loader image

Polish Syndonological Bibliography (1900–2020)

Home » Polish Syndonological Bibliography (1900–2020)

Prepared by Krzysztof Pilarczyk

1. Non-serial (printed) publications
1.1. Polish authors

Alexiewicz Tomasz, Kozieł Stanisław: Rekolekcje z Całunem Turyńskim. Kontemplacja Całunu Turyńskiego, Poznań: Inicjatywa Wydawnicza “Jerozolima” Łukasz Kałużny, 2009, 79 pages.

Aszyk Karolina, Treppa Zbigniew: The Manoppello Icon the prototype of images of Christi, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, 91 pages with illustrations.

Aszyk Karolina, Treppa Zbigniew: Ikona z Manoppello prototypem wizerunków Chrystusa, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, 94 pages with illustrations.

Datko Andrzej: Księga relikwii, Kraków: Wydawnictwo M, 2014, 418 pages.

Górny Grzegorz, Rosikoń Janusz: Świadkowie tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych, Warszawa: Rosikon Press, 2012, 335 pages with illustrations.

Hermanowicz Andrzej: Mistyczne podróże, wstęp Lech Majewski, Katowice: Księgarnia św. Jacka; Stowarzyszenie Angelus Silesium, 2005, 152 pages with illustrations.

Jaworski Jan Stefan: Prawdziwe oblicze Boga. Tajemnice Całunu Turyńskiego w świetle najnowszych badań naukowych, Warszawa: Fronda, 2020.

Rev.: Pilarczyk Krzysztof, “Alma Mater” 2020/2021, No. 220–221, p. 94.

Jezus Chrystus. Tajemnica Całunu, [Warszawa]: GM Records, [2006], VCD.

Kłopotowski Mieczysław: Całun Turyński, Warszawa: Pax, 1984, 30 pages, 36 slides.

Konikiewicz Leonard W.: Całun Turyński w świetle nauki. Najnowsze badania autora potwierdzają autentyczność Całunu. Cyfrowe wzmocnienie potwierdzające autentyczność tkaniny, Chicago: Panorama Publishing Co, 1999, 76 pages with tables, colour photos.

Leonhard Bolesław: Lekarz wobec Całunu Turyńskiego. (Polemika), Kraków: Wydawnictwo “Skauta”, 2008, 16 pages with illustrations.

Ładzina Wanda: Ziemska postać umęczonego Chrystusa według Całunu Turyńskiego, Warszawa: Wiek Nowy, [1939], 70, [2] pages with illustrations.

Marecki Józef, Rotter Lucyna: Relikwie – leksykon, historia, cuda, kult, Kraków: eSPe, 2012, 200 pages with illustrations.

Pakuła Justyna: Męka Chrystusa na podstawie Całunu Turyńskiego wobec wizji Marii z Agredy, bł. Katarzyny Emmerich, Marii Valtorty, Marki: Michalineum, 2010, 96 pages.

Palla Alfred Jan: Całun Turyński jednak autentykiem w świetle nowych odkryć i badań, Rybnik: Betezda, 2003, 192 pages with illustrations, photos.

Palla Alfred Jan: Całun Turyński. Wielka historia czy wielka mistyfikacja, ed. 2nd rev. and expand., Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media, 2008, 198, [16] pages with tables, with illustrations.

Rev.: Blaza Marek: Apologia całunu, “Przegląd Powszechny” 125: 2009, No. 5 (53).

Panic Idzi: Tajemnica Całunu, Kraków: Wydawnictwo Avalon T. Janowski, 2010, 308 pages with illustrations.

Paterek Anna: Najcenniejsze relikwie chrześcijaństwa, Warszawa: Arystoteles, 2016, 60 pages with illustrations.

Pilarczyk Krzysztof: Studia z biblistyki, apokryfistyki, judaistyki i syndonologii, Warszawa: Oficyna Wydawnicza “Vocatio”, 2020, 514 pages (Rozprawy i Studia Biblijne, No. 54), (especially pp. 405–504).

Polewska Aleksandra: Piątek, który zmienił wszystko. Męka Pańska w świetle zdumiewających odkryć i niezwykłych wizji mistycznych, Kraków: Rafael, 2013, 236 pages with illustrations.

Polewska Aleksandra: Wielkie relikwie chrześcijaństwa, Kraków: Rafael, 2012, 264 pages with illustrations.

Prószyński Kazimierz: Niesłychane odkrycie naukowe. Prawdziwa fotografja Pana Jezusa i ślady całej męki Jego na całunie, oprac. na podstawie źródeł naukowych…, Warszawa: Druk F. Wyszyński, 1932, 15 pages.

          Publication partly published in “Gazeta Świąteczna.”

             Ib. in English: London 1933.

             Rev.: “Wolnomyśliciel Polski” 8: 1935, p. 111.

Pyszkowski Wacław: Święty Całun jako fenomen naukowy, historyczny i religijny, [Bydgoszcz: Zryw, 1946], 29, [1] pages with 7 tables.

          Rev.: Wib.: Wizerunek Chrystusa, “Słowo Powszechne” 1: 1947, No. 57, p. 3.

Sadło Krzysztof: Rozważanie Drogi Krzyżowej według Całunu Turyńskiego, Kraków: Wydawnictwo M, 2014, 77 pages with illustrations.

Spiss Maria: Świadkowie całunu, Kraków: Wydawnictwo M, 2004, 110 pages.

Tajemnica Całunu Turyńskiego, red. Sylwester Szefer, Kraków: Wydawnictwo AA, 2008, 93 pages with illustrations (Biblioteka “Jezus Żyje”).

Tarnowski Krzysztof: Całun Turyński jest prawdziwy. “Zmartwychwstanie relikwii Chrystusa”, Warszawa: Krzysztof Tarnowski, 2001, 366 pages with illustrations.

Tarnowski Krzysztof: Całun Turyński. Relikwia czy genialne fałszerstwo?, Warszawa: Pax, 2011, 210 pages with illustrations.

Treppa Zbigniew: Całun Turyński. Fotografia Niewidzialnego?, Warszawa–Gdańsk: Wydawnictwo Więź, 2004, 148 pages with illustrations.

Treppa Zbigniew: Fotografia z Manoppello. Twarz Zmartwychwstałego Mesjasza, Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, [2009], 349 pages with illustrations.

Treppa Zbigniew: Obraz jako medium wtajemniczające w misterium na przykładzie obrazów nie-ręką-ludzką-wykonanych i pochodzących z wizji mistycznych, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, 178 pages.

Tycner-Wolicka Marta: Opowieść o wizerunku z Edessy. Cesarz Konstantyn Porfirogeneta i nieuczyniony ręką wizerunek Chrystusa, Kraków: Avalon, 2009, 232 pages with illustrations.

Waliszewski Stanisław: Całun turyński dzisiaj, Kraków: WAM, 1987, 171, [40] pages with tables, photos, with illustrations.

          Ib.: 2nd ed., 1988; 3rd ed. expand., 1994, 214 pages.

Ziółkowski Zenon, Całun Turyński. Milczący świadek męki, śmierci i zmartwychwstania, Warszawa: Adam, 2011, 224 pages.

Ziółkowski Zenon: Spór o Całun Turyński. Relikwia Męki Pańskiej w świetle najnowszych badań naukowych, Warszawa: Oficyna Adam, 1994, 190, [16] pages with tables, photos, with illustrations.

          Ib.: 1996.

1.2. Foreign authors

Accornero Pier Giuseppe: Całun. Historia, nauka, kult, przeł. Krystyna Kozak, Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2017, 255 pages.

Antonacci Mark: Zmartwychwstanie Całunu. Przełom w badaniach Całunu Turyńskiego. Najnowsze wyniki potwierdzają jego autentyczność, tł. Agnieszka Kowalska, Warszawa: Amber, 2002, 319 pages with illustrations (Tajemnice Przeszłości).

Badde Paul: Twarzą w Twarz. Świadkowie koronni zmartwychwstania, tł. Jolanta Mączka, Bytom: Wydawnictwo Niecałe; Katowice: “Gość Niedzielny” 2013, 200 pages with illustrations.

Baima Bollone Pierluigi: Całun Turyński. 101 pytań i odpowiedzi, tł. Krzysztof Stopa, Kraków: WAM, 2002, 287 pages.

          Fragm.: Znak, który doczekał aż do naszych czasów, “List” 23: 2006, No. 4 (258), p. 24.

Baima Bollone Pierluigi, Zaca Stefano: Całun pod mikroskopem. Analiza medyczno-sądowa, tł. z wł. Alicja Lis, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1998, 32 pages with illustrations (Całun Turyński, 2).

Balon Marek: Cudowne wizerunki Chrystusa: Kraków: Dom Wydawniczy Rafael, 2017, 128 pages.

Balossino Nello: Wizerunek na Całunie. Analiza fotograficzna i informatyczna, tł. z wł. Alicja Lis, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1998, 48 pages with illustrations (Całun Turyński, 5).

Barberis Bruno [i in.], Autopsja Człowieka z Całunu. Najnowsze odkrycia tajemnic Całunu Turyńskiego, autorzy: Bruno Barberis, Luigi Fabrizio Rodella, Giovanni Pierucci, Mauro Labanca, Alessandra Majorana, Giampier Farronato, Massimo Boccaletti, Kraków: Dom Wydawniczy Rafael, 2017, 144 pages.

Barberis Bruno, Bocalletti Massimo: Całun. Śledztwo w sprawie Ukrzyżowanego, tł. Paweł Soppa, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2010, 31 pages with illustrations.

          Ib.: Częstochowa: Edycja Św. Pawła, 2010.

Barberis Bruno, Boccaletti Massimo: Całun. Kwestia wciąż otwarta, tł. z wł. Arkadiusz Soćko, Kielce: Jedność, 2011, 295 pages, [1] k. with tables in bulk, with illustrations.

Barberis Bruno, Savarino Piero: Wiek Całunu. Badania izotopem węgla C-14 oraz rachunek prawdopodobieństwa, tł. z wł. Alicja Lis, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1998, 48 pages with illustrations (Całun Turyński, 6).

Bennett Janice: Święta chusta, święta krew. Tajemnica Sudarionu z Oviedo, nieznanej relikwii Grobu Pańskiego, tł. [z ang.] Piotr Zarębski, Rzeszów; Kraków: Fides et Traditio; Wydawnictwo AA, 2011, 372 pages with illustrations, faks., photos.

Całun. Tajemnica świętego płótna. [Film], [Częstochowa], Edycja Paulińska Sampaolofilm, [1992], VHS (27 min.), oprac. M. Damato, M. Branchesi, G. Giordano, (Dokumenty).

Całun. Tajemnice płótna z Turynu. [Film], reż. Dawid Rolfe, Warszawa: E-lite Distribution, [2015], DVD (50 min.) (Ekskluzywna Kolekcja Ludzie Boga – Fakty, Cuda, Tajemnice, vol. 4).

