scientific Method Applied to the Shroud of Turin, a Review, [on-line:] http://www.shroud.com/pdfs/rogers2.pdf – 29 X 2021.
Ross-Pazdyk 2014
Ross-Pazdyk E., Historia i ikonografia płaszczanicy (epitafionu), „Zeszyty Muzealne” 2014, nr 3, s. 34-39.
Scavone 2009
Scavone D.C., Besançon and Other Hypotheses for the Missing Years: The Shroud from 1200 to 1400, [w:] Proceedings of the Columbus International Conference at Ohio State University August 14-17, 2008: “The Shroud of Turin Perspectives on a Multifaceted Enigma”, ed. G. Fanti, Padova 2009, s. 408-433.
Schwalbe i Rogers 1982
Schwalbe L.A., Rogers R.N., Physics and Chemistry of the Shroud of Turin: A Summary of the 1978 Investigation, „Analytica Chimica Acta” 1982, Vol. 135, No. 1, s. 3-49, https://doi.org/10.1016/S0003-2670(01)85263-6.
Schwalbe, Rogers 1982
Schwalbe L.A., Rogers R.N., Physics and Chemistry of the Shroud of Turin: A Summary of the 1978 Investigation, „Analytica Chimica Acta” 1982, Vol. 135, No. 1, s. 3-49, https://doi.org/10.1016/S0003-2670(01)85263-6.
Secondo Pia 2022
Secondo Pia, Wikipedia, [on-line:] https://en.wikipedia.org/wiki/Secondo_Pia – 6 IV 2022.
Sister Damian of the Cross [E.L. Nitowski] 1986
Sister Damian of the Cross, OCD (Nitowski E.L.), „The Field and Laboratory Report of the Environmental Study of the Shroud in Jerusalem”, Salt Lake City 1986, [manuscript in Carmelite Monastery, Salt Lake City].
Sławiński 1997
Sławiński H., Przepowiadanie Chrystusowego krzyża, Warszawa 1997.
Smith 1994
Smith J.B., The Image of Guadalupe, 2nd rev. ed., Macon 1994.
Sopoćko 2010
Sopoćko M., Dziennik, oprac., wstęp i przyp. H. Ciereszko, Białystok 2010.
Szweda, Witko 2012
Szweda P., Witko A., Obraz Miłosierdzia Bożego i jego tajemnica, Kraków 2012.
Taft 1975
Taft R.F., The Great Entrance: A History of the Transfer of Gifts and Other Preanaphoral Rites of the Liturgy of St. John Chrysostom, Rome 1975.
Taft 1992
Taft R.F., The Byzantine Rite: A Short History, Collegeville 1992, American Essays in Liturgy Series.
Tamburelli 1979
Tamburelli G., La Sindone dopo l’elaborazione tridimensionale, „L’Osservatore Romano” 1979, s. 6.
Tamburelli, Garibotto 1978
Tamburelli G., Garibotto G., Nuovi sviluppi nell’elaborazione dell’immagine sindonica, [w:] La Sindone e la Scienza, a cura di P. Coero-Borga, Torino 1978, s. 173-184, 354-362.
The Popes and the Holy…
The Popes and the Holy Shroud: The Long and Silent Prayers of the Popes of Recent Times, „La Stampa” 2015, 19 Aprile, [on-line:] https://www.lastampa.it/vatican-insider/en/2015/04/19/news/the-popes-and-the-holy-shroud-1.35274250 – 29 VI 2022.
Tofiluk 2003
Tofiluk J., Historia rozwoju i kształtowanie się Płaszczanicy (Epitafionu), „Elpis” 2003, nr 5/7/8, s. 11-28.
Tonneau i Devreesse 1949
Teodor z Mopuestii, Homilie katechetyczne, [w:] Les Homélies catéchétiques de Théodore de Mopsueste, trad., introd., index par R. Tonneau en collab. avec R. Devreesse, Vaticano 1949.
Treppa 2004
Treppa Z., Całun turyński – fotografia Niewidzialnego, Warszawa–Gdańsk 2004, Biblioteka Więzi.
van der Hoeven 2015
van der Hoeven A.A.M., Cold Acid Postmortem Blood Most Probably Formed Pinkish-Red Heme-Madder Lake on Madder-Dyed Shroud of Turin, „Open Journal of Applied Science” 2015, Vol. 5, No. 11, s. 705-746, https://doi.org/10.4236/ojapps.2015.511070.
Van Haelst 1997
Van Haelst R., The First Shroud Photo, Belgium 1997, [on-line:] https://www.shroud.com/vanhels4.htm – 6 IV 2022.
Vignon 1902
Vignon P., Le Linceul du Christ, étude scientifique par Paul Vignon…, 2e éd., Paris 1902.
Villarreal et al. 2009
Villarreal R., Schwortz B., Benford M.S., Analytical Results on Threads Taken from the Raes Sampling Area (Corner) of the Shroud, [w:] The Shroud of Turin – Perspectives on a Multifaceted Enigma, ed. G. Fanti, Padova 2009, s. 319-336.
Waitz 1841
Gerhardi Vita Sancti Oudalrici episcopi, ed. G. Waitz, [w:] Monumenta Germaniae Historica, t. 4, ed. G.H. Pertz, Hannoverae 1841, s. 377-419, [on-line:] http://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_SS_4_S._377 – 13 VII 2022.
Waliszewski 1987
Waliszewski S., Całun Turyński dzisiaj, Kraków 1987.
Walsh 2000
Walsh B., The 1988 Shroud of Turin Radiocarbon Tests Reconsidered, [w:] Proceedings of the 1999 Shroud of Turin International Research Conference, Richmond 2000.
Walsh, Schwalbe 2020
Walsh B., Schwalbe L., An Instructive Inter-Laboratory Comparison: The 1988 Radiocarbon Dating of the Shroud of Turin, „Journal of Archaeological Science: Reports” 2020, Vol. 29, 102015, http://dx.doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.102015.
Wardrop i Conybear 1900
Wardrop M. i J.O., Conybear F.C., The Life of St. Nino, „Studia Biblica et Ecclesiastica” [Oxford] 1900, No. 5.
Whanger, Whanger 2005
Whanger A.D., Whanger M., Excerpt from Radiological Aspects of the Shroud of Turin, Durham 2005, [on-line:] http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=83B9B9F08E2E0761C979F67F562007F7?doi=10.1.1.64.8908&rep=rep1&type=pdf – 29 X 2021.
Wilson 1983
Wilson I., Całun Turyński, tłum. A. Polkowski, Warszawa 1983.
Wilson 1985
Wilson I., Całun turyński, przeł. i posł. opatrzył A. Polkowski, wyd. 2, Warszawa 1985.
Woodfin 2012
Woodfin T., The Embodied Icon: Liturgical Vestments and Sacramental Power in Byzantium, Oxford 2012, https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199592098.001.0001.
error: Content is protected !!