loader image

Dołęga-Chodasiewicz Jerzy (1932–2020)

Home » People » Dołęga-Chodasiewicz Jerzy (1932–2020)

Krzysztof Pilarczyk
Jagiellonian University in Krakow, Poland

Born in Wołomin, a graduate of the Warsaw University of Life Sciences (MSc), a forester in Białystok forests, then a custodian of the Natural Forestry Museum of the Świętokrzyski National Park in Święty Krzyż (from 1969), an associate of the Centre of Sindonological in Krakow. His interest in the Shroud began accidentally in the Warsaw Łazienki Park when he went to the astronomical observatory of the University of Warsaw and met Professor Konrad Rudnicki, a well-known radio astronomer from Toruń (later from Kraków), who gave him a photograph of a man’s face from the Turin Shroud.

From then on, the thought of this cloth—as he repeatedly recalled—accompanied him throughout his life. Through Fr Honoriusz Kowalczyk OP from Poznań, he got in touch with →Stanisław Waliszewski, who invited him to cooperate in syndonological research and popularise the knowledge about the Shroud. Jerzy Dołęga-Chodasiewicz was extremely active in this field, writing articles in local newspapers, giving numerous lectures on the Shroud, among others to novices at the Monastery of the Missionary Oblates of Mary Immaculate at Holy Cross and other church institutions. He also contributed to the book Całun Turyński dzisiaj [English: The Shroud of Turin Today], prepared by S. Waliszewski (1st edition: 1987). He worked together with the author on the chapter Dlaczego Człowieka z Całunu możemy utożsamić z Jezusem Chrystusem [English: Why Can We Identify the Man from the Shroud with Jesus Christ], and independently on the chapters Trójwymiarowy obraz Całunu [English: Three-dimensional Image of the Shroud] and Historia Całunu Turyńskiego w pierwszym tysiącleciu – najnowsze studia i analiza przekazów źródłowych [English: The History of the Turin Shroud in the First Millennium—the Latest Studies and Analysis of Source Accounts], as well as the last one, together with Bolesław Makiej, Najnowsze hipotezy utworzenia się wizerunku na Całunie Turyńskim [English: The Latest Hypotheses of the Formation of the Image on the Shroud of Turin]. He also participated in the 1993 International Scientific Symposium on the Shroud in Rome together with →Władysław Fenrych, later submitting a comprehensive report on it in Cracow among Polish sindonologists. He died in a nursing home in Kielce.

References

Pilarczyk K., Polska bibliografia syndonologiczna (1900-2020), [in:] idem, Studia z biblistyki, apokryfistyki, judaistyki i syndonologii, Warszawa 2020, pp. 475–504.

Pilarczyk K., Polscy syndonolodzy. Z dziejów badań Całunu Turyńskiego i ich popularyzacji, “Collectanea Theologica” 2018, Vol. 88, No. 2, pp. 31–32, https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.2.02.

Rzepka M., To jest płótno grobowe Jezusa. Badacz Całunu Turyńskiego [Jerzy Dołęga-Chodasiewicz] u oblatów na Koszutce, “Gość Katowicki” [Suppl. „Gość Niedzielny”] 2007, No. 11(788), 18 III, pp. X–XI.

Syndonological Bibliography

Dołęga-Chodasiewicz J., Całun Turyński w świetle ostatnich badań, “Przewodnik Katolicki” 1986, Vol. 74, No. 30, p. 3.

Dołęga-Chodasiewicz J. (with S. Waliszewski), Dlaczego Człowieka z Całunu możemy utożsamić z Chrystusem?, [in:] S. Waliszewski, Całun Turyński dzisiaj, Kraków 1987, pp. 100–104 (also: 3rd ed., 1994, pp. 100–104).

Dołęga-Chodasiewicz J., Trójwymiarowy obraz Całunu, [in:] S. Waliszewski, Całun Turyński dzisiaj, Kraków 1987, pp. 125–127 (also: 3rd ed., 1994, pp. 125-128).

Dołęga-Chodasiewicz J., Falsyfikat? Tajemnica Całunu Turyńskiego, “Tygodnik Demo­kratyczny” 1988, Vol. 36, No. 52, pp. 16–17, with illustrations.

Dołęga-Chodasiewicz J. (with B. Makiej, W. Fenrych, S. Waliszewski), L’influenza del reliquiario sulla datazione della Sindone col C-14, “Collegasmento pro Sindone” [Roma], No. 2, 1989 (marzo), pp. 34–35.

Dołęga-Chodasiewicz J., Jeszcze o artykule “Całun Turyński. Fałszerstwo… badaczy?,” “Tygodnik Demokratyczny” 1989, Vol. 37, No. 51.