Całun Turyński. [Film], reż. Doug Campbell; scenariusz Brian Russell, Charles E. Sellier, Wrocław: Hagi Film i Video, 1994, 30 min. (Filmoteka Chrześcijańska).

Centini Massimo: Ślady Boga. Dzieje Chrystusa zapisane w Jego relikwiach, tł. z wł. Paweł Borkowski, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2016, 200 pages.

Centini Massimo: W poszukiwaniu Weroniki. Pasjonująca opowieść o relikwiach oblicza Chrystusa, tł. Joanna Curyło, Kraków: Dom Wydawniczy Rafael, 2008, 222, [16] pages with tables, with illustrations.

Christer Sam: Tajemnica Całunu Turyńskiego, przeł. z ang. Paweł Cichawa, Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga, 2014, 404 pages with illustrations.

Cormack Robin: Malowanie duszy. Ikony, maski pośmiertne i całuny, przeł. Krzysztof Kwaśniewicz, 1999, 270 pages with illustrations.

Fanti Giulio, Gaeta Saverio: Tajemnica Całunu. Zdumiewające odkrycia nauki w kwestii Całunu Turyńskiego, tł. z wł. Marcin Masny, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM, 2015, 212 pages with illustrations.

Favaro Oreste: Droga krzyżowa z całunem, tł. z wł. Jolanta Morytz, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1997, 31 pages.

Frale Barbara: Całun Jezusa Nazarejczyka, tł. Grzegorz Rawski, Kraków: WAM, 2012, 462, [16] pages with tables, with illustrations.

Frale Barbara: Templariusze i Całun Turyński, tł. Grzegorz Rawski, Warszawa: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2009, 284, [16] pages with tables, with illustrations.

          Ib.: 2nd ed., 2011.

Gaeta Saverio: Drugi Całun [chusta Weroniki]. Prawdziwa historia Oblicza Jezusa, tł. Władysław Lisowski, Radom: Polwen – Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2007, 172, [16] pages with tables, with illustrations.

Gardiner Philip: Trzy świętości. Wspólny sekret Arki Przymierza, Całunu Turyńskiego i Marii z Nazaretu, przeł. Przemysław Bieliński, Warszawa: Wydawnictwo Amber, 2007, 246 pages with illustrations.

Ghiberti Guseppe: Całun, Ewangelia i życie chrześcijańskie, tł. z wł. Alicja Lis, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1998, 32 pages (Całun Turyński, 1).

Ghiberti Guseppe: Przed Całunem, tł. Bernadeta Tomaszek, Częstochowa: Edycja Św. Pawła, 2011, 63 pages with illustrations.

Hesemann Michael: Chusta Chrystusa. Naukowcy na tropie zmartwychwstania, tł. Emilia Skowrońska, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2014, 310, [16] pages with tables, with illustrations.

Hesemann Michael: Milczący świadkowie Golgoty. Fascynująca historia relikwii Chrystusowych, tł. Katarzyna Zimmerer, Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2006, 398 pages with illustrations.

Hynek Rudolf Waldorf: Święty Całun z Turynu. Męka Pańska w oświetleniu nauki, spolszczył i oprac. Stanisław Karwowski, Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 1937, IX, [1], 127 pages, 8 k. with tables.

          Ib: 2nd ed. expand., 1938, VIII, 141 pages, 10 k. with tables.

             Rev.: Bross Kazimierz: Święty Całun, “Kultura” 2: 1937, No. 17, p. 7; Dajczak Józef: “Gazeta Kościelna” 44: 1937, pp. 170–171; Kisielewski Józef, Święty Całun. Wstrząsające odkrycie w Turynie, “Tęcza” 11: 1937 t. 1, No. 3, pp. 21–22, with illustrations; Szkopowski Marcin, “Nowa Książka” 4: 1937, No. 8, pp. 449–450; Dobraczyński Jan: Dokument z pewnego procesu, “Kultura” 4: 1939, No. 14/15, p. 8.

Kersten Holger, Gruber Elmar R.: Jezus ofiarą spisku. Prawda o zmartwychwstaniu, tł. S. Lisiecka, Gdynia: Uraeus, 1995, 392 pages.

          Rev.: Hoffmann Henryk: Całun Turyński – falsyfikat czy mistyfikacja?, “Nomos” 1996, No. 14, pp. 144–149.

Knight Christopher: Drugi Mesjasz. Templariusze. Całun Turyński i wielkie tajemnice masonerii, tł. Jerzy Korpanty, Warszawa: Orpheus, 1998, 279, [16] pages with tables: with illustrations.

Manera Massimiliano: Święty Całun. Przenikanie się historii, nauki wiary, nadziei, tł. z wł. Krzysztof Stopa, Pelplin: “Bernardinum”, 2015, 28 pages.

Marinelli Emanuela: Całun. Obraz “niemożliwy”?, tł. Waldemar Polczyk, Wrocław: Wydawnictwo św. Antoniego, 1999, 160 pages, [14] k. with tables, with illustrations.

Marion André, Courage Anne-Laure: Całun Turyński. Nowe odkrycia nauki, tł. Piotr Murzański, Kraków: Znak, 1999, 244 pages with illustrations.

          Ib.: 2nd ed., 2000, 343, [12] pages with tables with illustrations.

Marion André, Lucotte Gérard: Tunika z Argenteuil i Całun Turyński. Podsumowanie badań, tł. Anna Łatka, Kraków: Wydawnictwo M, 2008, 254, [16] pages with tables, with illustrations.

Martini Carlo Maria: Bóg ukryty. Medytacje o Całunie, tł. Juliusz Zychowicz, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2013, 78 pages.

Meacham William: Spisek przeciwko Całunowi. Jak błędnie potępiono i zbezczeszczono najcenniejszą chrześcijańską relikwię, tł. Jan J. Franczak, Kraków: Wydawnictwo AA, 2015, 512 pages.

Milanesio Antonio, Siracusa Simona, Zaca Stefano: Tajemniczy “Wizerunek”. Hipotezy na temat powstania wizerunku na Całunie, tł. z wł. Alicja Lis, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1998, 40 pages with illustrations (Całun Turyński, 4).

Moretto Gino: Całun. Przewodnik, tł. z wł. Alicja Lis, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1998, 80 pages with illustrations.

Navarro Julia: Bractwo Świętego Całunu, z hiszp. przeł. Agnieszka Mazuś, Warszawa: Świat Książki, 2007, 447 pages.

Nickell Joe: Całun Turyński, tł. Bogusława Warchołowicz, Łódź: Pandora, 1996, 248 pages.

Odwieczne tajemnice świata. [Film], reż. Doug Campbell; prod. Allan C. Pedersen, Warszawa: Best Film, 1995, VHS (96 min.).

          Based on the book by Charles E. Sellier.

Odwieczne tajemnice świata. [Film], reż. Doug Campbell; prod. Allan C. Pedersen, Wrocław: Hagi Film, 1995, VHS (100 min.).

          Based on the book by Charles E. Sellier.

Petrosillo Orazio, Marinelli Emanuela: Całun Turyński. Relikwia czy falsyfikat. Krytyka ostatniego datowania, tł. Zenon Ziółkowski, Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1993, 283 pages with illustrations.

Resch Andreas: Oblicze Chrystusa. Od Całunu Turyńskiego do Chusty z Manoppello. 128 fotografii, w tym 14 barwnych tablic, tł. z niem. Artur Kuć, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2006, 146 pages with illustrations.

Ricci Giulio: L’Uomo della della Sindone é Gésu, Roma–Porziuncola–Assisi 1969, 477 pages.

          Rev.: Pieńkowska Barbara: Człowiekiem z całunu jest Jezus, “Tygodnik Powszechny” 29: 1975, No. 12, pp. 1, 4–5, with illustrations; r.: Całun, “Myśl Społeczna” 1978, No. 33, p. 10; Rusinek Maria: Autentyczność Całunu Turyńskiego? Najnowsze badania ks. Giulio Ricci, “Słowo Powszechne” 31: 1977, No. 179, p. 7, with illustrations; W. M.: “Homo Dei” 41: 1972, No. 3 (149), p. 234.

Sbalchiero Patrick: 12 tajemnic chrześcijaństwa, które rzuciły wyzwanie nauce, tł. z wł. Anna Kocot, Kraków: Wydawnictwo Esprit, 2016, 272 pages with illustrations.

Scannerini Silvano: Mirra, aloes, pyłki i inne ślady. Analiza botaniczna, tł. z wł. Alicja Lis, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1998, 64 pages (Całun Turyński, 7).

Schiatti Lamberto: Całun Turyński. Mały przewodnik, tł. Krystyna Kozak, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2003, 59 pages with illustrations.

Schiatti Lamberto: Całun Turyński. Przewodnik po obrazie pełnym tajemnic, tł. z wł. Paweł Soppa, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2000, 31 pages with illustrations, photos.

Schloemer Blandina Paschalis: Jezus Chrystus – świadectwo Jego całunów, tł. Barbara Rysiewicz, Radom: Polwen, 2009, 218 pages with illustrations.

Schwortz Barrie: Oblicze prawdy. Żyd, który zbadał Całun Turyński, rozm. przepr. Grzegorz Górny; tł. James Savage-Hanford, Mirosław Gąda, Izabelin–Warszawa: Rosikon Press, 2013, 144 pages with illustrations (Świadkowie Tajemnicy).

Sennott Thomas Mary: Nie uczynione ludzkimi dłońmi. O cudownym wizerunku Matki Boskiej z Guadalupy i Całunie Turyńskim, tł. Agnieszka Zięba; wprowadzenie Peter Mary Fehlner, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2006, 147 pages with illustrations.

Siliato Maria Grazia: Całun. Tajemnica odbicia postaci sprzed dwóch tysięcy lat, tł. z wł. Hanna Bzikot, Kraków: Wydawnictwo M, 1997, 309 pages with illustrations.

Socci Antonio: Śledztwo w sprawie Jezusa, tł. z wł. Katarzyna Kubis, Kraków: Rafael, 2010, 328 pages with illustrations.

Sora Steven: Skarby z niebios. Dzieje legendarnych, prawdziwych i fałszywych relikwii chrześcijaństwa, tł. z wł. Ewa Witecka, Warszawa: Amber, 2005, 221 pages with illustrations.

Tornielli Andrea: Śledztwo w sprawie Całunu, tł. Lucyna Rodziewicz-Doktór, Kraków: Wydawnictwo AA, 2011, 153 pages.

Tornielli Andrea: Zmartwychwstanie. Tajemnice, legendy i prawda. Od Ewangelii do Kodu Leonarda da Vinci, tł. Lucyna Rodziewicz-Doktór, Kraków: eSPe, 2007, 248 pages with illustrations.

Wilson Ian: Całun Turyński, tł. z ang. Jadwiga Piątkowska, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1978, 279 pages with tables.

          Ib.: Kraków: Kuria Metropolitalna, 1983, 279, [40] pages with illustrations.        

             Ib.: transl. from English and afterword Andrzej Polkowski; Polish bibliography Zenon Ziółkowski, Warszawa: Pax, 1983, 348 pages with illustrations. 2nd ed., Warszawa: Pax, 1984, 367, [32] pages with tables, faks., with illustrations.

             Ib.: transl. from English Władysław Fenrych, Krystyna Karwowska, Ewa Waliszewska, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1984, 222, [16] pages with tables. 2nd ed., Kraków: WAM, 1984, 279 pages, 3rd ed., 1985.

             Ib.: Vols 1–2, tł. i posłowie Andrzej Polkowski, [S.l.: s.n., 1986?] pp. 3–144, 145–347.

            Rev.: Karcz Jan: Całun Turyński. Świadek męki i zmartwychwstania, “Za i Przeciw” 1984, No. 14, pp. 6–7, 23, with illustrations; Skwarnicki Marek: Pobożny bestseller, “Tygodnik Powszechny” 38: 1984, No. 22, p. 8; Zguba Jan, “Ład” 4: 1984, No. 16; Ziółkowski Zenon: Całun Turyński I. Wilsona, “Życie i Myśl” 33: 1984, No. 3, pp. 102–105; Ziółkowski Zenon: Książka Roku Odkupienia, “Kierunki” 29: 1984, No. 4, p. 4.

Wilson Ian: Krew i Całun, tł. Bogdan Mizia, Warszawa: Amber, 1999, 288, [56] pages with tables (Tajemnice Przeszłości).

Wilson Ian: Święte oblicza. Poszukiwanie prawdziwego wizerunku Chrystusa, tł. z ang. Marek Fedyszak, Warszawa: Da Capo, 1994, 319 pages with illustrations.

Wilson Ian: The Turin Shroud, London: Victor Gollanez Ltd., 1978, XIV, 272, [40] pages, with illustrations.

         Rev.: Kaznowski Zbigniew, “Ruch Biblijny i Liturgiczny” 34: 1981, No. 3, pp. 186–187, https://doi.org/10.21906/rbl.1183.

Vignon Paul: Le linceul du Christ, Paris 1902.

          Rev.: Ks. K.: “Przegląd Kościelny” 3: 1903, No. 3, pp. 311–313.

Vigouroux Fulcran Gregoire: Nowy Testament w świetle archeologii, oprac. Mikołaj Biernacki, Warszawa: Gebethner i Wolff, 1908, 169 pages.

          Chap. II, Ewangelie, pp. 28–66; § 6, Męka Zbawiciela w oświetleniu archeologicznym na podstawie dziś istniejących pamiątek i narzędzi męki Pańskiej, pp. 51–66.

Zaccone Gian Maria: Całun Turyński. Historia tajemnicy, tł. Dominika Wronikowska, Kraków: eSPe, 2011, 328 pages with illustrations.

Zaccone Gian Maria: Śladami Całunu. Historia dawna i współczesna, tł. z wł. Alicja Lis, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1998, 64 pages with illustrations (Całun Turyński, 3).

Zurdo David: Ostatnia tajemnica Leonadra da Vinci, przekł. Ewa Morycińska-Dzius, Warszawa: Wydawnictwo Amber, 2005, 239 pages.

          Ib.: 2nd ed., 2005.

2. Serial publications
2.1. Polish authors

A.M.: Jeszcze o Całunie z Turynu, “Za i Przeciw” 12: 1968, No. 41, p. 7.

Adamczyk R.: Całun Turyński w świetle badań naukowych, “Apostolstwo Chorych” [Katowice] 49: 1978, No. 5, 7, p. [not numbered], with illustrations.

Adamczyk-Aiello Alina: Całun, “Kierunki” 26: 1980, No. 32, p. 4, with illustrations.

(AP): Nowe stwierdzenia w sprawie Całunu Turyńskiego, “Słowo Powszechne” 34: 1980, No. 150, p. 2.

Autentyczność Całunu z Turynu, “Tygodnik Powszechny” 27: 1973, No. 12 p. 7.

Badania uczonych nad całunem turyńskim, “Homo Dei” 4: 1935, No. 1, pp. 41–42.

Banak Jerzy, Całun Turyński, “Zorza” 22: 1978, No. 35, pp. 12–13, with illustrations.

Banak Jerzy, Kalendarium Całunu Turyńskiego, Parts 1–2, “Zorza” 22: 1978; Part 1: Dzieje Całunu na Wschodzie, No. 39, pp. 12–13, with illustrations; Part 2: Dzieje Całunu na Zachodzie, No. 41, p. 7, with illustrations.

Bednarczyk M.: Tajemniczy “portret”. Czy Całun Turyński okrywał ciało Chrystusa?, “Sztandar” 1992, 17–20.04, p. 5, with illustrations.

Bem Henryk, Domański Tomisław: Niektóre aspekty datowania Całunu Turyńskiego techniką akceleratorowej spektometrii masowej (AMS), “Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Numizmatyczna i Konserwatorska” 11: 1996, pp. 205–210.

Bieniek J.: Zobacz Całun! Czy okrywał umęczone ciało Chrystusa?, “Viva” 1998, No. 10(33), pp. 22–26, with illustrations.

Bochenek Małgorzata: Nie dla ekonomii odrzucenia, “Nasz Dziennik” (2nd ed.) 2015, No. 143, p. 10.

Borowicz Kazimierz: Obraz Chrystusa na t. zw. Świętym Całunie z Turynu, “Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1: 1948, No. 5–6, pp. 287–305, https://doi.org/10.21906/rbl.2338.

Brandstaetter Roman: Hymn o Całunie Turyńskim, “W Drodze” 12: 1984, No. 4, pp. 3–6.

          Ib.: “Ład Boży” 1985, No. 7, p. 4; “Nasza Rodzina” 1986, No. 4, pp. 10–11.

Bujak Janusz: Ekumeniczne znaczenie Całunu Turyńskiego, “Scripturae Lumen. Biblia i Jej Oddziaływanie” 7: 2015, pp. 379–397.

(BUR): Całun z Turynu: 1578-1978, “Za i Przeciw” 1978, No. 12, p. 10.

(BUR): Jeszcze o „Całunie Turyńskim”, “Za i Przeciw” 1977, No. 18, p. 10.

(BUR): Pierwsze konkluzje dotyczące Całunu Turyńskiego, “Za i Przeciw” 1979, No. 4, p. 10.

(C): Temat – Całun Turyński [sympozjum w Londynie], “Gość Niedzielny 54” 1977, No. 43, p. 344.

Caban Bernard Krzysztof: Autentyczne odbicie Chrystusa, “Słowo Powszechne” 7: 1953, No. 44, p. 3, with illustrations.

Całun turyński – świadek zmartwychwstania? Całun z Manoppello – prawdziwe oblicze Chrystusa?, red. Grzegorz Polak, “Gazeta Wyborcza” 2010, No. 98 (Suppl. “Tajemnice Chrześcijaństwa. Cuda. Objawienia. Proroctwa” No. 1), pp. 1–15.

Całun Turyński, “Wrocławski Tygodnik Katolicki” 8: 1960, No. 15, p. 2.

          Ib.: “Gość Niedzielny” 58: 1981, No. 26, p. 7.

Chmiel Jerzy: Całun Turyński Anno Domini 1998, “Ruch Biblijny i Liturgiczny” 51: 1998, No. 1, pp. 47–50, https://doi.org/10.21906/rbl.636.

Chmiel Jerzy: Całun Turyński znakiem męki i zmartwychwstania Jezusa?, “Tygodnik Powszechny” 34: 1980, No. 15, pp. 3, 7.

Chmiel Jerzy: Jana Paweł II i Całun Turyński, [in:] Servo veritatis. Materiały międzynarodowej konferencji dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II, Uniwersytet Jagielloński, 9-11 października 2003 r., red. Stefan Koperek, Stanisław Szczur, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2003, pp. 763–766.

Chmiel Jerzy: La semiotica della Sindone di Torino, [in:] Worldwide Congress “Sindone 2000”. Proceedings of the Congress, Orvieto, August 27-29, 2000 [CD-ROM].

Chmiel Jerzy: Polskie badania nad Całunem Turyńskim, “Tygodnik Powszechny” 38: 1984, No. 16, p. 7.

Chmiel Jerzy: “Szukam, o Panie, Twojego oblicza” (Ps 27,8). Refleksja syndonologiczna, “Ruch Biblijny i Liturgiczny” 52: 1999, No. 1, pp. 49–50, https://doi.org/10.21906/rbl.1781.

          Ib.: “Jezus Żyje”, [Mogilany], 1999.

Chmiel Jerzy: 15-lecie istnienia Studium Syndonologicznego, “Ruch Biblijny i Liturgiczny” 49: 1996, No. 3, pp. 201–206, https://doi.org/10.21906/rbl.866.

Chmiel Jerzy: Tajemnica całunu, “Przekrój” 1998, No. 15 (2755), pp. 9–11, with illustrations.

Chmiel Jerzy: Wokół Całunu turyńskiego, “Źródło” 1992, No. 33, 18.08, p. 10.

Choczyńska Irena: Chemiczne datowanie Całunu Turyńskiego, “Wszechświat” 113: 2012, No. 7–9, pp. 185–190.

Chrostowski Waldemar: Całun przyjął Jezusa martwego, a oddał Go żywego, “Nasz Dziennik” 2010, No. 101 (3727), 30.04–3.05, pp. 24–25, photos.

Chrystofor Jan: Święty Całun z Turynu. Męka Pańska w oświetleniu nauki, “Niedziela” 15: 1945, pp. 102–103.

(CIS): Całun Turyński wystawiony, “Za i Przeciw” 1978, No. 3, p. 10.

(CIS): Ekspertyza szwajcarska dotycząca Całunu, “Za i Przeciw” 1981, No. 20, p. 10.

(CIS): Jeszcze o Całunie Turyńskim, “Za i Przeciw” 1984, No. 6, p. 10.

Co mówi Całun?, “List” 23: 2006, No. 4 (258), pp. 20–23, photos.

Cymer Adam: Milczący świadek [Całun Turyński], “Myśl Społeczna” 1978, No. 38, p. 4, 9, with illustrations.

Czarnecka Katarzyna: Całun Turyński a archeologia, “Przegląd Powszechny” 248: 1985, No. 9 (769), pp. 396–398.

Czarniecki Stefan: Spojrzenie, które zmienia, “Nowa Gazeta Praska” 2014, No. 8, pp. 80–85.

Czerwiński A.: Te wyniki to dopiero początek, “Słowo Powszechne” 43: 1989, No. 2, p. 9.

Czytelnik “Wolnomyśliciela”: w sprawie całunowej fotografii, “Wolnomyśliciel Polski” 8: 1935, No. 15, p. 190, with illustrations.