Dołęga-Chodasiewicz J., Całun Turyński, Parts 1–2, “Nasze Życie” 1991, Vol. 13 (No. 40: Part 1: Rekonstrukcja dziejów Relikwii, pp. 13–16; No. 41: Part 2: Przedmiot badań naukowych, pp. 36–38).

Dołęga-Chodasiewicz J., Całun Turyński – relikwia i tajemnica, “Najwyższy Czas” 1992, Vol. 3, No. 16 (107), pp. 3–5, 7.

Dołęga-Chodasiewicz J., Całun Turyński nie popiera hipotezy Korabiewicza, “W Drodze” 1993, Vol. 21, No. 6(238), pp. 98–99.

Dołęga-Chodasiewicz J., Ludzkie oblicze Absolutu, “Nasze Życie” 1993, Vol. 15, No. 52, pp. 6–7 (also: “Kurier Rogoziński” 1994, Vol. 5, No. 5, p. 15).

Dołęga-Chodasiewicz J., Prawda przeciw domysłom, “Nasze Życie” 1993, Vol. 15, No. 48, pp. 10–12.

Dołęga-Chodasiewicz J., Makiej B., Najnowsze hipotezy utworzenia się wizerunku na Całunie Turyńskim, [in:] S. Waliszewski, Całun Turyński dzisiaj, Kraków 1994, pp. 177–185.

Dołęga-Chodasiewicz J., Historia Całunu Turyńskiego w pierwszym tysiąc­leciu – najnowsze studia i analiza przekazów źródłowych, [in:] S. Waliszewski, Całun Turyński dzisiaj, Kraków 1994, pp. 158–166.

Dołęga-Chodasiewicz J., Kto mnie zobaczył, zobaczył także Ojca, “Miłujcie” 1994, No. 52, pp. 6–7 (also: “Kurier Rogoziński” 1994, Vol. 5, No. 5, p. 15).

Dołęga-Chodasiewicz J., Ludzkie Oblicze Boga (J 14,9), “Wstań” 1995, Vol. 7, No. 1(37), pp. 12–13, with illustrations.

Dołęga-Chodasiewicz J., Niemy świadek śmierci Chrystusa, “Słowo Ludu” [Kielce] 1996, Vol. 47, No. 161, p. 5.

Dołęga-Chodasiewicz J., Całun Turyński uratowany cudem, “Echo Dnia” [Kielce] 1997, No. 105.

Dołęga-Chodasiewicz J., W poszukiwaniu nieznanego super geniusza wszystkich czasów, “Niedziela” 1997, Vol. 40, No. 17, p. 9.

Dołęga-Chodasiewicz J., Całun Turyński wciąż kusi naukę – nie ręką ludzką wykonany, “Dziennik Zachodni” [Katowice] 1998, No. 90, p. 10.

Dołęga-Chodasiewicz J., Całun Turyński, nauka i wiara, “Gazeta Starachowicka” 1998, No. 21.

Dołęga-Chodasiewicz J., Świadek. Całun Turyński, “Słowo Ludu” [magazine] 1998, No. 2019, p. 12.

Dołęga-Chodasiewicz J., Ujrzał i uwierzył, rozm. przepr. B. Ulewicz, Z. Złakowski, “Tygodnik Solidarność” 1998, No. 15, p. 4.

Dołęga-Chodasiewicz J., Świadek męki i zmartwychwstania, “Miłujcie” 1999, No. 3–4, pp. 6–10.

Dołęga-Chodasiewicz J., Całun Turyński „znakiem Jonasza” dla nas, “Nasze Życie” 2001, Vol. 17, No. 75, pp. 3–4.

Dołęga-Chodasiewicz J., Najnowsze doniesienia [o Całunie], rozm. przepr. K. Urban, “Nasza Arka. Miesięcznik Rodzin Katolickich” 2010, No. 4.

Sources of Images

Collection and ownership of the Polish Syndonological Centre in Krakow

Internet, http://www.calun.org/strony/gazeta/obrazki/czlowiek.jpg (license unknown)

Krzysztof Pilarczyk

Staff member at the Institute of Religious Studies of the Jagiellonian University, head of the Center of the History of Christian-Jewish Relations, associate at the Polish Syndonological Centre in Krakow. His interests focus on the history of Judaism, biblical and apocryphal literature, the origins of Christianity, interreligious dialogue, sindonology, Jewish book culture and religious tourism (Middle East). He publishes his scholarly activity on his website. Author of more than 300 scientific publications.

error: Content is protected !!