Dąbrowski Eugeniusz: Sprawa Całunu Turyńskiego, “Znak” 5: 1950, No. 25, pp. 309–321.

          Rev.: Weiss-Dąbska W.: List do redakcji, “Znak” 5: 1950, pp. 455–456; Gołubiew Antoni: Jeszcze o sprawie Całunu Turyńskiego, “Znak” 6: 1951, No. 28, pp. 181–183.

Dąbrowski Eugeniusz: Sprawa Całunu Turyńskiego, [in:] Studia biblijne, Warszawa: Pax, 1951, pp. 185–202.

          Ib.: 2nd ed. 1952, pp. 171–187.

Dąbrowski J.: Czym jest naprawdę Całun Turyński?, “Świat Młodych” 1981, No. 46, p. 5, with illustrations.

Decyzja w sprawie św. Całunu [przechowywania go nadal w Turynie], “Myśl Społeczna” 1984, No. 4, p. 8.

Derelkowska E.: Całun Turyński – relikwia niezwykła, “Rodzina” 1985, No. 20, p. 3, with illustrations.

Dobraczyński Jan: Całun Turyński, “Wrocławski Tygodnik Katolicki” 4: 1956, No. 25, pp. 9–10, with illustrations.

          Ib.: “Tygodnik Katolicki” 1: 1956, No. 4, pp. 9–10, with illustrations.

Dobraczyński Jan: Piąta Ewangelia, “Słowo Powszechne” 3: 1949, No. 90, pp. 1–2.

Dobraczyński Jan: Sprawa Całunu Turyńskiego, “Dziś i Jutro” 6: 1950, No. 30, p. 8.

Dobraczyński Jan: Wciąż tajemniczy całun, [in:] Wielkość i świętość. Eseje, Warszawa: Pax, 1958, pp. 49–56.

Dobrzeniecki Tadeusz: Niektóre zagadnienia ikonografii Męża Boleści, “Roczniki Muzeum Narodowego w Warszawie” 15: 1971, Part 1, pp. 72–75.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Całun Turyński, Parts 1–2, “Nasze Życie” 13: 1991; Part 1: Rekonstrukcja dziejów Relikwii, No. 40, pp. 13–16; Part 2: Przedmiot badań naukowych, No. 41, pp. 36–38.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Całun Turyński, nauka i wiara, “Gazeta Starachowicka” 1998, No. 21.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Całun Turyński nie popiera hipotezy Korabiewicza, “W Drodze” 21: 1993, No. 6 (238), pp. 98–99.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Całun Turyński – relikwia i tajemnica, “Najwyższy Czas” 3: 1992, No. 16 (107), pp. 3–5, 7.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Całun Turyński uratowany cudem, “Echo Dnia” [Kielce] 1997, No. 105.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Całun Turyński w świetle ostatnich badań, “Przewodnik Katolicki” 74: 1986, No. 30, p. 3.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Całun Turyński wciąż kusi naukę – nie ręką ludzką wykonany, “Dziennik Zachodni” [Katowice] 1998, No. 90, p. 10.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Całun Turyński “znakiem Jonasza” dla nas, “Nasze Życie” 17: 2001, No. 75, pp. 3–4.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Falsyfikat? Tajemnica Całunu Turyńskiego, “Tygodnik Demokratyczny” 36: 1988, No. 52 (1845), pp. 16–17, with illustrations.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Historia Całunu Turyńskiego w pierwszym tysiącleciu – najnowsze studia i analiza przekazów źródłowych, [in:] Waliszewski Stanisław: Całun Turyński dzisiaj, Kraków: WAM, 1994, pp. 158–166.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Jeszcze o artykule “Całun Turyński: Fałszerstwo… badaczy?”, “Tygodnik Demokratyczny” 37: 1989, No. 51.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Kto mnie zobaczył, zobaczył także Ojca, “Miłujcie” 1994, No. 52, pp. 6–7.

          Ib.: “Kurier Rogoziński” 5: 1994, No. 5, p. 15.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Ludzkie oblicze Absolutu, “Nasze Życie” 15: 1993, No. 52, pp. 6–7.

          Ib.: “Kurier Rogoziński” 5: 1994, No. 5, p. 15.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Ludzkie Oblicze Boga (J 14,9), “Wstań” 7: 1995, No. 1 (37), pp. 12–13, with illustrations.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Niemy świadek śmierci Chrystusa, “Słowo Ludu” [Kielce] 47: 1996, No. 161, p. 5.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Prawda przeciw domysłom, “Nasze Życie” 15: 1993, No. 48, pp. 10–12.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Świadek. Całun Turyński, “Słowo Ludu” [Magazyn] 1998, No. 2019, p. 12.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Świadek męki i zmartwychwstania, “Miłujcie” 1999, No. 3–4, pp. 6–10.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Trójwymiarowy obraz Całunu, [in:] Waliszewski Stanisław: Całun Turyński dzisiaj, Kraków: WAM, 1987, pp. 125–127.

          Ib.: 2nd ed., 1994, pp. 125–128.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Ujrzał i uwierzył, rozm. przepr. Bożena Ulewicz, Zenon Złakowski, “Tygodnik Solidarność” 1998, No. 15, p. 4.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: W poszukiwaniu nieznanego super geniusza wszystkich czasów, “Niedziela” 40: 1997, No. 17, p. 9.

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy, Waliszewski Stanisław: Dlaczego Człowieka z Całunu możemy utożsamić z Chrystusem?, [in:] Waliszewski Stanisław: Całun Turyński dzisiaj, Kraków: WAM, 1987, pp. 100–104.

          Ib.: 3rd ed., 1994, pp. 100–104.

Dudek Zbigniew: Jednostronicowa Ewangelia, rozm. przepr. Mariusz Książek, “Niedziela” 2013, No. 13, pp. 16–19.

E.H.: Czy relikwia z Turynu jest całunem Pana Jezusa, “Myśl Społeczna” 1970, No. 37, pp. 8–10, with illustrations.

E.S.: Całun Turyński w naszych oczach, “Przewodnik Katolicki” 93: 1987, No. 17, p. 6.

Eckmann Augustyn: Milczący świadek, “Orędownik Diecezji Chełmińskiej” 30 (112): 1979, No. 11–12, pp. 426–431.

f.f.: O świętym Całunie i Przenajświętszym obliczu Pana naszego Jezusa Chrystusa, “Przewodnik Katolicki” 43: 1937, pp. 180–182.

F.D.: Badania nad Całunem Turyńskim, “Rycerz Niepokalanej” 1989, No. 3, pp. 72–73.

Fenrych Władysław: Badania naukowe Całunu Turyńskiego, “Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii” 4: 1998, pp. 161–172.

Fenrych Władysław: Badania naukowe Całunu Turyńskiego, [in:] Biblia w roku 2000. Teksty wykładów wygłoszonych na sympozjum naukowym zorganizowanym przez Oddział Polskiej Akademii Nauk i Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 7 czerwca 2000 roku, red. Andrzej Wójtowicz, Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2000, pp. 61–75, 2 photos.

Fenrych Władysław: Całun Turyński – niezwykła relikwia oraz zabytek archeologiczny, “Ars Senescendi. Zeszyty Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu” 3: 1999, pp. 89–95.

Fenrych Władysław: Całun Turyński. Oryginał czy falsyfikat, “Przewodnik Katolicki” 99: 1993, No. 40, p. 6.

Fenrych Władysław: Krew na Całunie nie jest zagadką, rozm. z doc. (…), “Za i Przeciw” 1984, No. 29 (1419), pp. 18–19.

Fenrych Władysław: Modliłem się przy Całunie Turyńskim, “Maryjna Wspólnota” 1998, No. 7–8, pp. 2–3, with illustrations.

Fenrych Władysław: Próba dziewięciu, [in:] Waliszewski Stanisław: Całun Turyński dzisiaj, Kraków: WAM, 1994, pp. 153–157.

Fenrych Władysław: Refleksje z okazji wystawienia Całunu Turyńskiego (18.4.-14.06.1998), “Ruch Biblijny i Liturgiczny” 51: 1998, No. 3, pp. 215–217, https://doi.org/10.21906/rbl.677.

Fenrych Władysław: Shroud of Turin – research subjects. Proceedings of the Hemp, Flax and Other Bast Bibrous Plants-Production, Technology & Ecology Symposium: The Meeting of the FAO Extraction and Processing Working Group, “Włókna Naturalne” 1998, No. 1 [special ed.], pp. 13–17, with illustrations.

Fenrych Władysław: Świadectwo Całunu o zmartwychwstaniu Chrystusa, [in:] Waliszewski Stanisław: Całun Turyński dzisiaj, Kraków: WAM, 1987, pp. 147–150.

          Ib.: 3rd ed., 1994.

Fenrych Władysław: Tajemnica Całunu Turyńskiego i Chusty z Oviedo, rozm. Karina Szatkowska, “Sta Allegro” [Poznań] 1997, No. 38, pp. 2–3.

Fenrych Władysław: III Międzynarodowy Kongres “Całun a nauka”, “Ruch Biblijny i Liturgiczny” 52: 1999, No. 1, pp. 51–62, https://doi.org/10.21906/rbl.1782.

Fenrych Władysław: Wymowne świadectwo śmierci i zmartwychwstania, rozm. Jadwiga Knie-Górna, “Przewodnik Katolicki” 104: 1998, No. 31, pp. 10–12, with illustrations

Fenrych Władysław, Waliszewski Stanisław: Chusta z Oviedo, “W Drodze” 21: 1993, No. 6 (238), pp. 94–98.

Fenrych Władysław, Waliszewski Stanisław: Krwawe plamy na Całunie a współczesna hematologia, [in:] Waliszewski Stanisław: Całun Turyński dzisiaj, Kraków: WAM, 1987, pp. 133–146.

          Ib.: 3rd ed., 1944, pp. 135–146.

ff.: O świętym całunie i Przenajświętszym Obliczu Pana naszego Jezusa Chrystusa, “Przewodnik Katolicki” 43: 1937, pp. 180–182, with illustrations.

(G): Ostatnie badania Całunu z Turynu, “Myśl Społeczna” 1968, No. 39, p. 7.

Gadacz Czesław: Pierwsze trzy sekundy po zmartwychwstaniu, “List” 2011, No. 10, pp. 14–18, with illustrations.

Gdyk Nikodem: Całun Turyński, “Ziemia Święta” 7: 2000, No. 1 (25), p. 21.

Gołąb Stanisław: Prawda zamknięta w całunie, rozm. przepr. Jan Ośko, “Niedziela” 2004, No. 14, pp. 14.

Gołubiew Antoni: Jeszcze w sprawie Całunu Turyńskiego, “Znak” 6: 1951, No. 6, pp. 183–191.

Gorzym A.: Wiara czyni cuda!, “Wiedza i Życie” 1989, No. 5 (653), pp. 62–65.

          Polem.: Skrok Zdzisław: Zagadka Całunu, “Wiedza i Życie” 1989, No. 5 (653), p. 65.

Góral Kazimierz: Stara i nowa historia Całunu Turyńskiego, “Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej” 2: 1995, pp. 127–138.

Graczyk Maria, Pałasiński Jacek, Wojciechowski Tadeusz: Ślady na płótnie. Całun Turyński pozostaje wielką tajemnicą, “Wprost” 1998, No. 17, with illustrations.

Grochowski Stanisław: Świadectwo, “Niedziela” 2001, No. 14, p. 14.

Gronkowski Witold: Czy według danych czterech ewangelii Chrystus był pochowany w całunie?, “Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” 13: 1945–1946, No. 2 (35), pp. 170–173.

Gruca Jerzy: Całun Turyński darem dla Papieża, “Słowo Powszechne” 36: 1983, No. 63, pp. 1–2.

Gruca Jerzy: Całun Turyński w poważnym niebezpieczeństwie, “Słowo Powszechne” 36: 1983, No. 244, pp. 1–2.

Grygiel Ludmiła: “Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno…”, “Tygodnik Powszechny” 32: 1978, No. 43, p. 5.

Grzędowicz Jarosław: Twarz Boga, “Gazeta Polska” 2004, No. 14, pp. 9–10.

(HP): Wystawienie Całunu Turyńskiego, “Gość Niedzielny” 55: 1978, No. 39, p. 3.

Hubicki Ryszard: Całun Turyński. Grobowe płótno Jezusa, “Źródło” 2015, No. 25, p. 8–9.

I.K.: Rok 1978 – Rokiem Całunu, “Gość Niedzielny” 55: 1978, No. 8, p. 3.

(IK): Wystawa poświęcona Całunowi Turyńskiemu, “Gość Niedzielny” 56: 1979, No. 3, p. 2.

Instytut Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji zaangażowany w badania nad Całunem Turyńskim, “Animator” 2007, No. 1, p. 215.

Jakubionek Marcin: Nieznana historia Całunu Turyńskiego, “List” 23: 2006, No. 4 (258), pp. 36–39, with illustrations.

Jan Paweł II: Homilia Ojca Świętego (…) podczas liturgii słowa przed wystawionym w katedrze turyńskiej w dniu 24 maja 1998 r., tł. Jerzy Chmiel, “Ruch Biblijny i Liturgiczny” 51: 1998, No. 3, pp. 218–221, https://doi.org/10.21906/rbl.678.

Janczuk Adolf, Kopeć Józef: Całun Turyński, [in:] Encyklopedia katolicka, Lublin: TN KUL, 1976, t. 2, kol. 1288–1290.

Jankowski A.: Tajemnice Turyńskiego Całunu. Czy w tak delikatną i subtelną materię wmieszało się fałszerstwo? “Prawo i Życie”, No. 2 (1358), pp. 15–16, with illustrations.

Jaroszek J.: Święty Całun, “Gość Niedzielny” 15: 1937, pp. 661, 672, 688, 704.

Jaworski Jan S.: Między wiedzą a wiarą, rozm. przepr. Magdalena Kotwica, Paweł Lubrański, “Przegląd Powszechny” 128: 2011, No. 7–8, pp. 98–108.

Jaworski Jan S.: Identyfikacja monet z Całunu Turyńskiego, “Przegląd Powszechny” 246: 1985, No. 2 (762), pp. 292–294.

Jaworski Jan S.: Ślady krwi na Całunie Turyńskim. Analiza materiałowa od mikro do nanoskali, “Wiadomości Chemiczne” 72: 2018, No. 1–2, pp. 67–86.

Jaworski Jan S.: Wyniki ostatnich badań Całunu Turyńskiego, “Przegląd Powszechny” 240: 1983, No. 7–8 (743–744), pp. 109–119.

(JK): Całun Turyński, “Gość Niedzielny” 51: 1974, No. 9, p. 65.

Jonasz: Całun, “Gość Niedzielny” 66: 1989, No. 10, p. 8.

Jotes: Całun Turyński w świetle ostatnich badań, “Rycerz” 1985, No. 4, pp. 100–101.

(k): Autor “Całunu Turyńskiego” I[an] Wilson w Polsce. Na zaproszenie IW PAX, “Słowo Powszechne” 38: 1984, No. 105, p. 6.

Karcz Jan: Tajemnica Całunu Turyńskiego, “Za i Przeciw” 1971, No. 15, p. 8, with illustrations.

Kaucha Krzysztof: Czy grób naprawdę był pusty: Całun Turyński w teologii fundamentalnej, “Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 4 (59): 2012, pp. 21–49.

Kim jest człowiek z Całunu? Wystawa kopii Całunu Turyńskiego, [Kraków 2012], 28 pages.

Kindziuk Milena: Całun Ikoną Zmartwychwstania”, Niedziela” 2013, No. 13, pp. 14–15.

Kłoś K.: Całun Turyński – relikwia i… zabytek archeologiczny, Z Otchłani Wieków” 50: 1984, No. 2 (114), pp. 114–124, with illustrations.

Kłyś A.: Wiara kontra izotop C-14. Czy Całun jest autentyczny, czy jest średniowiecznym falsyfikatem?, Życie Nauki” 1998,27.04, p. 9, with illustrations.

Konstantyn Porfirogeneta, Opowieść o wizerunku z Edessy, tłum. J. Radożycki, [in:] I. Wilson, Całun turyński, przeł. i posł. Opatrzył A. Polkowski, 2nd ed., Warszawa 1985, pp. 322–340 (Suppl. C).

Kontrowersje wokół pochodzenia Całunu Turyńskiego, Słowo Powszechne” 34: 1980, No. 274, p. 9, with illustrations.

Kościński P.: Idąc ku wielkiej tajemnicy. Najnowsze badania Całunu Turyńskiego, Tygodnik Demokratyczny” 1987, No. 16 (1754), p. 10, with illustrations.

Kot A.: Sześć wieków śledztwa. Całun Turyński – najcenniejsza relikwia chrześcijaństwa, Gazeta Poznańska” 1996, No. 14, p. 2.

Kowalska Antonina: Całun Turyński w świetle nowych badań, Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Umiejętności” 3: 2009, pp. 67–78.

Kowalski Krzysztof: Las świętokradczych rąk, Rzeczpospolita” 1997, No. 92, p. 18 (Plus Minus).

Kraj Jerzy: Kopia Całunu. Dar z Turynu dla Grobu Pańskiego w Jerozolimie, Ziemia Święta” 10: 2004, No. 1 (37), p. 6, photos.

Krajewska E.: Prawda o Całunie Turyńskim, Przegląd Tygodniowy” 1983, No. 14 (53), pp. 8–9, with illustrations.

Krzysztof: Jak wyglądał Jezus, „Przewodnik Katolicki” 86: 1980, No. 8, p. 8, with illustrations.

Krzyżak Tomasz: Autoportret Chrystusa, Uważam Rze” 2013, No. 12, pp. 18–19.

Krzyżak Tomasz: Świadek Zmartwychwstania. Obraz Umęczonego, Ozon” 2006, No. 22, pp. 40–44.

Ks. K.: Całun turyński w świetle krytyki, Kwartalnik Teologiczny” 1: 1902, No. 3–4, pp. 79–82.

Książek Mariusz: Niemy świadek miłości, Niedziela” 2015, No. 25, pp. 12–13.

Kucewicz Zbigniew: Męka i śmierć Chrystusa w aspekcie medycznym, Posłannictwo” 31: 1962, No. 6, pp. 15–18.

Legan Michał: Papieże odsłaniają światu największe skarby, Niedziela” 2015, No. 26, p. 55.

Lenartowicz Piotr: Kiedy powstał Całun Turyński?, Posłaniec Serca Jezusowego” 1989, No. 7 (118), p. 41, with illustrations.

Lenartowicz Piotr: Tajemnica Całunu Turyńskiego, Posłaniec Serca Jezusowego” 1989, No. 7 (118), pp. 120–121, with illustrations.

Lewandowska Izabela: Muzeum Całunu w Turynie, Muzealnictwo” 40: 1998, pp. 151–156.

Litak Eliza: Był wysoki i miał warkocz, List” 23: 2006, No. 4 (258), pp. 25–32, with illustrations.

Litak Eliza: Nauka i Całun, List” 23: 2006, No. 4 (258), pp. 34–35, photos.

Litak Eliza: Znajomy wizerunek, List” 23: 2006, No. 4 (258), pp. 40–41, with illustrations.

Łepkowski Paweł: Całun i prawda. Włochy, Nasz Czas” 2010, No. 35–36, pp. XXIX–XXXI.

Łepkowski Paweł: Trójwymiarowy świadek zmartwychwstania, Uważam Rze” 2013, No. 12, pp. 14–17.

ŁUK, Reuter, KAI: Święte płótno z Turynu, Życie” 2: 1998, No. 91 (470), pp. 1, 6.

Łysiak Tomasz: Świadectwo największej miłości, W Sieci” 2015, No. 20, pp. 86–89.

(m. d.): Najnowsze badania potwierdzają: Całun Chrystusa autentyczny!, Skandale” 1991, 10.01, p. 6, with illustrations.

Machowska R.: Badania nad Całunem z Turynu, Myśl Społeczna” 1974, No. 14, p. 9, with illustrations.

Maciejewski B.: Jak wyglądał Chrystus, Super Express” 1994, No. 267, p. 27, with illustrations.

Magierowski Marek: Zdjęty wczesnym wieczorem… Inskrypcje na Całunie Turyńskim przybliżają nas do prawdy. Czy kiedykolwiek ją poznamy?, Do Rzeczy” 2013, No. 26, pp. 56–58.

Majchrzak Andrzej: Tajemnica Całunu, Tygodnik Demokratyczny” 30: 1983, No. 14, pp. 12–13, with illustrations.

Makiej Bolesław, Dołęga-Chodasiewicz Jerzy, Fenrych Władysław, Waliszewski Stanisław: L’influenza del reliquiario sulla datazione della Sindone col C-14, Collegasmento pro Sindone” [Roma] 1989, No. 2 (marzo), pp. 34–35.

Makiej Bolesław, Dołęga-Chodasiewicz Jerzy: Najnowsze hipotezy utworzenia się wizerunku na Całunie turyńskim, [in:] Waliszewski Stanisław: Całun Turyński dzisiaj, Kraków: WAM, 1994, pp. 177–185.

Makiej Bolesław: The possibilities that Shroud is a hologram of reflected light, [in:] La Sindone. Indagini scientifiche. Atti del IV Congresso Nazionale di Studi sulla Sindone. Siracusa, ed. Sebastiano Rodante, Roma: Edizioni Paoline, 1987, pp. 214–216.

(MD): Liczne pielgrzymki do św. Całunu, Słowo Powszechne” 32: 1978, No. 207, p. 5.

Memches Filip: Zagadka Całunu Turyńskiego, Uważam Rze” 2011, No. 21, pp. 88–90.

Mikołajczyk M.: Problematyka Całunu Turyńskiego w literaturze polskiej. Bibliografia prac za lata 1900-1984, [in:] I. Wilson, Całun Turyński, przeł. i posł. opatrzył A. Polkowski, 2nd ed., Warszawa 1985, pp. 352–365.

Na słynnym Całunie turyńskim fotografia ciała Chrystusa, ABC” 12: 1937, No. 99, p. 9.

Nauka bada oblicza Chrystusa, Polska” 2011, No. 32 (Suppl.The Times”), p. 3.

Nauka wyjaśnia ślady św. Całunu w Turynie [Wykład Stanisława Karwowskiego nt. wyników badań naukowych nad Całunem Turyńskim], Głos Narodu” 44: 1937, No. 62, p. 4.

Naukowe studia nad św. Całunem z Turynu, Wiadomości Archidiecezjalne Wileńskie” 12: 1938, No. 19, p. 283.

Naumowicz Józef: Całun wciąż zagadką, [in:] Jan Paweł II – Kolekcja, Księga Świętych, Warszawa: Edipresse, 2002, pp. 28–29.

Nulecki A.: Tajemniczy Całun, Wprost” 1987, No. 51–52 (264–265), pp. 34–35, with illustrations.

O autentyczność Całunu Turyńskiego. Przegląd prasy, Tygodnik Powszechny” 6: 1950, No. 49 (298), p. 7.

Olszewski I.: Fotografia Chrystusa, Rodzina Polska” 13: 1939, pp. 51–55, with illustrations.

Orliński Wojciech: Chemia Boskiego portretu, Gazeta Wyborcza” [Magazyn] 1998, 20–21.02, pp. 30–34.

P.: Św. Całun (Wystawa poświęcona badaniom uczonych amerykańskich nad Całunem Turyńskim), Myśl Społeczna” 1981, No. 48, p. 9.

Pabis Małgorzata: Tego chce ode mnie Bóg, Cuda i Łaski Boże. Miesięcznik Rodzin Katolickich” 2007, No. 4.

          Prof. Stanisław Waliszewski’s memories.

Parol D.: Całun rzuca na kolana, Echo Dnia” 1995, No. 103 (5731), p. 10, photos.

Partyka Jan Stanisław: Acheiropity bizantyjskie, Miejsca Święte” 2002, No. 4 (64), pp. 16–19, photos.

Partyka Jan Stanisław: Kolebka mandylionu. Edessa, Miejsca Święte” 2010, No. 12 (168), pp. 24–26, photos.

Partyka Jan Stanisław: Najstarsze wizerunki Jezusa Chrystusa, Miejsca Święte” 2002, No. 4 (64), pp. 12–15, photos.

Partyka Jan Stanisław: Veraikon, Miejsca Święte” 2002, No. 4 (64), pp. 20–23, with illustrations.

[Paygert Adam] A.P.: Całun Turyński w świetle badań, Parts 1–4, Za i Przeciw” 1978. Part 1: Największa relikwia chrześcijaństwa, No. 32, p. 9, with illustrations; Part 2: Wizerunek na płótnie cenniejszy od fotografii, No. 33, p. 9, il; Part 3: Dzieje obrazu Chrystusa nie uczynionego ludzką ręką”, No. 34, p. 8, with illustrations; Part 4: Relikwia na wieki otoczona kultem, No. 35, p. 8, with illustrations.

Piasecki Stanisław: Fotografia sprzed dziewiętnastu wieków, Myśl Polska” 2007, No. 16–17, p. 12.

          Reprint form: Prosto z Mostu” 1937, No. 15–16.

Pilarczyk Krzysztof: Całun turyński artefaktem dotyczącym pochówku Jezusa, [in:] tegoż: Biblia chrześcijan. Wprowadzenie religioznawcze, historyczne i literackie, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020, pp. 153–159, https://doi.org/10.12797/9788381382526.

Pilarczyk Krzysztof: Polscy syndonolodzy. Z dziejów badań całunu turyńskiego i ich popularyzacji, Collectanea Theologica” 88: 2018, No. 2, pp. 17–63, https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.2.02 [with Polish syndonological bibliography].

Pilarczyk Krzysztof: Tajemnica Całunu Turyńskiego. W dwudziestą rocznicę wizyty Jana Pawła II w Turynie (1998-2018), [in:] Londyńskie spotkania z Janem Pawłem II. W setną rocznicę urodzin Papieża Polaka (1920-2020), red. K. Pilarczyk, Kraków–Londyn: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka 2020, pp. 179–194.

Pilarczyk Krzysztof: W poszukiwaniu źródeł do historii całunu Jezusa. Rekonesans po piśmiennictwie chrześcijańskiego antyku i średniowiecza, Biblica et Patristica Thoruniensia” 2020, No. 3, pp. 291–323, https://doi.org/10.12775/BPTh.2020.013.

Poczta Ojca Malachiasza: [Całun z Turynu], Tygodnik Powszechny” 16: 1962, No. 6, p. 8.

          Ib. [in:] Żychiewicz Tadeusz: Poczta Ojca Malachiasza, t. 1, Kraków: Znak 1970, pp. 82–86.

Polczyk Waldemar: Świadek wiary. Refleksje na temat Całunu Turyńskiego, Ziemia Święta” 7: 2001, No. 1 (25), pp. 18–21, photos.

Polewska Aleksandra: Dokumenty z procesu Jezusa, Opiekun” 2014, No. 20 (428), 28.09–11.10, p. 29, with illustrations.

Polewska Aleksandra: Legendarna relikwia z Edessy, Opiekun” 2013, No. 3 (411), 2.02–15.02, pp. 36–37, with illustrations.

Polkowski Andrzej: Milczący świadek [całun], rozm. przepr. Adam Cymer, Zorza” 1983, No. 51, pp. 18–19, with illustrations.

Prawdziwość Całunu. Pytania – odpowiedzi, Gość Niedzielny” 55: 1978, No. 48, p. 383.

R.: Całun [sympozjum w Londynie], Myśl Społeczna” 1977, No. 43, p. 11.

R.: Sprawa św. Całunu z Turynu, Myśl Społeczna” 1978, No. 16, p. 10.

R.: Św. Całun, Myśl Społeczna” 1978, No. 36, p. 11.

R.: Turyński święty Całun, Myśl Społeczna” 1978, No. 11, p. 11.

R.F.: W oczekiwaniu wystawienia św. Całunu, Kurier Poznański” 1931, No. 156, pp. 3–4.

Rostworowski Marek: Raport w sprawie Całunu Turyńskiego, Słowo Powszechne” 35: 1981, No. 198.

[Róziewicz Jerzy] J.R.: V Colloque International de Sinologie (Chantilly, 15-18 IX 1986), Kwartalnik Historii, Nauki i Techniki” 32: 1987, No. 2, p. 525.

Ryszka Czesław: Tajemniczy Całun, Katolik” 1989, No. 5.

Rzepka Mirosław: To jest płótno grobowe Jezusa. Badacz Całunu Turyńskiego [Jerzy Dołęga-Chodasiewicz] u oblatów na Koszutce, Gość Katowicki” [Suppl. to “Gość Niedzielny”] 2007, No. 11(788), 18.03, pp. X–XI.

(S.K.): Problem Całunu Turyńskiego. W programie telewizji włoskiej, Słowo Powszechne” 27: 1973, No. 285, pp. 1–2, with illustrations.

S.W.: Dyskusja o Całunie z Turynu, Przewodnik Katolicki” 96: 1990, No. 28.

Saczkowski Wiktor: Całun Turyński. Nowe dowody i nowe znaki zapytania, Przewodnik Katolicki” 88: 1982, No. 5–6, pp. 2–3.

Sakiewicz T.: Całun wciąż jest zagadką, Gazeta Polska” 1996, No. 14 (142), p. 2, with illustrations.

Seweryniak Henryk, Archeologia o Jezusie, Studia Płockie” 27: 1999, pp. 221–228.

Sieradzki Jerzy: Bezcenny dokument, Tygodnik Katolicki” 5: 1950, No. 12, pp. 86–87.

Sinkiewicz Władysław: Medyczne aspekty śmierci krzyżowej Jezusa. Spojrzenie kardiologa, Kardiolog po Dyplomie” 6: 2007, No. 3, pp. 13–17.

Skowronek Alfons: Tajemnica Zmartwychwstania, Ład” 2: 1982, No. 1 (32), p. 3.

Skrok Zdzisław: Całun Turyński – zagadki ciąg dalszy…, Wiedza i Życie” 1989, No. 3 (651), pp. 48–53, with illustrations.

Spotkanie z autorem Całunu Turyńskiego” [Ianem Wilsonem w łódzkim Klubie PAX, 26 maja 1984], Słowo Powszechne” 38: 1984, No. 106, p. 2.

Sprutta Justyna: Ikona Mandylion” a Całun Turyński, Studia Gnesnensia” 20: 2006, pp. 243–261.

Stachnik Paweł: Całun Turyński. Świadek męki i zmartwychwstania Chrystusa, fot. Michał Klag, Wpis. Wiara, patriotyzm i sztuka” 2012, No. 11, pp. 40–42, photos.

Starowieyski Marek: Całun i mandylion, Przewodnik Katolicki” 74: 1986, No. (110), p. 3.

Stefaniak Ludwik, Całun Turyński, [in:] Podręczna encyklopedia biblijna, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1959, t. I, pp. 203–205.

Stopniak Franciszek: Całun Turyński – pośmiertne płótno Jezusa, Słowo Powszechne” 38: 1984, No. 82, pp. 3–7.

Stylińska Teresa: Obraz nienamalowany, Rzeczpospolita” 2015, No. 90, pp. 10–11.

Stylińska Teresa: Pasja Chrystusa, pasja człowieka. Najsłynniejsza relikwia chrześcijaństwa, Tygodnik Powszechny” 2010, No. 14, pp. 30–31.

Surwiłło Michał [oprac.]: Czy całun jest relikwią?, Myśl Społeczna” 1978, No. 38, p. 5, with illustrations.

Szafrański Włodzimierz: Prześcieradło grobowe Jezusa, Argumenty” 18: 1974, No. 24, p. 1, 11, with illustrations.

Szaraniec Wojciech, Całun Turyński w świetle badań naukowych, Przegląd Pruszkowski” 2014, No. 2, pp. 15–45.

Szewc Eugeniusz: Całun turyński w świetle nauki Biblii, Wiadomości Archidiecezji Łódzkiej” 50: 1976, No. 3, pp. 61–68.

Szostkiewicz Adam: Tajemnica płótna, Polityka” 2010, No. 14, pp. 20–23.

Szperacz: Całun Turyński autentyk czy falsyfikat?, Życie Katolickie” 16: 1962, No. 27, p. II.

          Ib.: Słowo Powszechne” 16: 1962, No. 35.

Szrant Karol: Kongres syndologów [Turyn 1950], Homo Dei” 19: 1950, No. 1, pp. 146–152.

Szymeczko Jan: Całun Turyński, Słowo Powszechne” 7: 1953, No. 32, p. 1, with illustrations.

Święty Całun a nauka [II Międzynarodowy Kongres w Turynie], Gość Niedzielny” 56: 1979, No. 43, p. 2.

[Tajemnica Całunu Turyńskiego], Jezus Żyje” [Mogilany] 1999, No. 9 [the whole issue devoted to the Shroud of Turin].

          Content: Odkrycie turyńskiego adwokata, pp. 1–3; Najsłynniejsza tkanina świata, pp. 4–5; Identyfikacja mężczyzny z całunu, pp. 6–7; Ten człowiek przeżył straszliwą mękę, pp. 8–9; Umarł na krzyżu, pp. 10–11; Przebite serce, p. 11; Pogrzeb, p. 12; Ujrzał i uwierzył, p. 13; Nazarejczyk, p. 14; Intrygujące zbieżności, pp. 15–16; Ta sama grupa krwi: AB, p. 17; Co mówi historia, pp. 18–19; Metoda izotopu węgla C14, pp. 20–21; Hipoteza fałszerstwa, p. 22; Trzeba powrócić do badania pyłków, pp. 22–23; Rzymskie monety na oczach, p. 23; Nie ręką ludzką malowany, p. 24; Świadectwa uczonych, pp. 24–25; Całun Turyński – dziełem sztuki?, p. 28.

Tarnowski Krzysztof: Całunu Turyńskiego przypadek wyjątkowy, Przegląd Powszechny” 128: 2011, No. 12 (1084), p. 117–125.

Teinert Zbigniew: Jeszcze o Całunie Turyńskim, Przewodnik Katolicki” 95: 1989, No. 10, p. 5.

(TS): Rok Całunu Turyńskiego, Słowo Powszechne” 32: 1978, No. 42, p. 5, with illustrations.

[Turowicz Jerzy] J.T.: Całun Turyński w telewizji, Tygodnik Powszechny” 28: 1974, No. 6, pp. 1–2, with illustrations.

Twardziłowski Tomasz: Ewangeliczne opisy męki i zmartwychwstania Jezusa a wizerunek na Całunie Turyńskim, Zeszyty Formacji Katechetów” 13: 2013, No. 4 (521), pp. 48–58.

Twardziłowski Tomasz: Funkcja tkanin w ewangelicznych narracjach o pogrzebie i zmartwychwstaniu Jezusa, [in:] Zmartwychwstanie. Szkice biblijne i teologiczne, red. Tomasz Twardziłowski, Warszawa: Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki, 2015, pp. 61–90.

Twardziłowski Tomasz: Passio Christi. Passio hominis. Śladami Całunu Turyńskiego, Biuletyn Koła Naukowego Studentów UKSW” 3: 2010, pp. 18–20.

Tyszka Zygmunt: Próba kradzieży Św. Całunu Turyńskiego, Słowo Powszechne” 33: 1979, No. 105, p. 2.

Tyszka Zygmunt: Zakończyło się wystawienie Całunu Turyńskiego, Słowo Powszechne” 32: 1978, No. 232, pp. 1–2.

W.: Nowe światło na stare dokumenty dotyczące św. Całunu w Turynie, oprac. na podst. L’Osservatore Romano”, Życie Katolickie” 11: 1957, 23–24.11, p. I.

          Ib.: Słowo Powszechne” 11: 1957, No. 280, p. 1, with illustrations.

W.: Święty Całun, Prawda Katolicka” 9: 1938, No. 9, pp. 114–115.

(W): Gdyby całun był prawdziwy…”, Problemy Wyznań i Laicyzacji” 12: 1970, No. 26, pp. 16–17.

(W.): Wystawa Świętego Całunu w Lizbonie, Słowo Powszechne” 11: 1957, No. 129, p. 1.

Waliszewski Stanisław: Badacz Całunu Turyńskiego [Władysław Fenrych], Przewodnik Katolicki” 2003, No. 35.

Waliszewski Stanisław: Całun Turyński oczami lekarza, Ruch Biblijny i Liturgiczny” 37: 1984, No. 5, pp. 432–447, https://doi.org/10.21906/rbl.1346; No. 6, pp. 524–540.

Waliszewski Stanisław: Całun Turyński w naszych oczach i oczach naszych dziadków, Przewodnik Katolicki” 93: 1987, No. 17, p. 6, with illustrations.

Waliszewski Stanisław: Całun z Cadouin, Gość Niedzielny” 54: 1977, No. 25, p. 9.

Waliszewski Stanisław: Całun z Turynu, Parts 1–6, Kurier Rogoziński” 1993–1994. Part 1: Całun Turyński nie jest tworem średniowiecza, jest autentycznie ewangeliczny, No. 7, p. 7; Part 2, No. 8, p. 9; Part 3, No. 9, p. 14; Part 4: Refleksje, No. 10, p. 12; Parts 5–6: Uczeni wielkiej miary za autentycznością Całunu Turyńskiego, 1994, No. 3, p. 15; No. 4, p. 15.

Waliszewski Stanisław: Całun z Turynu. W świetle współczesnej nauki, Parts 1–2, Gość Niedzielny” 54: 1977, No. 37, pp. 293–294; No. 30, pp. 309–310.

Waliszewski Stanisław: II Międzynarodowy Kongres w Turynie. Całun w świetle nauki, Gość Niedzielny” 56: 1979, No. 1, p. 7; No. 2, p. 5.

Waliszewski Stanisław: Il Dottor Stanislao Karwowski araldo della Sindonologia Polacca, Collegamento pro Sindone” [Roma] 1988, No. 6 (agosto), pp. 49–50.

Waliszewski Stanisław: Jeszcze o Całunie z Turynu, Tygodnik Powszechny” 27: 1973, No. 21, p. 3.

Waliszewski Stanisław: Medycyna o śmierci Chrystusa, Gość Niedzielny” 55: 1978, No. 12, p. 4.

Waliszewski Stanisław: Nowe stwierdzenia w sprawie Całunu Turyńskiego. Sprawozdanie ze Zjazdu Syndonologicznego w Trani 1984, Ruch Biblijny i Liturgiczny” 38: 1985, No. 6, pp. 409–416, https://doi.org/10.21906/rbl.1464.

Waliszewski Stanisław: Oddziaływanie Całunu Turyńskiego na wczesnochrześcijańską ikonografię, W Drodze” 11: 1983, No. 4, pp. 38–48.

Waliszewski Stanisław: Uwagi o Całunie Turyńskim, Ruch Biblijny i Liturgiczny” 6: 1953, No. 1–6, pp. 50–74, https://doi.org/10.21906/rbl.2511; addenda p. 223; 7: 1954, No. 3–6, pp. 68–106.

Waliszewski Stanisław, Fenrych Władysław: Spór o Całun Turyński, W Drodze” 16: 1989, No. 3, pp. 85–91.

Wasylczyk Piotr: Całun w świetle lasera. Najnowsze badania płótna z Turynu, Tygodnik Powszechny” 2012, No. 3, p. 17.

Weber Bożena: Kim jest Człowiek z Całunu?, Źródło” 2014, No. 14, pp. 18–19.

Widurski Michał: Całun Turyński, [Parts 1–3], Opiekun” 2012. [Part 1]: Matka wszystkich relikwii, No. 7 (363), with illustrations; [Part 2]: Datowanie, No. 8 (364), with illustrations; [Part 3]: Najnowsze odkrycia, No. 9 (365), with illustrations.

Wojciechowski J.: Nowe dowody autentyczności Całunu Turyńskiego, Zorza” 1977, No. 47, p. 7.

Wojciechowski Marcin: Autentyczność całunu turyńskiego w świetle krytyki naukowej, Życie Literackie” 9: 1955, No. 43, pp. 1–2, with illustrations.

Wojciechowski Michał: Co z tym Całunem?, Familia” 2010, No. 7, p. 67, with illustrations.

Wojciechowski Michał: Tajemnica Całunu Turyńskiego, Tygodnik Północny” 1992, No. 21, pp. 1–2.

(Y): Nowe badania nad Całunem Turyńskim, Gość Niedzielny” 53: 1976, No. 16, p. 127.

Zając Wojciech: Całun Turyński widziany oczyma fizyka, czyli dialog rozumu z wiarą, Rocznik Seminaryjny. Biuletyn Informacyjny Wyższego Seminarium Misyjnego Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Stadnikach” 2: 2002–2003, pp. 217–225.

Zborski Bartłomiej: Całun z Turynu, Ład” 2: 1982, No. 1 (32), p. 3, with illustrations.

Ziółkowski Zenon: Całun grobowy Jezusa. Zagadka archeologiczna (1-4), Kierunki” 18: 1974, No. 34, pp. 1, 4, with illustrations; No. 35, p. 4, with illustrations; No. 36, p. 4; No. 37, p. 4, with illustrations.

Ziółkowski Zenon: Całun Turyński, Miejsca Święte” 1998, No. 4 (16), pp. 9–23.

Ziółkowski Zenon: Całun Turyński, Niedziela” 1998, No. 14, p. 10, with illustrations.

Ziółkowski Zenon: Całun Turyński nadal strzeże swojej tajemnicy, Zorza” 1989, No. 2, p. 8.

Ziółkowski Zenon: Całun Turyński. Świadectwo zmartwychwstania Chrystusa, Zorza” 1982, No. 1, pp. 4–5, with illustrations.

Ziółkowski Zenon: Całun Turyński w literaturze polskiej (układ chronologiczny), [in:] Wilson Ian: Całun Turyński, Warszawa: Pax, 1983, pp. 343–346.

Ziółkowski Zenon: Całun Turyński w świetle najnowszych badań, Życie i Myśl” 24: 1974, No. 4, pp. 23–31, with illustrations.

Ziółkowski Zenon: Całun Turyński – zagadka fotograficzna, Słowo Powszechne” 43: 1990, 10–12.08, with illustrations.

Ziółkowski Zenon: Człowiek z Całunu Turyńskiego, Słowo Powszechne” 32: 1978, No. 223, pp. 6–7.

Ziółkowski Zenon: Czy Chrystus stracił Całun”, wywiad z (…), Słowo Powszechne” 42: 1989, No. 2, pp. 8–9.

Ziółkowski Zenon: Elektroniczne badania nad życiem i śmiercią Jezusa. Ten spór trwa już od wieków, Słowo Powszechne” 27: 1973, No. 197, pp. 3–4, with illustrations.

Ziółkowski Zenon: Jan Paweł II w mieście Całunu, Kierunki” 25: 1980, No. 15, p. 4, with illustrations.

Ziółkowski Zenon: Jedna z tajemnic Całunu Turyńskiego, Kierunki” 30: 1984, No. 5, pp. 1, 5, with illustrations.

Ziółkowski Zenon: Mandylion. Śladami Całunu Turyńskiego, Wrocławski Tygodnik Katolicki” 1974, No. 14, pp. 1, 3, with illustrations.

Ziółkowski Zenon: Międzynarodowy Kongres o Całunie Turyńskim [Londyn], Słowo Powszechne” 31: 1977, No. 269, pp. 6–7.

Ziółkowski Zenon: Najnowsze badania naukowe nad Całunem Turyńskim, Życie i Myśl” 29: 1979, No. 7–8, pp. 58–74, with illustrations.

Ziółkowski Zenon: O Całunie Turyńskim – nie wszystko, Słowo Powszechne” 32: 1978, No. 217, p. 7, with illustrations.

Ziółkowski Zenon: Śladami Chrystusa. Krzyż i Całun, Wrocławski Tygodnik Katolicki” 21: 1973, No. 14 (1021), p. 3, with illustrations.

Ziółkowski Zenon: Średniowieczne fałszerstwo?, Kierunki” 26: 1981, No. 38, p. 4, with illustrations.

Ziółkowski Zenon: Tajemnica Całunu Turyńskiego, cz. 1-6, Wrocławski Tygodnik Katolicki” 1978. Part 1, No. 27, pp. 1, 3, with illustrations; Part 2: W cieniach i blaskach historii, No. 28, p. 3, with illustrations; Part 3: Malowidło czy antyczna relikwia, No. 29, pp. 3–4, with illustrations; Part 4: Makabryczne fałszerstwo?, No. 30, p. 3, with illustrations; Part 5: Chrystus czy ktoś inny, No. 31, p. 3–4, with illustrations; Part 6: Ewangelie przeciw autentyczności, No. 32, p. 3–4, with illustrations.

Ziółkowski Zenon: Znak 2010 roku. Od 10 kwietnia do 23 maja 2010 roku będzie wystawiony Całun Turyński, Miejsca Święte” 2010, No. 4 (160), pp. 4–10, with illustrations, photos.

Żarska Dorota: Tajemnica Świętego Oblicza, Miejsca Święte” 1998, No. 4 (16), pp. 24–25.

2.2. Foreign authors

Allen Conrad: Twarz Chrystusa, tł. Maria Tarnowska, Tygodnik Powszechny” 21: 1967, No. 13, pp. 1, 9, with illustrations.

Baima Bollone Pierluigi: Nauka potwierdza przeczucia (Całun Turyński), rozm. z prof. (…) przeprowadziła Irena Burchacka, Za i Przeciw” 1984, No. 28 (1418), p. 7.

Baima Bollone Pierluigi: Naukowiec na tropie tajemnic, z badaczem Całunu Turyńskiego… rozm. Grzegorz Górny, W Sieci” 2013, No. 31–32, pp. 62–63 (Suppl. Sanktuaria. Madonny. Pielgrzymki”).

Barberis Bruno: Całun Turyński dla nauki, rozm. przepr. Agnieszka Gracz, Nasz Dziennik” (2nd ed.) 2012, No. 9, p. 19.

Barberis Bruno: Znak naszych czasów. Wzrastać w wierze, rozm. przepr. Katarzyna Urnan, Źródło” 2011, No. 17, pp. 10–11.

Barford Paul M.: The Original Form of the Turin Shroud: The Archeology of the Medieval Religious Mind, Fasciculi Archeologiae Historicae” [Lodz] 2000, No. 12, pp. 37–46.

Benedykt XVI: Rozważanie Ojca Świętego (…) przed Całunem – Turyn, 2 V 2010 r., Kielecki Przegląd Diecezjalny” 86: 2010, No. 4, pp. 400–403.

Claudel Paweł: Fotografia Chrystusa (list do Girard-Cordonier), Dziś i Jutro” 2: 1946, No. 16, p. 1, with illustrations.

Coero Piero: Całun relikwią całego chrześcijaństwa, rozmowa (…) z Międzynarodowego Ośrodka Syndonologicznego, Za i Przeciw” 1984, No. 25.

Daniel-Rops Henri: Czy widzieliście prawdziwe oblicze Chrystusa?, Słowo Powszechne” 11: 1957, No. 82, p. III, with illustrations.

Daniel-Rops Henri: Tajemnicze oblicze z Całunu Turyńskiego, [in:] idem, Dzieje Chrystusa, tł. z franc. Zofia Starowieyska-Morstinowa; wstęp Eugeniusz Dąbrowski, 5th ed., Warszawa: Pax, 1972, pp. 563–569.

Danin Avinoam: Z bliska i daleka, rozm. przeprowadził Grzegorz Dobroczyński, Przegląd Powszechny” 128: 2011, No. 7–8, pp. 109–114.

Delclaux Adrieni: Rozważanie o Całunie Turyńskim, tł. Jerzy Brzozowski, Znak” 37: 1985, No. 365 (4), pp. 135–150.

De Mattei Roberto: Zwierciadło Ewangelii. Tajemnica Całunu Turyńskiego, tł. z wł. Anna Bałaban, Nasz Dziennik” (2nd ed.) 2015, No. 95, p. 17.

Féret Henri-Marie: Błyskawica grobu. Ewangelia i Całun Turyński, mówi (…), dominikanin, profesor hermeneutyki biblijnej, Za i Przeciw” 1988, No. 14 (1611), p. 10.

Féret Henri-Marie: Historyk wobec całunu turyńskiego, rozm. z (…), Za i Przeciw” 1984, No. 41.

Fernandez-Capo Josep: Faith and Science Dialogue in the Shroud of Turin, Scientia et Fides. Półrocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” 3: 2015, No. 1, pp. 37–59, https://doi.org/10.12775/SetF.2015.001.

Ferreri Guliano: Całun Turyński. Nowe pytania, tł. Forum”, Głos Wielkopolski” 1991, No. 3 (14209), p. 5.

Ferrier Jacques: Czy święty Całun wystawiony w Turynie jest autentyczny?, Za i Przeciw” 1978, No. 42, p. 8, with illustrations.

Guerreschi Aldo: Acheiropoietos nie ręką ludzką uczyniony, rozm. przepr. Jacek Molka, Niedziela” 2014, No. 28, pp. 19–20.

Guerreschi Aldo: Całun wciąż jest tajemnicą. Do 24 czerwca w katedrze św. Jana w Turynie wystawiony jest na widok publiczny Całun Turyński, z badaczem… rozm. Grzegorz Górny, W Sieci” 2015, No. 19, pp. 102–105.

Guerreschi Aldo: Człowiek zawinięty w całun miał grupę krwi AB. I bardzo cierpiał, rozm. przepr. Grażyna Starzak, Polska” 2015, No. 27, p. 3.

Habermas Gary R., Stevenson Kenneth E.: Werdykt w sprawie Całunu, tł. Andrzej Polkowski, Katolik” 1984, No. 17, 20, 21, 23, 24.

Hynek Rudolf: Nauka fotografuje męczone ciało Chrystusa, Tęcza” 11: 1937 t. 1, No. 3, pp. 23–29, with illustrations.

I.D.: Sprawa Turyńskiego Całunu”, oprac. na podstawie artykułu Davida Soxa: The Authenticity of the Turin Shroud, The Clergy Review” 1978, No. 7, pp. 250–256, Novum” 22: 1979, No. 2, pp. 167–169.

Maik Jerzy: The Shroud of Turin as a Historical Textile, tł. Zuzanna Poklewska-Parra, Fasciculi Archeologiae Historicae” [Lodz] 1999, No. 12, pp. 47–49.

Maillard Stanislas: Czy Całun jest autentyczną relikwią?, tł. Irena Kownacka, W Drodze” 6: 1978, No. 9, pp. 99–101.

Owen Richard: Świat ponownie zobaczy słynny całun turyński, Polska” 2010, No. 79 (Suppl. The Times”), pp. 4–5.

Ricci Giulio: Całun – dokument z pogranicza nauki i wiary w świetle najnowszych dokumentów, Za i Przeciw” 1987, No. 39, p. 17; No. 40, p. 19, 23; No. 41, p. 18; No. 42, p. 18; No. 43, p. 17; No. 44–47, p. 17; No. 48, p. 19.

Riggi di Numana G.: Rozstrzygnięcie chwilowe, [interviewed by Lucien Even], Za i Przeciw” 1988, No. 51–52, p. 8, with illustrations.

Rinaldi P.: Całun Turyński, tł. z ang. Władysław Fenrych, Przewodnik Katolicki” 82: 1976, No. 15, pp. 4–5, with illustrations. Fragm. The Man in the Shroud, London 1974.

Schloemer Blandina Paschalis: Jestem tu, aby adorować i kontemplować oblicze wcielonego Boga, rozm. przeprowadził Włodzimierz Rędzioch, Niedziela” 53: 2010, No. 12, pp. 10–11, photos.

Schvandt L.: Całun Turyński żyje!, Rewelacje” 1995, No. 11, pp. 4–9, with illustrations.

Solimeo Plinio Mario: Męka Pańska według Całunu Turyńskiego, Przymierze z Maryją” 2003, No. 9, photos.

Stevenson Kenneth E., Habermas Gary R.: Prawda Całunu, Za i Przeciw” 1984, No. 29–40, 42–50.

Tamburelli Giovanni: Prawdziwe oblicze, wywiad przepr. Lucien Even, Za i Przeciw” 1986, No. 28 (1523), pp. 3–4.

Wiebe Philip H.: Znaki czasu – Całun Turyński, tłum. Paweł Tarasiewicz, [in:] Przyszłość cywilizacji Zachodu, red. Piotr Jaroszyński [i in.], Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, 2003, pp. 199–219.

Wilson Ian: Całun jest milczącym świadkiem” zwycięstwa nad śmiercią, rozm. z (…), Słowo Powszechne” 38: 1984, No. 111.

Wilson Ian: Całun z Turynu a archeologia Nowego Testamentu, tł. Krystyna Karwowska, W Drodze” 11: 1983, No. 4, pp. 32–37.

Wilson Ian: Czy największa relikwia chrześcijaństwa?, tł. Jadwiga Piątkowska, Parts 1–3, Za i Przeciw” 1980. Part 1: Tajemnica Całunu, No. 17, p. 8, with illustrations; Part 2: Jak rozumiano całun do roku 1973, No. 18, p. 8, with illustrations; Part 3: Kamera ujawnia, No. 19, p. 8, with illustrations.

Wilson Ian: Dzieje Świętego Całunu”, tł. z ang. I. D., Novum” 17: 1974, No. 11–12, pp. 76–84.

Wilson Ian: Nie jestem dogmatykiem, rozm. z (…) autorem Całunu Turyńskiego”, Kierunki” 30: 1984, No. 27.

Wilson Ian: Tajemnice Całunu Turyńskiego, rozm. z dr (…), Zorza” 1984, No. 28.

error: Content is protected !!